Historie s hlubokými kořeny

Historie frenštátského závodu se začala psát v roce 1946, kdy se z tehdejšího koncernu Baťa ve Zlíně vyčlenila elektrovýroba, kterou bylo nutné co nejrychleji přestěhovat do jiných prostor. Pro její přesun ze Zlína se tehdy hledalo vhodné místo. A přestože Frenštát původně nebyl na seznamu lokalit, traduje se, že když si dva vedoucí pracovníci obuvnického koncernu jeli prohlédnout nabídnutý prostor ve Strážnici a v Budišově nad Budišovkou, při cestě zpátky přenocovali ve frenštátském hotelu Vlčina. Velká prosklená stěna zdejší restaurace jim poskytovala úchvatný pohled na hřeben Radhoště. A pod ním uviděli na kraji města místo, kde se nacházela bývalá tkalcovna, v níž se po válce textilní výroba rozbíhala velmi pomalu. Přesun a následné zahájení výroby byl s ohledem na vstřícnost místní samosprávy opravdu rychlý a zahájení výroby elektromotorů původně pod značkou Moravské elektrotechnické závody (MEZ) mělo významný dopad na život Frenštátčanů.

Důležité mezníky v historii závodu

 
 

1946

Dne 15. 12. založen MEZ Frenštát jako Závod 05 národního podniku MEZ (Moravské elektrotechnické závody).

1947

Dne 15. 2. expedován první motor nakrátko.

1950-1954 

Vznik samostatného podniku s označením MEZ Frenštát, národní podnik. Rozšíření výrobního programu o generátory, jeřábové kroužkové motory, nevýbušné elektromotory a pračkové elektromotory.

1958

Začlenění MEZu Frenštát do sdružení podniku ZSE (Závody silnoproudové elektrotechniky) Praha.

1963-1964 

Zastavení výroby pračkových elektromotorů a generátorů.
1973-1979
Zahájení výroby indukčních spojek, elektromechanických regulátorů pro generátory, speciálních elektromotorů a statických měničů kmitočtů.
1981
Vznik koncernu ZSE Praha a koncernového podniku MEZ Frenštát.
1986
Zahájení výroby elektroniky pro automobily pro osobní vozidla Škoda a pro nákladní automobily TATRA.
1988
Vznik kombinátního podniku ZSE Praha.
1990
Ke dni 1. 7. vznik samostatného státního podniku MEZ Frenštát. Ukončení výroby indukčních spojek.
1993
Ke dni 13. 8. udělení certifikátu systému managementu jakosti dle normy EN ISO 9001:1994 závodu firmou LRQA.
1994

Dne 1. 6. schválena vládou ČR privatizace motorářských aktivit s. p. MEZ Mohelnice a s. p. MEZ Frenštát, a to formou přímého prodeje majetku firmě Siemens.

Od 1. 10. je MEZ Frenštát součástí Siemens Elektromotory s. r. o. Praha a začlenění do obchodního pole ASI 1N (Nízkonapěťové motory).

1996-1997
Přemístění sídla Siemens Elektromotory s. r. o. z Prahy do Mohelnice. Převody výrob elektromotorů mezi závody Frenštát, Mohelnice, Drásov, Norimberk.
1998
Ke dni 1. 4. vytvoření obchodní oblasti A&D SD. Ukončení výroby elektroniky.
1998-2002
Vývoj a zavedení nové řady motorů 1LG4/6. Ke dni 13. 8. 2002 udělení certifikátu systému managementu jakosti dle normy EN ISO 9001:2000 obchodní oblasti A&D SD (závodům Erlangen, Bad Neustadt, Mohelnice, Frenštát, Congleton) firmou DQS GmbH.
2004
Zahájena realizace projektu Growth 2008 ke zdvojnásobení výrobních kapacit a ke zlepšení interních procesů.
2006
Ke dni 11. 8. udělení certifikátu systému enviromentálního managementu dle normy EN ISO 14001:2005 společnosti Siemens Elektromotory s. r. o. (závodům Frenštát a Mohelnice) firmou DQS GmbH.
2008
Převod výroby motorů osové výšky 180 do závodu Mohelnice.
2009
Spuštěn vývoj motorů nové řady 1LE1.
2010
Ke dni 1. 1. zánik obchodní oblasti I DT SD, závod Frenštát začleněn do obchodní oblasti I DT LD. 
Ke dni 1. 10. zánik společnosti Siemens Elektromotory s. r. o., začlenění závodu Frenštát jako odštěpného závodu do společnosti Siemens s. r. o.
2012
Uvedení nové řady motorů 1LE1.
2013-2014
Realizace projektu WIN2013 – rozsáhlá modernizace navijárny a obrobny, celková investice přes 200 miliónů korun.
2015
Zahájení vývoje nové řady motorů s vysokou účinností 1LE5 v osových výškách 315-355mm a výkonem až 500kW.
2017
Otevření nové montážní linky na výrobu elektromotorů 1LE. Celková investice činila více jak 130 miliónů korun. Siemens Frenštát představuje první digitální motor 1LE5, který umožňuje zákazníkům sledovat provozní stavy motoru online přes jakékoliv mobilní zařízení.
2018
Zahájení výroby motorů 1MB/5 do prostřední s nebezpečím výbuchu.