Naše vize - Drásov 

Our vision and mission. ProudToBeLDA.

Large Drive Application – LDA

Jsme jedním z předních světových výrobců motorů a generátorů. Tyto produkty tvoří základ pro pohonné systémy optimalizované pro širokou škálu průmyslových odvětví a aplikací.

 

#ProudToBeLDA

Naše vize, poslání a zásady vedení společnosti Siemens

Obrázek znázorňuje příběh LDA, který je naším základem pro veškerou budoucí komunikaci se všemi našimi zainteresovanými stranami. Interní a externí komunikace jasně odráží strategické vize, hodnoty, akce a principy aplikací velkých pohonů.
 

Vizuál kosmická loď LDA je ilustrace, která tvoří základní stavební kameny LDA.

Co přesně znamená?

Polárka je umístěna v centrální části a silně září.
Představuje společný cíl LDA být „jedničkou“.

Při bližším pohledu jsou všechny 3 kosmické lodě v ilustraci postaveny ze systémů a produktů LDA:
Napěťové motory, vysokonapěťové pohony, průmyslové generátory. Tyto 3 kosmické lodě dále zobrazují naše obchodní oblasti technologií, servisu a řešení. Na pozadí je nebe s binárním kódem, které představuje naše rostoucí digitální podnikání a budoucnost společnosti. Dalším klíčovým prvkem v ilustraci jsou astronauti.

Oni představují nejdůležitější DNA LDA: kolegové pocházející z různých prostředí, pracující v různorodých funkcích a každý v jiném místě po celém světě.

Hlavní průmyslová odvětví, v kterých LDA v současnosti působí lze na vesmírných lodích výrazně vidět: olej a plyn, energie, kovy, automatizace, minerály, voda, chemikálie, lodní průmysl a vlákna.
 

Souběžně s působením v těchto průmyslových odvětvích LDA je také za jedno ve svém přesvědčení o tržních trendech a dynamice a uznává jejich důležitost být připraven na budoucnost. Hlavními trendy trhu jsou dekarbonizace, urbanizace a digitalizace.

 

  • Dekarbonizace: Společenské a legislativní požadavky se zvyšují se zvyšujícím se povědomím veřejnosti o potřebě snížení emisí uhlíku. Aktuální portfolio LDA je zaměřeno na efektivitu a výkon.
    Zvyšuje se však také trend dekarbonizace k novým aplikacím pro trhy s vodíkem a obnovitelnými zdroji.
    S předpokládanými fosilními palivy a technologiemi podnikla LDA kroky k tomu, aby byla hráčem na zelenějších polích investování a strategické partnerství.
  • Urbanizace: Předpokládá se, že celosvětová populace bude nadále růst a bude mít základní potřeby elektřiny a spotřeba vody poroste. Poptávka po aplikacích zvedacího zavlažování a odsolování roste v různých oblastech celého světa. Rozvojové země investují do infrastruktury s tím, jak se společnost rozrůstá a elektrifikuje.
  • Digitalizace: Svět se mění rychlejším tempem než kdy předtím, a to díky stále chytřejšímu vývoji technologií v digitálním prostředí.

    Od připojeného hardwaru po snadno použitelné aplikace a otevřené platformy, budou mít zákazníci rostoucí potřeby, jako je prediktivní a snížená inteligence či provozní náklady. S těmito požadavky se změní i obchodní modely jako investice zákazníků přesun od CAPEX k OPEX, požadující hodnotu a služby namísto pouhého nákupu aktiv.

Portfolio LDA se neustále přizpůsobuje těmto tržním trendům.

Společně jsme číslo 1

Nikdo není dokonalý, ale tým může být.

V LDA stěny mezi centrálou a regiony, síla mezi funkcemi a odděleními musí a jsou, pomalu mizí. V LDA je slovo, které se běžně používá, „my“.
 

Zatímco MY je běžné slovo pro definování LDA jako týmu, VY definuje nejdůležitější osobu, pro kterou jste VY v LDA. VY jste zaměstnanec. VY jste zákazník a VY jste akcionář. Bez VÁS neexistuje MY.
 

Siemens Electric Machines, s.r.o.