Mezinárodní strojírenský veletrh 2021

Děkujeme Vám za účast a těšíme se na další setkání s Vámi!

Neomezené možnosti nekonečných dat

Po roční covidové odmlce, kdy brány brněnského výstaviště zůstaly zavřené, se Siemens vrátil, aby představil nejnovější technologie a řešení pro průmyslovou digitalizaci.

Jak digitalizace funguje v praxi

Siemens představil jak technologie – například digitální dvojče, Edge, cloudová řešení, prediktivní údržba nebo využití umělé inteligence zvyšující konkurenceschopnost a udržitelnost průmyslových podniků – tak možnosti a přednosti jejich aplikací na míru jednotlivým průmyslovým odvětvím. Zvláštní pozornost prezentace společnosti Siemens kladla na strategii digitální transformace.

 

Strategie digitální transformace

Digitalizaci a inovacím se nevyhne žádná průmyslová společnost na světě. Cesta k digitálnímu podniku však není snadná a pro úspěšnou digitální transformaci je klíčová správně zvolená strategie. Čeho chci dosáhnout? Jak jsem na tom ve srovnání s konkurencí? Jaké technologie jsou pro mé podnikání zásadní a co mohu ignorovat? Kde s digitalizací začít a jak efektivně využít zdroje podniku? Jaké budou náklady a přínosy? Odpovědi na tyto otázky poskytli zákazníkům i návštěvníkům odborníci Siemens, kteří byli po celou dobu veletrhu připraveni poskytnout rady a konzultace.

 

Více ke strategii digitální transformace s Františkem Podzimkem

 

Chytré využití dat prostřednictvím řešení COMOS

Softwarové řešení COMOS je ideální pro EPC nebo projekční kanceláře. Umožňuje plánovat inženýrské projekty a zároveň funguje jako digitální databáze pro všechny druhy technické dokumentace pokrývající celý životní cyklus, tedy vše od fáze navrhování až po údržbu. COMOS pro brownfield umožňuje provozovatelům výrobních linek digitalizovat dokumentaci i pro existující výrobní podniky a zařízení, a to bez ohledu na jejich stáří. Systém COMOS se tak stává základem modernizace stávajících továren.

 

COMOS Mobile Worker je inovativní řešení pro modernizaci továren a jejich údržbu. Data ze systému COMOS je možné zpracovávat prostřednictvím mobilního zařízení a provádět touto cestou i údržbu. Data se dají dále analyzovat a vizualizovat v prostředí rozšířené reality. Jak může vypadat implementace softwaru u konkrétní společnosti?

 

Rozhovor o multiprofesním nasazení řešení COMOS ve firmě Doosan naleznete zde

Nové možnosti průmyslové automatizace

Na digitálním dvojčeti manipulační linky Siemens ukázal možnosti a výhody virtuálního zprovoznění a simulace. Návštěvníci viděli dva delta pickery, které na pásu přebírají, třídí a ukládají zboží, a to za využití řešení NX MCD, SW Simit nebo PLC Simadvanced. Exponát ukázal, jak je možné výrobní linku flexibilně proměňovat, aniž by bylo nutné ji fyzicky vlastnit. Softwarové řešení SW Simatic Machine Simulator, vhodné především pro výrobce výrobních strojů, předvedlo možnosti digitální vizualizace jednotlivého stroje nebo jeho části.

 

Na nové platformě Industrial Edge se uskutečnila demonstrace nových možností datové analýzy ve výrobě prostřednictvím různých aplikací. Na příkladu aplikace Motif Discovery (MOD) byla k vidění ukázka identifikace potenciálních problémů ve výrobě, která návštěvníkům nabídla seznámit se s přínosy sběru a analýzy dat pomocí cloud computingu prostřednictvím platformy MindSphere a jejích aplikací.

 

Co to vlastně Edge computing znamená? Více informací se dozvíte v rozhovoru s Tomášem Froňkem.

 

Jak digitalizace funguje v praxi

Odpověď na otázku, jak digitalizace funguje v praxi, poskytl Siemens jak prostřednictvím zákaznických referencí, tak pohledem do vlastních závodů. Návštěvníci se seznámili s cloudovým řešením (MindSphere), výhodami vzdáleného připojení, s chytrým propojením Edge nebo sběrem a využitím dat v prostředí nejvyšší úrovně kybernetické bezpečnosti.

 

Jsme rádi, že jste nás navštívili v expozici projektu Digitální továrna 2.0.

Nativní digitální dvojče pro obráběcí stroje

Výhody digitálního dvojčete pro výrobce obráběcích strojů představila společnost Siemens prostřednictvím obráběcího stroje SLW EDU 5x, určeného primárně pro výukové účely. Stroj díky řídicímu systému Sinumerik One obsahuje nativní digitální dvojče. Přínosy digitálního dvojčete ukázala v reálném čase i jeho instalaci na zařízení Taimac ZPS. Prostřednictvím datového připojení Siemens představil dále možnosti využití sběru a analýzy dat z elektrických pohonů – samostatného asynchronního motoru a měniče, který motor napájí. 

 

Více informací o digitálním dvojčeti výrobku i výroby s Tomášem Dubou

Data mění svět servisu a údržby

Datová analytika je zásadní i pro oblast servisu a údržby. Na základě dat sebraných ze strojů je možné predikovat závady, tím předcházet výpadkům stroje a zvýšit tak provozní dostupnost i efektivitu údržby. Základním pilířem vzdáleného servisu a diagnostiky 21. století je možnost vzdáleného připojení. Technickou první pomoc je tímto způsobem možné poskytnout pomocí standardního Siemens připojení a ušetřit tak čas i peníze. 

 

Celý rozhovor na téma Datová analytika, remote servis, prediktivní údržba naleznete zde

 

 

 

Pomáháme školám připravit studenty na praxi

Jste ředitelem či pedagogem střední odborné školy nebo učiliště? Chcete pomoci vašim studentům lépe se připravit na praxi a uplatnit se na trhu práce? Zajímají vás moderní technologie obrábění a konstruování obráběcích strojů?


Společnost Siemens přináší výukový software SinuTrain, který je nepostradatelným pomocníkem nejen pro školy, ale i pro profesionály. SinuTrain představuje počítačovou verzi CNC řídicího systému SINUMERIK a díky identickým programovacím možnostem je věrným obrazem reálného řídicího systému. Umožňuje tak vytvářet a testovat NC programy ve virtuálním prostředí snadno a bez rizika.

Highlight Showcases

Propojení reálného a digitálního světa

Společnost Siemens ukázala na řadě konkrétních příkladů výhody, které mohou výrobci strojů i koncoví uživatelé získat díky zavedení digitalizace a využití digitálního dvojčete v průmyslové výrobě.