Národní muzeum Praha

Siemens pomáhá

Společnost Siemens se v situacích, kdy je to potřeba, snaží maximální mírou pomoci. Snažíme se pomáhat s projekty, které dávají smysl a podat pomocnou ruku i v průběhu realizací.

Kde jsme pomohli / pomáháme:

Protipožární systém pro domov pro seniory se zvláštním režimem

Diakonie ČCE Krabčice

 

Klienti domova pro seniory a klienty s demencí musí být chráněni před požárem 24 hodin denně, 365 dní v roce. Proto společnost Siemens darovala domovu pro seniory provozovanému Diakonií ČCE Krabčice protipožární systém v hodnotě 1,5 milionu korun. Spojení nejnovějších technologií systému EPS Sinteso a stovky automatických a manuálních hlásičů požáru zajišťuje seniorům potřebnou bezpečnost každý den. 

Vybavení učeben technikou Siemens

SPŠE Ječná

 

Střední průmyslová škola elektrotechnická v Ječné ulici získala od společnosti Siemens dar

v hodnotě 296 000 Kč na modernizaci učebny automatizace. Siemens škole dodal techniku, kterou

je kompletně vybaveno celkem 12 automatizačních pracovišť v odborných učebnách. Nová

automatizační technika pomůže škole zatraktivnit výuku a žáky dobře připravit na budoucí praxi.

Bezpečnostní systém pro hasičskou zbrojnici Pustkovec

Sbor dobrovolných hasičů Pustkovec dostal od společnosti Siemens dar v hodnotě 216 000 Kč, který využil na nový systém CCTV s 8 kamerami, jenž zajišťuje ochranu venkovního i vnitřního prostředí. Systém monitoruje pohyb a pořizuje záznam, hasičská zbrojnice v Pustkovci je tím zabezpečena proti nevítaným návštěvníkům.

Tornádo na Moravě

Pomoc zasaženým rodinám, školám i krajině

Po ničivém tornádu, které zasáhlo jižní Moravu v roce 2021, pomohli zasažené oblasti jak zaměstnanci, tak společnost Siemens. Zaměstnaneckou sbírku společnost Siemens zdvojnásobila na celkových 1 285 000 Kč, pracovníci Siemens Elektromotory Frenštát se vzdali svých odměn i a na přímou pomoc věnovali 465 000 Kč obyvatelům obce Hrušky.

 

Do stejné obce putoval i dar 100 000 Kč na obnovu zahrady místní školky. Integrovaná střední škola v Hodoníně obdržela dar ve výši 550 000 Kč a hmotné dary na modernizaci elektro učebny. Ve spolupráci s neziskovkou Sázíme stromy podpořila společnost Siemens zasazení více než stovky stromů v Moravské Nové Vsi, kde tornádo zcela zdevastovalo místní zeleň. 

Kde dále pomáháme?

Sbírka pro Český červený kříž na pomoc Ukrajině

Bezprostředně po vypuknutí války na Ukrajině uspořádal Siemens finanční sbírku pro Český červený kříž na pomoc Ukrajině. Zaměstnanci na pomoc darovali 6 543 953 Kč, společnost Siemens částku zdvojnásobila, celkově Český červený kříž obdržel 13 087 906 Kč.

 

Co Český červený kříž za peníze ze sbírky pořídil? Například dva speciální rentgeny Cios Connect, které budou ve vojenských nemocnicích pomáhat hledat střepiny v tělech zraněných vojáků i civilistů. ČČK z výtěžku sbírky nakoupil i hygienické a ochranné prostředky, které putovaly do oblastí konfliktu a zajistil také potravinovou a materiální pomoc ukrajinským běžencům v České republice.

Podpora osob s postižením #PurpleLightUp 

Lidé s postižením nejsou přítěží. Společnost Siemens podporuje projekt #PurpleLightUp, který upozorňuje na ekonomický přínos zaměstnanců žijících s postižením. Společnost Siemens podporu vyjadřuje nasvícením budovy pražské centrály na fialovou barvu. Fialová barva po celém světě představuje inkluzi a rozmanitost.

Darování krve


Po dvouleté pauze se v květnu 2022 v pražském Siemensu opět darovala krev. Na darování se přihlásilo celkem 53 zaměstnanců, díky nimž mohl personál z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze odebrat celkem 16 litrů krve. Organizované darování krve probíhá i v dalších lokalitách a pokud to epidemická situace dovolí, bude pokračovat.

Dobrovolnická práce v pracovní době

Zaměstnanci společnosti Siemens pravidelně vyráží pomáhat neziskovým organizacím.

Dobrovolnictvím mohou zaměstnanci společnosti Siemens strávit až dva pracovní dny v roce pomáhat mohou vedle neziskovek i běžencům z Ukrajiny.