Na kultuře záleží

Ani ta nejlepší strategie vám nemusí být moc platná, když není postavena na základech silné kultury. Právě proto se u nás v Siemensu řídíme a prosazujeme tzv. Ownership Culture – tj. kulturu, která v každém zaměstnanci podporuje úsilí vydat ze sebe v rámci své pozice to nejlepší a pomáhat tak vytvářet dlouhodobý úspěch společnosti.

Ownership Culture

Záleží tedy nejen na strategii – důležitá je také firemní kultura, její hodnoty a to, co reprezentují. V čele společnosti Siemens stáli po celé generace „vlastníci“, kteří se zaníceně zasazovali za dlouhodobý úspěšný rozvoj firmy. Ti všichni věděli, že k trvalému úspěchu dokáže přispět každý jednotlivec svou každodenní prací. Tímto přesvědčením se řídíme i my a chceme pomáhat rozvíjet Ownership Culture po celém světě a u všech zaměstnanců. V tomto ohledu jsou důležité tyto zásady:

Zárukou obchodního úspěchu jsou „vlastníci“

Naši manažeři by měli být vzorem pro strategické směřování společnosti a zajistit udržitelné a efektivní využívání dostupných zdrojů. Jen tak mohou inspirovat a posilovat své týmy, aby pro firmu ze sebe vydaly to nejlepší.

Díky našemu chování se Ownership Culture stává skutečností

Základním standardem našeho jednání a chování ve společnosti Siemens by měl být podnikatelský duch. Týká se to každého jednotlivého pracovníka společnosti – jedině tak se totiž chování může trvale rozvíjet a zlepšovat.

„Vlastníky“ zajímá každý jednotlivec

Snažíme se prosazovat přístup orientovaný na lidi, který si cení a jasně podporuje různorodost znalostí a zkušeností. Pokud se tento přístup odrazí ve všech našich činech, dokážeme zvýšit výkon naší společnosti.

Ownership Culture je založena na firemních hodnotách

Jedná-li každý ve společnosti odpovědně, dosahuje vynikajících výsledků a je inovativní, zaručí tak svůj osobní podíl na udržitelném úspěchu společnosti Siemens. Odpovědnost, vynikající kvalita a inovace – to jsou základní hodnoty naší Ownership Culture.

„Vlastníci“ se plně ztotožňují s firmou

Pevně věříme, že když se akcionáři z řad zaměstnanců přímo podílejí na úspěchu společnosti, jednají odpovědně a soustředí se na dlouhodobý rozvoj. Právě proto je kultura podílnictví součástí naší Ownership Culture.