Integrovaný systém řízení

Drásov HQ

Kvalita

Zajištění vysoké úrovně spolehlivosti a kvality námi vyráběných produktů a spokojenost zákazníků je naší nejvyšší prioritou. V rámci vývoje i výroby uplatňujeme standardy v oblasti kvality a dbáme na prevenci a předcházení chybám v duchu motta „Každá chyba smí být udělána pouze jednou!“. Pravidelné audity prováděné nezávislými certifikačními organizacemi (DQS, UL, CSA, CCC atp.) dle mezinárodních norem ISO 9001 přináší důkaz našim zákazníkům o profesionálním přístupu a standardizaci našich procesů.

Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí má v odštěpném závodě Nízkonapěťová spínací technika vysokou prioritu.

 

Mezi základní závazky firmy patří dodržování legislativních a jiných požadavků. Výzkumné, vývojové, výrobní  i nevýrobní procesy jsou řízeny tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí, k přírodním zdrojům a byly minimalizovány případné zátěže na jednotlivé složky životního prostředí. Tyto procesy jsou pravidelně kontrolovány formou interních a externích auditů.

 

Naše firma je certifikována dle mezinárodních norem ISO 14001.

 

Pomozte nám i Vy v našem úsilí zlepšování životního prostředí a snižování negativních dopadů na životní prostředí.

 

Jakékoliv Vaše náměty, připomínky, případně i stížnosti zasílejte na email info.snst@siemens.com nebo pište na adresu Siemens, s.r.o., odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika, Volanovská  516, 541 01 Trutnov.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců

Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců má v odštěpném závodě Nízkonapěťová spínací technika vysokou prioritu.

 

Závod je certifikován dle mezinárodní normy ISO 45001.

 

Základním projektem zavedeným v odštěpném závodě je Zero Harm Culture Siemens volně přeloženo “Kultura bezpečné práce”, jehož snahou je eliminovat počet pracovních úrazů.

 

Tato iniciativa má za cíl trvale změnit vztah zaměstnanců k bezpečnosti práce v tom smyslu, že nikdo nebude přehlížet situace s možností vzniku úrazu.