Naše strategie v kostce

Již více než 130 let jsme pro Česko zárukou nejlepších technologií. Pomáháme rozvíjet český průmysl, energetiku, zdravotnictví a infrastrukturu šetrnou k životnímu prostředí. Vytváříme zde více než deset tisíc pracovních míst.

1. Jasná mise

Mise – neboli poselství – vyjadřuje způsob, jakým společnost sama sebe chápe a jak na sebe nahlíží, a zároveň definuje její aspirace a ambice. Naší ambicí je realizovat to, na čem záleží (“We make real what matters.”). To je naše hodnota. Přesně to nás odlišuje. A inspirací k úspěchu nám je reflexe naší silné značky.

2. Ownership Culture

Naše Ownership Culture, tedy kultura vlastnictví, je jednou z hybných sil udržitelného podnikání. V jejím rámci každý zaměstnanec přejímá osobní odpovědnost za úspěch firmy. „Jednejte vždy tak, jako by šlo o vaši společnost“ – touto zásadou se v Siemens řídí všichni – od nováčků až po členy představenstva.

3. Konzistentní strategie

Díky našemu postavení v rámci hodnotového řetězce disponujeme know-how téměř ve všech oblastech elektrifikace – od výroby, přenosu a rozvodu elektřiny přes chytré sítě až po účinné, a přitom úsporné využití elektrické energie. Výhody pro budoucnost a éru digitalizace nám samozřejmě zajistí i naše vynikající znalosti a zkušenosti v oblasti automatizace. Strategie Vize 2020 představuje podnikatelský koncept, který nám umožní trvale působit v zajímavých oblastech růstu, udržitelným způsobem posílí hlavní oblasti podnikání a pomůže nám předstihnout konkurenci v efektivitě a výkonu. To je naše cesta k dlouhodobému úspěchu. A celkový pokrok dokážeme i měřit: pro dosažení tohoto cíle jsme si stanovili sedm společných zásad.

Joe Kaeser, President and CEO of Siemens AG