Informace o způsobu zpětného odběru a sběru

Zpětný odběr elektrozařízení

Recyklace odpadního elektrozařízení, baterií a akumulátorů, tedy „výrobků s ukončenou životností"

Společnost Siemens, s.r.o. si zakládá na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto ve spolupráci se společnostmi ASEKOL a ECOBAT zajišťuje ekologickou recyklaci odpadních elektrozařízení, baterií a akumulátorů. Tato recyklace umožňuje vytřídění a opětovné využití některých materiálů, čímž se šetří přírodní zdroje a současně se omezuje tvorba odpadů, které končí na skládkách. Elektrozařízení, baterie a akumulátory obsahují velké množství materiálů, které mají negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví (např. olovo, kadmium nebo rtuť). Předáním odpadních elektrozařízení, baterií a akumulátorů do sběrných míst, tak zabráníme uvolňování těchto škodlivých látek do životního prostředí a zároveň umožníme jejich opětovné použití.

Která elektrozařízení, baterie nebo akumulátory recyklovat?

Recyklaci podléhají veškeré odpadní elektrozařízení, baterie nebo akumulátory. Ty jsou proto na obalu, v záručním listu či návodu označeny symbolem přeškrtnuté popelnice. Tento symbol vyjadřuje, že elektrozařízení, baterie nebo akumulátory nesmí být odhozeny do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Pokud je pod symbolem přeškrtnuté popelnice uveden také chemický symbol pro kov Hg, Cd nebo Pb, pak to znamená, že baterie nebo akumulátory obsahují více než 0,0005 % hmotnostních rtuti, více než 0,002 % hmotnostních kadmia nebo více než 0,004 % hmotnostních olova.

Vyhazování takto označených zařízení do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.

Kam odevzdat odpadní elektrozařízení, baterie nebo akumulátory?

Odpadní elektrozařízení, baterie nebo akumulátory lze bezplatně odevzdat na všech místech zpětného odběru firmy ASEKOL, která pokrývají celou Českou republiku. Nejbližší místo zpětného odběru (sběrné místo) naleznete na www.asekol.cz/sberna-mista/. Odevzdáním odpadního elektrozařízení, baterie nebo akumulátoru do místa zpětného odběru zajistíte jeho ekologickou recyklaci.

 

Možnosti odvozu použitého elektrozařízení

Při dodání objednávky konečnému uživateli prostřednictvím přepravní služby můžete využít možnosti odvozu použitého elektrozařízení (kus za kus). Jestliže máte o tuto službu zájem, obraťte se prosím s požadavkem a číslem objednávky na adresu zpetnyodber.cz@siemens.com. Služba je poskytována zdarma na základě fakturace a dodání stejného elektrozařízení, jaké má konečný uživatel v úmyslu odevzdat.

Zajištění odvozu použitého elektrozařízení je možné pouze při objednání této služby do 14 dní od data vystavení faktury.
 


Recyklační příspěvek

Výše recyklačního příspěvku, tedy finanční částky, která zahrnuje ekologickou likvidaci odpadního elektrozařízení, je vždy již zahnuta v ceně výrobku. Výše tohoto poplatku se odvíjí od konkrétní skupiny, kam je elektrozařízení zařazeno a od ceníku společnosti ASEKOL.


Další informace

Podrobné informace o recyklaci naleznete na stránkách společností ASEKOL a ECOBAT zde:

www.asekol.cz

www.ecobat.cz