Cena Wernera von Siemense 2018

Přihlašování ukončeno

O ceně Wernera von Siemense

Už více než 20 let oceňujeme nadané studenty, akademické osobnosti a nadšené vědce prestižní Cenou Wernera von Siemense. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří naše soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice.   Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, předsedkyně Akademie věd a ředitelů ústavů AV.   Soutěžní kategorie reflektují aktuální potřeby ve společnosti a ve vědě. I proto letos přicházíme s novinkou a otevíráme novou soutěžní kategorii: Zvláštní ocenění - Nejlepší absolventská práce na téma Průmyslu 4.0.   Kromě ocenění získávají vítězové také finanční odměnu. Tento rok si v kategoriích Nejlepší diplomová a disertační práce odnesou o 140 tisíc korun navíc.   V následujících týdnech budou zasedat komise jednotlých kategorií, aby vybraly vítěze letošního ročníku.   V únoru roku 2019 proběhne slavnostní vyhlášení výsledků.   Děkujeme za podporu Ceny Wernera von Siemense a všem přihlášeným držíme palce.

Vítězové předešlých ročníků

Naši vítězové

Podívejte se na rozhovory s vítězi jednotlivých soutěžních kategorií.

20 let soutěže a předávání cen vítězům ročníku 2017

Podívejte se na příběhy některých vítězů, jež Siemens za 20 let trvání soutěže ocenil. V druhém videu si můžete připomenout atmosféru jubilejního 20. ročníku předávání Cen Wernera von Siemense nejlpeším studentům, vědcům a pedagogům.

Hlavní partneři