Životní prostředí

Trvale udržitelný rozvoj je klíčovým principem naší firemní kultury. Samozřejmostí je, že naše výroba, jednotlivé produkty i zacházení s odpady splňují nejnáročnější ekologické standardy a šetří energii i další přírodní zdroje. Jsme v čele vývoje produktů šetrných k životnímu prostředí.

Na životním prostředí nám záleží

Naše společnost v České republice i ve světě splňuje náročné ekologické standardy. Naše produkty, veškeré výrobní závody i zacházení s odpady jsou šetrné k životnímu prostředí a přispívají k trvale udržitelnému rozvoji. Společnost Siemens je držitelem certifikace ISO14001 systému EMS.

 

Vedení všech společnosti skupiny podniků Siemens v České republice vyhlásilo Politiku životního prostředí, která vychází z environmentální politiky koncernu Siemens AG a je vyjádřena těmito zásadami:

  • Přístup naší společnosti k otázkám životního prostředí je v souladu s platnými právními předpisy a normami. 
  • Garantujeme našim zákazníkům, že naše produkty a postupy jsou v souladu s nejnovějšími poznatky o ochraně životního prostředí. 
  • Neustálé snižování případných negativních vlivů na životní prostředí je zajištěno prostřednictvím zavedeného a udržovaného systému (Environmental Management System - EMS).

Vedení společnosti se zavazuje:

  • Poskytovat zdroje pro zvyšování povědomí svých zaměstnanců o smyslu a způsobech ochrany životního prostředí. 
  • Pravidelně kontrolovat naplnění cílů vyplývajících z EMS.
  • Vytvářet všem zaměstnancům podmínky k realizaci politiky životního prostředí.

Od zaměstnanců vedení společnosti očekává:

  • Aktivní přístup ke zvyšování svých znalostí o ochraně životního prostředí.
  • Uplatňování podnětů ke zlepšování environmentálního profilu společnosti.
  • Při všech činnostech, především při nakládání s odpady, využívat a upřednostňovat takové postupy, které maximálně šetří životní prostředí.