Mezinárodní strojírenský veletrh 2019

Mezinárodní strojírenský veletrh 2019 proběhl úspěšně

Děkujeme za návštěvu naší expozice a těšíme se na příští shledání! 

Siemens na veletrhu MSV 2019

Díky efektivní integraci hardwaru, softwaru a špičkových technologií posouváme digitální transformaci na novou úroveň. Podívejte se na naše video!

Tvoříme digitální budoucnost průmyslu

Společnost Siemens na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019 v Brně, pod hlavním mottem „Tvoříme digitální budoucnost průmyslu“, představila digitalizaci z výrobních závodů Siemens, stanoviště věnované virtuálnímu zprovoznění a servisním službám napojeným na cloudovou platformu MindSphere. Nechyběla digitální dvojčata reálných strojů a ukázky aditivní výroby. Snažili jsme se ukázat, že digitalizace má přínosy nejen pro průmysl, ale třeba i pro takové obory, jako je motosport.
Storyline

Ukázky řešení digitalizace v praxi

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně se letos konal již po jednašedesáté. Stejně dlouho na něm vystavuje i společnost Siemens. Její expozice novinek a řešení již tradičně ukazuje směr dalšího vývoje nejen v oboru obráběcích strojů a průmyslové automatizace, ale především průmyslové digitalizace. Letos se návštěvníci mohli těšit zejména z reálných ukázek digitalizace z praxe, a to jak pro výrobce strojů, tak koncových výrobků. Zvláště zajímavé byly ukázky přístupu k digitalizaci z výrobních závodů Siemens, stanoviště věnované virtuálnímu zprovoznění a servisním službám napojeným na cloudovou platformu MindSphere. Nechyběla digitální dvojčata reálných strojů a ukázky aditivní výroby.

 

V expozici Siemens jsme předvedli v české premiéře také nový systém pro CNC stroje SINUMERIK ONE, který představuje zcela novou generaci řídicích systémů pro obráběcí stroje. SINUMERIK ONE je CNC řídící systém budoucnosti pro vysoce výkonné obráběcí stroje. Umožňuje využít veškerých výhod a potenciálu digitální transformace a automatizace v obrábění. Díky systému SINUMERIK ONE se vám otevírají nové možnosti v dosahování maximální produktivity a v realizaci dosud nevídaných vizí a obchodních modelů. SINUMERIK ONE je významnou hardwarovou a softwarovou inovací. Jeho digitální dvojče je klíčovým prvkem digitální transformace, veškeré simulace a testovací práce totiž probíhají kompletně ve virtuálním prostředí. Dochází tak k opravdu dokonalému propojení virtuálního a reálného světa. To přináší dosud nevídanou volnost a flexibilitu při implementaci inovací v krátkém čase. 

Pět kroků životního cyklu stroje můžete pozorovat očima výrobce zařízení i jeho uživatele: jednoho zajímá design produktu, druhého výkon stroje při výrobě. A platformy Teamcenter pro správu dat i MindSphere pro jejich online analýzu slouží oběma.

Highlight Showcases

Propojení reálného a digitálního světa

Společnost Siemens ukázala na řadě konkrétních příkladů výhody, které mohou výrobci strojů i koncoví uživatelé získat díky zavedení digitalizace a využití digitálního dvojčete v průmyslové výrobě.

Pomáháme školám připravit studenty na praxi

Jste ředitelem či pedagogem střední odborné školy nebo učiliště? Chcete pomoci vašim studentům lépe se připravit na praxi a uplatnit se na trhu práce? Zajímají vás moderní technologie obrábění a konstruování obráběcích strojů?


Společnost Siemens přináší výukový software SinuTrain, který je nepostradatelným pomocníkem nejen pro školy, ale i pro profesionály. SinuTrain představuje počítačovou verzi CNC řídicího systému SINUMERIK a díky identickým programovacím možnostem je věrným obrazem reálného řídicího systému. Umožňuje tak vytvářet a testovat NC programy ve virtuálním prostředí snadno a bez rizika.