Transparentní podnikání

Odpovědné podnikání je nedílnou součástí kultury Siemens. Dodržování zákona a etických hodnot v podnikání vyžadujeme nejen po svých zaměstnancích, ale vyzýváme k tomu též své obchodní partnery a angažujeme se v kultivaci a zvyšování transparentnosti českého podnikatelského prostředí.

Koalice pro transparentní podnikání

Siemens je jedním z iniciátorů a zakládajícím členem Koalice pro transparentní podnikání. Koalice je volným sdružením usilujícím o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice. Vznikla v lednu 2011 a v současnosti sdružuje přes dvacet českých a mezinárodních společností napříč odvětvími. Je otevřena všem subjektům, které sdílejí stejné etické hodnoty a chtějí přispět k vytvoření kultivovaného a transparentního prostředí nejen v oblasti veřejných zakázek. Koalice pro transparentní podnikání úzce spolupracuje s Platformou pro transparentní veřejné zakázky, která sdružuje politické strany, podnikatelské asociace a veřejné instituce a podílí se na přípravě novely zákona o veřejných zakázkách.

Transparentní veřejné zakázky

Zvláštní pozornost věnujeme oblasti veřejných zakázek. Jsme si vědomi, že naše podnikání v této oblasti má dopad na veřejnost, která je ve veřejných zakázkách konečným zákazníkem, protože je na jedné straně poskytovatelem financí (prostřednictvím daní) a na straně druhé příjemcem užitku z veřejné zakázky. Jsme si také vědomi společného práva na svobodný přístup k informacím. Jsme přesvědčeni, že informace o veřejných zakázkách je nutné zveřejňovat již v průběhu zadávacího řízení. Proto se ve spolupráci s dalšími společnostmi snažíme dosáhnout maximální průhlednosti veřejných zakázek a podporujeme informační portál: http://www.vsechnyzakazky.cz/.

Zaujali vás transparentní veřejné zakázky?

Pokračovat na portál

Deklarace pro dodavatele

Členové Koalice pro transparentní podnikání sepsali Deklaraci. Záměrem  je posílit principy odpovědného podnikání a transparentnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek. Deklarace nastavuje obecné povinnost podnikatelů, zejména dodavatelů veřejných zakázek, a tím upravuje původní „Doporučení pro dodavatele veřejné zakázky" po zavedení novely zákona o veřejných zakázkách v dubnu 2012. Přečtete si Deklaraci na webových stránkách Koalice.