Automatizovaná výroba v digitalizovaném automobilovém průmyslu

Série webinářů TIA na dosah: Průmyslová komunikace a identifikace

Proběhlo 15., 16. a 17. 6. 2021 –  nyní dostupné ze záznamu

Vážení zákazníci, vážení partneři,

podívejte se na záznam červnové sérié webinářů TIA na dosah, tentokrát na téma průmyslová komunikace a identifikace.

 

Případné dotazy k webinářům rádi zodpovíme na: tianadosah.cz@siemens.com

 

Z tohoto webináře TIA na dosah se dozvíte, jak lze efektivně optimalizovat investice do automatizace výroby za účelem její digitalizace. Seznámíme vás s tvorbou průmyslových sítí vhodných pro připojování zařízení jako jsou SIMATIC PLC, ale také komponent průmyslové identifikace, a to jak optické tak i založené na bázi RFID technologie. 

Na prvním ze tří seminářů průmyslové komunikace a identifikace jsme představili produktové novinky v oblasti průmyslových datových sítí – SCALANCE. Zaměřili jsme se i na oblast monitorování a konfigurace pomocí SINEC NMS. Můžete se také těšit i na názornou ukázku nově vylepšeného portfolia rodiny SINEC.

  

Přednášející: Vladimír Ševčík a Tomáš Skočil

Program
 • Novinky v průmyslových switchích SCALANCE 
 • Podpora napájení koncových uzlů PoE
 • Novinky v oblasti 5G a Wifi6 v průmyslu 
 • Rozšířené možnosti diagnostiky pomocí TAP104 a SINEC NMS
 • Lokální zpracování dat ve SCALANCE LPE (Local Process Engine)
 • Monitorování průmyslové sítě pomocí rodiny SINEC

Na tomto webináři jsme představili novinky vzdálené správy SINEMA Remote Connect V3.0. Na průmyslové sítě jsou kladeny stále větší nároky z pohledu jejího monitorování a správy síťových prvků. Velmi důležitý je  
i koncept zabezpečení průmyslových sítí pomocí dělení hardwarovými firewally Scalance S, M a s ním související platforma vzdálené správy SINEMA Remote Connect.

Na druhém ze tří seminářů průmyslové komunikace a identifikace jsme představili možnosti vzdálené správy až k PLC, operátorským panelům a nejvzdálenějším senzorům. Zároveň jsme si ukázali, jak přidat vzdálený profinetový uzel pomocí funkcionality DCP discovery. Vyvsětlili jsme si, jak využít nové funkcionality Dedicated Device Access, User Specific firewall nebo rest API a podpora UMC (User Management Componate).

Přednášející: Vladimír Ševčík a Tomáš Skočil

Program

 • Novinky v platformě vzdálené správy SINEMA Remote Connect V3.0
 • Nové komponenty pro segmentování sítí (firewall)
 • Možnosti připojení výrobních linek do cloudových systémů (Cloud connect)
 • Představení SINEC INS a PNI
 • Telecontrol aplikace a SIMATIC RTU3041C

Průmyslová identifikace a lokalizace je základním stavebním kamenem průmyslu 4.0 a každé hromadné digitalizované výroby. Na webináři jsme si ukázali, jak lze efektivně využít průmyslové komponenty optické a RFID identifikace. Nejen pro sledování výrobního procesu je možné využít SIMATIC RTLS (Real Time Locating System), který je určený pro přesné poziční sledování ve vnitřních provozech hal a výrobních technologií. 

 

Na třetím ze tří seminářů průmyslové komunikace a identifikace jsme představili novinky a vylepšené možnosti SIMATIC Ident a RTLS portfolia.

  

Přednášející: Miloslav Kroupa a Tomáš Skočil

Program

 • Novinky v průmyslové identifikaci SIMATIC Ident & RTLS
 • Přesné sledování pohybu pomocí SIMATIC RTLS (Real Time Locating System)
 • Sledování toku materiálu pomocí SIMATIC RFID 
 • Sledování toku materiálu pomocí optického čtení
 • SINEC PNI a SINEC NMS pro konfiguraci a sledování SIMATIC Ident komponent
Registrace

Záznamy webinářů

Po vyplnění formuláře Vám bude zpřístupněn odkaz pro zhlédnutí záznamu.