Naše pozice

Jak dosáhnout dlouhodobého úspěchu? A co pro to děláme? Díky našemu postavení v rámci hodnotového řetězce jsme v oblasti elektrifikace pro budoucnost dobře vybaveni.

Nastavení

Jak dosáhnout dlouhodobého úspěchu? A co pro to děláme? Naše pozice je rámcově v souladu s globálními podmínkami, dlouhodobými trendy, které definují naše trhy, s konkurenčním prostředím i požadavky zákazníků, partnerů a společnosti. Dlouhodobé zaměření – právě to je společné pro všechny naše obchodní aktivity.

Elektrifikace

V oblasti elektrifikace se podílíme na všech důležitých částech hodnotového řetězce. Naše produkty nechybí ve výrobě, přenosu, rozvodu a využití elektrické energie a nabízejí vysokou energetickou účinnost. Elektrifikace představuje naše kořeny. Právě zde zaujímáme přední postavení a elektrická energie je i naše budoucnost.

Automatizace

Automatizace je globálně naším nejsilnějším aktivem, které zákazníkům umožní využívat výhody digitalizace. Siemens hraje vedoucí roli téměř ve všech oblastech automatizace – od výrobních procesů přes řízení silniční a železniční dopravy až po technologie budov.

Digitalizace

Digitalizace představuje v prostředí našeho trhu klíčový trend. Pomocí nových technologií, jako je např. datová analýza, cloud nebo internet věcí, nabízí Siemens svým zákazníkům vyšší produktivitu v rámci celého hodnotového řetězce – od návrhu přes provoz až po výrobu a servis. Digitalizace hraje důležitou roli při rychlejším uvádění výrobků na trh a zvyšování dostupnosti produktů a služeb. Díky detailním znalostem technologií a průmyslového prostředí dokážeme vybrat klíčová data a interpretovat je tak, aby přinesla přidanou hodnotu našim zákazníkům.