Siemens Fond pomoci

Pomáháme slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné situace a nemohou si pomoci sami. Podporujeme instituce, které pomáhají dětem a lidem se zdravotním postižením či sociálními problémy.

 

 • Každý měsíc udělujeme finanční granty v celkové výši 100 000 Kč na podporu charitativních projektů.
 • O grant mohou žádat neziskové a příspěvkové organizace zaregistrované v České republice a působící v České republice. Příspěvkové organizace musí doložit 50% financování daného projektu z vlastních zdrojů.
 • Jsou vybírány nejlepší projekty ze všech regionů České republiky.
 • O přidělení grantů rozhoduje nezávislá komise složená ze zástupců neziskového sektoru a jednoho zástupce společnosti Siemens.
 • Finanční podpora od společnosti Siemens musí být plně využita v souladu s podmínkami Fondu pomoci.
 • Když s projektem neuspějete v celostátním kole, můžete se se stejným projektem přihlásit do některého z regionálních kol (podle sídla Vaší organizace).
 • Podrobné informace o pravidlech udílení grantů naleznete zde.

Dobrovolnictví

 • V roce 2011 se společnost Siemens stala hlavním garantem manuálu pro firmy a neziskové organizace, který pod hlavičkou platformy Byznys pro společnost vytváří skupina expertů z členských firem platformy Byznys pro společnost a zástupců neziskového sektoru.

 • V rámci mezinárodního dobrovolnického dne Give & Gain pomáhají naši zaměstnanci každoročně několika desítkám neziskových organizací po celé České republice s činnostmi, na které kapacity jejich zaměstnanců již nestačí. Naši zaměstnanci pomáhají nejen s manuálními pracemi jako je úprava zahrady, vymalování nebo úklid vnitřních prostor, ale poskytují také odborné poradenství v oblastech marketingu a PR. V roce 2017 pomáhalo 281 dobrovolníků ve víe než 40 neziskových organizacích v Praze, Brně, Ostravě, Frenštátě, Drásově, Trutnově a Mohelnici.

 • Kromě korporátních dobrovolnických dnů nabízíme práci v neziskových organizacích také jednotlivým pracovním týmům jako nejlepší formu teambuildingu. Jednotlivé projekty jsou skupinám zaměstnanců Siemens „šité na míru“.

 • Každý zaměstnanec společnosti Siemens má od 1. 1. 2010 možnost strávit dva pracovní dny jako dobrovolník v neziskové organizaci.

Nákup výrobků z chráněných dílen

 • Každý rok nakupujeme přes tisícovku výrobků z vybraných chráněných dílen. Výrobky slouží jako vánoční dárky pro naše nejvýznamnější zákazníky. Společně s výrobkem zákazník vždy obdrží příběh o lidech pracujících v dané neziskové organizaci.