Produktivitet og bæredygtighed i fødevarebranchen

Er du klar til Digital Enterprise i bæredygtighedens tegn?

Fødevareindustrien er afhængig af stor fleksibilitet og produktivitet for hurtigt at kunne leve op til kundernes krav om bæredygtighed og med den bedste kvalitet for øje. Vi hjælper dig med digitale løsninger, så du kan lykkes med den digitale transformation i din produktion, dine bygninger og infrastruktur, og så din energiomstilling bliver bæredygtig.

Få den rette hjælp til alt det, der handler om fødevareindustrien

Vi hjælper dig

Få succes med digital transformation

Kender du vores digitale tilgang til større produktivitet og bæredygtighed?

Uanset om du arbejder inden for forskning og udvikling, logistik, energiforsyning eller styring af bygninger, så hjælper vi dig med at producere fødevarer af høj kvalitet, samtidig med at vi booster din produktivitet og bæredygtighed.

Få mere at vide om produktivitet og bæredygtighed i fødevarebranchen

Download PDF

De bedste erfaringer inden for energieffektivitet

Energitung fødevareproduktion kræver smarte, energieffektive tiltag for at holde energiomkostningerne nede. Find ud af, hvordan du kan generere energi på en mere bæredygtig måde, mere fleksibelt og billigere samt reducere forbruget betragteligt, baseret på applikationseksempler, der allerede er ført ud i livet.

 

Læs kundehistorier [EN]

Siemens Xcelerator – sæt fart på den digitale transformation

Kombiner den virkelige verden med den digitale – og bliv en Digital Enterprise med Siemens Xcelerator.

Siemens Xcelerator er en ny og åben digital forretningsplatform, der gør det muligt at arbejde tættere sammen end tidligere. Den indeholder en særligt udvalgt portefølje af IoT-forberedt hardware, software og digitale services, et økosystem med et stigende antal partnere samt en voksende markedsplads.

 

Det omfatter:

  • en udvalgt portefølje og en række services fra Siemens og certificerede tredjepartsvirksomheder
  • et voksende økosystem af samarbejdspartnere – fra løsningsleverandører til teknologipartnere
  • en markedsplads, som vokser over tid, og hvor man kan udveksle erfaringer og have samhandel i et fællesskab af kunder, partnere og udviklere.

 

Vores mål er at faciitere en fælles udvikling og et samarbejde mellem partnere, kunder og udviklere. Sammen sætter vi fart på den digitale transformation!

#F&BTechTalks | Webinar-serie

Innovative koncepter til fødevareindustrien

Hør om gennemtestede digitaliseringskoncepter på eksisterende og nye systemer i fødevareindustrien, som kan give dig sikre, konkurrencemæssige fordele. På de praksisorienterede webinarer får du eksempler på, hvordan vores kunder har optimeret deres systemer med succes og hvordan du kan implementere disse erfaringer i din virksomhed.

Hvordan kan produktivitet og bæredygtighed blive dine nye konkurrencefordele?

Fødevareproduktion påvirker miljøet, og det spiller en stadig mere vigtig rolle. Hvor meget CO2 genererer produktionsprocesserne, og hvor meget vand forurener de? Hvor meget affald stammer fra emballage? Udover et ønske om en mere individuel portefølje så spiller produkternes bæredygtighed en stadig større rolle i købsbeslutningerne.

Bæredygtighed som en konkurrenceparameter

Du skal tage alle faciliteter, processer, bygninger og infrastruktur i betragtning, når du kigger på deres miljøpåvirkning. Det betyder, at du skal optimere dit energiforbrug – ved at skabe en større transparens og dermed forbedre din energieffektivitet. Med udgangspunkt i denne holistiske tilgang har du taget de første skridt mod mindre udledning. Derudover indebærer det en ændring i retning af vedvarende energi og et effektivt ressourceforbrug. Du opnår markante besparelser og samtidig passer du på miljøet. Sådan når du dine mål om mindre udledning.

En sikker produktivitet i det lange løb

Stabil produktion er ikke en mulighed, hvis dit anlæg ikke kan stole på en pålidelig energiforsyning. Men selv det er ikke nok, hvis du vil være sikker på en uafbrudt drift: Sikkerheden for mennesker, produkter og processer skal til enhver tid være garanteret på produktionsanlæggene og i kontor- og administrationsbygningerne. En digital produktion og smarte styresystemer i bygningerne er med til at nedbringe time to market, minimere energiforbruget og forbedre produktiviteten.

Maksimer din fleksibilitet

Tendenser og hurtigt skiftende krav fra kunderne er det, der karakteriserer fødevareindustrien. Nye produkter skal udvikles hurtigt for at kunne producere dem pålideligt og i bedste kvalitet på produktionsanlæg, der er tilpasset denne hastighed. Innovative løsninger hjælper dig med at designe, udvikle, konfigurere og validere de tilpassede produkter samt produktionen. Dermed kan du udnytte kompleksiteten og blive bedre end dine konkurrenter.

Det næste niveau af transparens

Hvor ligger det største energiforbrug i dine produktionshaller og i bygningerne, og hvordan kan du optimere forbruget uden at det påvirker produktiviteten? Data og konsekvent datastyring er essentielt, når du vil op på næste niveau af transparens, og det hjælper dig med at tage de rigtige beslutninger hurtigt. Intelligent energistyring og overvågningsværktøjer sætter dig i stand til at optimere dit energiforbrug og din effektivitet på tværs af anlægget, og på den måde bruger du dine ressourcer så effektivt og produktivt som muligt.

Sådan implementerer du den digitale transformation med succes

Hvor skal du begynde, hvordan skal du gribe det an og hvad skal der ske? Hvis du tager imod gode råd, når du starter din digitale rejse, så hjælper det dig med at få startet rigtigt. De første skridt mod at få adgang til de data, du har brug for, er at etablere forbindelse mellem IT- og OT-netværkene i din virksomhed: Vi kobler den virkelige verden med den digitale, så du kan anvende de data, som din virksomhed genererer, på en intelligent måde. Hvad betyder det? Når du forbinder de intelligente enheder og indsamler og analyserer big data fra bygninger, energiforsyningen og produktionslinjerne sammen med digitale tvillinger og kunstig intelligens, understøtter det din digitale transformation.

Fleksibel produktion med den digitale tvilling

Ved at sammenholde og gør klogt brug af alle produktdata samt produktrelaterede data kan virksomheder i fødevareindustrien reagere meget hurtigere på uventede hændelser og markedskrav. Og det er præcis det, som du får med vores Digital Enterprise portefølje, som kobler den virkelige verden med den digitale. Det er en realitet med den omfattende digitale tvilling, som integrerer produkters livscyklus med fabrikkens og/eller anlæggets livscyklus og ydelsesdata. Og det resulterer i en løbende cyklus med optimering af produkter og produktionen. Se videoen og få mere at vide!

Smarte bygninger og sikker energi optimerer din produktion

Produktionsanlæg og -processer bør køre med optimal effektivitet. Men inden for fødevareindustrien kan en virksomheds produktionsmiljø påvirke produktkvaliteten, bæredygtigheden og driftsomkostningerne betragteligt. Derfor er en smart infrastruktur i bygningerne, en hensigtsmæssig brug af energi og en bæredygtig energiforsyning afgørende for virksomhederne.

Portefølje

Vores løsninger til fødevareindustrien

Med vores løsninger kan den digitale transformation blive en realitet i din produktion, bygninger og systemer. Få mere at vide om hele vores portefølje, der er med til at styrke din bæredygtighed og produktivitet.
Edge computing

Edge computing i fødevareindustrien

Det er godt at vide, at du med Industrial Edge kan reagere hurtigere og mere bæredygtigt på tidens tendenser!

Fødevareindustrien står over for en udfordring, der handler om at kunne reagere hurtigt på nye tendenser og på samme tid bruge ressourcerne mere bæredygtigt. Man kan lykkes med begge dele takket være større transparens direkte ved maskinen. Industrial Edge giver dig mulighed for at udnytte data fra din produktion på en intelligent måde og dermed optimere dine processer og anlæg på en bæredygtig måde.

Dybdegående information

Kundehistorier

Sådan anvendes vores løsninger i praksis

Med Digital Enterprise-porteføljen støtter vi små som store virksomheder i fødevareindustrien. Her har du nogle praktiske eksempler.

Kontakt os

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til løsninger, produkter eller muligheder, så er vi altid klar til en uforpligtende dialog.