Siemens compliance systém

Compliance společně se zákonými požadavky je základem pro etické podnikání. Být důvěryhodným partnerem našim investorům znamená jasně stanovená pravidla řídící naše chování.

Pro Siemens znamená integrita jednání v souladu s našimi hodnotami - odpovědné podnikání, špičkový výkon a inovativní přístup - kdekoli, kde podnikáme. Klíčovým elementem integrity je compliance: dodržování zákonů a interních předpisů. Netolerujeme žádnou korupci a porušování principů hospodářské soutěže.

 

Siemens compliance systém je rozdělen do tří úrovní: Prevence, Odhalení a Reakce. Tyto úrovně v sobě zahrnují komplexní systém aktivit, díky kterým zajišťujeme, že naše podnikání je zcela v souladu s platnými právními předpisy a nařízeními, stejně jako s našimi vnitřními principy a předpisy.

Etický kodex: Siemens Business Conduct Guidelines

Business Conduct Guidelines stanovují základní principy a pravidla, které určují způsob, jak jednáme v rámci Společnosti, a způsob, jak jednáme s našimi partnery a širokou veřejností. Siemens zaujímá nekompromisní postoj vůči korupci, porušování pravidel hospodářské soutěže a dalším porušení zákonů – v případě, že se něco takového objeví, okamžitě jednáme. Tento kodex je celosvětově platný a závazný na všech úrovních organizace.

Tell us

Siemens zaměstnanci a manažeři, zákazníci, dodavatelé a další obchodní partneři, stejně tak jako investoři Siemens mohou použít compliance nástroj „Tell Us“ k nahlášení porušení Siemens Business Conduct Guidelines ve kteroukoli denní či noční hodinu, odkudkoli na světě, bezpečným a důvěrným a pokud si budou přát také anonymním způsobem..

Ombudsman

Ombudsman je nestranná instance, které mohou Siemens zaměstnanci a třetí strany sdělovat případy nevhodných obchodních praktik ve společnosti Siemens a mohou tak činit důvěrným a také anonymním způsobem. Hlášení by měla být podávána v anglickém nebo německém jazyce.