Pålidelig. Effektiv. Dråbe for dråbe.

Digital Enterprise-porteføljen inden for vand- og spildevandsindustrien.

Vand er den mest værdifulde ressource på jorden. Derfor er effektivitet og kvalitet højeste prioritet for vandindustrien. Det bliver sværere og sværere at nå disse mål i takt med at omkostningerne til at sikre rent vand stiger i mange områder, samtidig med at driften skal være så effektiv og økonomisk som muligt. Den konsekvente end-to-end-digitalisering af anlæg og processer støtter vand- og spildevandsindustrien i at håndtere disse udfordringer.

Vores vand- og spildevandseksperter står klar til at rådgive dig

Kontakt os

Digital Enterprise

Digitalisering gennem hele vandforsyningen

For at vandindustrien kan få mest muligt ud af digitaliseringen, har Siemens udviklet Digital Enterprise, en omfattende portefølje af software- og automationsløsninger. Ved at håndtere alle data i en omfattende datamodel er det muligt at få mest muligt ud af alle systemer. Resultatet er en digital tvilling – en nøjagtig, digital model af anlægget, som altid er opdateret.

Fordele for nye og eksisterende anlæg

Den intelligente samling af data fra forskellige kilder som fx sensorer, vandmålere og vejrdata skaber nye muligheder for at bruge vandet effektivt – og dermed mere bæredygtigt – i industrien, landbruget og i offentlige anlæg. En forudsætning er end-to-end-netværk bestående af systemudvikling fra idriftsættelse til drift, vedligeholdelse og konstant procesoptimering baseret på en dataplatform – en kobling af den virtuelle og den virkelige verden.

 

Den forbedrede datakvalitet og tilgængelighed reducerer den tid, det tager at gennemføre projektet i virkeligheden. De muligheder, der byder sig med simulering og modellering i den virtuelle verden, reducerer samtidig både de uforudsete omkostninger under opbygningen og de løbende driftsomkostninger.

Nå målene hurtigere og mere effektivt

Når man planlægger nye anlæg, så kan man samle data fra udviklingen af anlægget og automationsplanlægningen i parallelle processer og rækkefølger. Det nedbringer projekttiden og samtidig også kvaliteten.

 

Takket være integration af planlægning, udvikling og drift, kan man genbruge de data, man har indsamlet i løbet af driftsfasen, i udviklingsfasen, og de kan suppleres med de seneste driftsdata. De automatiske opdateringer af planlægningsdata i løbet af anlægsdriften betyder, at man hele tiden kan holde øje med den aktuelle status på anlæg og systemer, når man udfører service og forbedringer, og til at implementere projekter på en effektiv måde.

Systematisk opdatering

Eftersom planlægningsdata på eksisterende anlæg ofte ikke er tilgængelig i digital form eller de er ufuldstændige eller forældede, så kan digitalisering være en fordel. Med de rette værktøjer kan man indlæse og verificere selv store og ustrukturerede datasæt i en ensartet datastruktur. Hvis man samtidig integrerer 2D og 3D ved hjælp af de relevante værktøjer, kan man digitalisere sit anlæg og det kan linkes sammen med importerede planlægningsdata i en databasestruktur.

 

På den måde kan man verificere dataene og driftsoperatørerne kan få en opdateret digital model af anlæggene.

Få mere at vide om vores løsninger, der sikrer en bedre effektivitet

Download brochuren

Overblik over porteføljen

En omfattende portefølje til vandindustrien

Digitalisering, automatisering og elektrificering danner grundlag for effektive, pålidelige og bæredygtige processer i vandindustrien. Få indblik i vores tilpassede produkter, systemer og løsninger, der støtter en mere bæredygtig vandindustri.

Komponenter, der arbejder perfekt sammen

Individuelle løsninger fra ende til anden til drikkevandsforsyning, spildevandshåndtering og afsaltningssystemer er kommercielt levedygtige i dag og i morgen, så man kan fastholde en høj forsyningssikkerhed og en ansvarlig brug af vand som en vital ressource. Alle komponenterne fra Siemens omfattende produktportefølje er uden problemer afstemt med virksomhedens tilpassede løsninger til vandindustrien. Løsningerne kombinerer de nyeste teknologier med årtiers industrielle viden inden for vandhåndtering.

Anlægsudvikling og -styring

Et løft af optimeringsmulighederne med den digitale tvilling

Den digitale tvilling inden for drikkevandsforsyningen, spildevandshåndteringen eller på afsaltningsanlægget integrerer konsekvent alle relevante informationer og forretningsprocesser – fra anlægsudvikling og idriftsættelse til drift, vedligeholdelse og service.

Proceskontrolteknologi

Proceskontrolteknologi til gavn for en sikker og pålidelig anlægsdrift

Siemens tilbyder – som en eksklusiv producent af kontrolsystemer – DCS og SCADA. Det er to forskellige tilgange, som begge er modulære og som kan udvides fleksibelt. Derfor passer de til fremtiden. De dækker de relevante industristandarder, fx ergonomisk drift og diagnosticering samt industriel sikkerhed på kritisk infrastruktur.

 

SCADA-systemer

SIMATIC SCADA-systemer er baseret på TIA-portalen og WinCC. De er skalerbare fra små, autonome systemer og anlægsbaseret drift på stedet og op til distribuerede kontrolcentre. Systemerne tilbyder åbne bibliotekskoncepter til tilpassede applikationsstandarder. WinCC Open Architecture har også en platform til at udvikle tilpassede systemer. Man kan bruge det innovative SIMATIC WinCC Unified visualiseringssystem – baseret på den nyeste webteknologi – i Edge- eller cloud-miljøerne.

 

Siemens DCS

Distributed Control Systems – det anerkendte SIMATIC PCS 7 og webbaserede PCS neo – har biblioteker som en integreret del af systemet sammen med branchespecifikke applikationsstandarder direkte fra producenten af kontrolsystemet. PCS 7 er skalerbar fra mindre driftsmiljøer med en høj automationsgrad til større installationer. Systemet indeholder konsekvent top-down-udvikling, inklusive integration af koblingsudstyr til svagstrøm og mellemstrøm.

Automationshardware

Automation à la carte

Uanset om du har brug for kraftige, skalerbare DCS-controllere til komplekse anlæg, modulære automationssystemer eller distribuerede I/O’er – med de anerkendte automationssystemer fra Siemens kan du udvikle applikationsspecifikke, end-to-end, skalerbare løsninger i alle størrelser – med option på driftssikker og fejlfri drift.

Procesautomatisering og analyser

Kontrol over processer og kvalitet til hver en tid

Siemens portefølje til procesinstrumentering udgør sammen med væskeanalysesystemet fra HACH en løsning, der imødekommer alle krav i vand- og spildevandsindustrien – fra en effektiv proceskontrol og garanteret vandkvalitet til sikkerhed for, at alle lovmæssige krav er overholdt.

Drevteknologi og industrielle controllere

Hold tingene effektivt og pålideligt i gang

Den omfattende portefølje af drevteknologi og industrielle controllere imponerer med dens nøje afstemte komponenter – fra frekvensomformere og elektromotorer til modulære motorstyringssystemer, inklusive industrielle controllere og beskyttelsesrelæer. Porteføljen opfylder kravene til applikationer til vand- og spildevandsstyring inden for alle ydelsesparametre og sikrer en rentabel anlægsdrift.

Industriel kommunikation

Et fleksibelt, kraftfuldt og sikkert kommunikationsnetværk

Det kraftige netværk i alle systemkomponenterne overholder alle internationale standarder og er et kritisk grundlag for en sikker og stabil anlægsdrift i vand- og spildevandsindustrien. Løsninger fra Siemens indeholder også teknologi til telekontrol til meget spredte substationer, som giver optimale betingelser for den løbende digitalisering af driften.

Industriel energistyring

Hold øje med energiforbruget og omkostningerne – hele tiden

Vand- og spildevandsanlæg er blandt de største energislugere i den offentlige sektor. Siemens løsninger inden for energistyring sikrer fuld transparens for alle relevante energiforbrugere. Dermed kan operatørerne hurtigt og effektivt identificere muligheder for besparelser, reducere driftsomkostningerne og sikre, at de lovmæssige krav overholdes. Planlægningsværktøjer til netværksberegninger og -dimensionering er en del af grundlaget for en succesfuld brug af løsningerne til energistyring.

Digital vandhåndtering

Samling af alle driftsdata på en intelligent måde

Med applikationer, der er specielt udviklet til vand- og spildevandsindustrien, kan operatørerne optimere energieffektiviteten, forhindre vandspild, nedbringe forureningen af vandarealer og lave forebyggende vedligeholdelse.

Cybersecurity

Højeste sikkerhed

Den kritiske infrastruktur, fx drikkevandsforsyningen, skal være ordentligt beskyttet mod cyberangreb. De omfattende og praktiske sikkerhedskoncepter fra Siemens danner grundlag for en sikker drift på vandhåndteringsanlæg. Det sker ved at anvende certificerede produkter, systemer og processer, der følger IEC 62443-standarden, som er den førende international standard for sikkerhed inden for industriautomation.

Industrielle services

Omfattende services gennem hele værdikæden

Den digitale omstilling giver også enorme udfordringer for virksomhederne i vand- og spildevandsindustrien. Siemens er en erfaren partner for industrisektoren og tilbyder tilpassede løsninger og rådgivningsservices, som udnytter hele det kommercielle og teknologiske potentiale ved digitaliseringen – herunder anlægsdrift, remote vedligeholdelse og diagnosticering, skræddersyede softwaresystemer til Siemens DCS- og SCADA-systemer, virtuelle løsninger og løsninger, der dækker alle aspekter af anlægs- og systemsikkerhed.

NIS2-direktiv

Hvad betyder NIS2-direktivet for min virksomhed?

Industrien i Europa står med et nyligt vedtaget EU-direktiv over for en række nye krav til cybersikkerhed. NIS2-direktivet er en opdatering af det oprindelige NIS-direktiv, der markerede et indledende arbejde med at styrke cybersikkerhed på tværs af unionens medlemslande.

Direktivet indebærer:

  • Fælles sanktioner på tværs af medlemslande
  • Større krav til virksomheders IT-sikkerhed
  • Forpligtelser om at øge risikoforanstaltninger i arbejdet med cybersikkerhed
  • At have styr på cybersikkerhed hos leverandører i værdikæden
  • Krav til øget rapportering
  • Informationsdeling på tværs af medlemslande

Når opdateringen træder i kraft og er endeligt godkendt, har EUs medlemslande 21 måneder til at implementere direktivet i national lovgivning. Det får betydning for både store og mellemstore virksomheder - private som offentlige - og i særdeleshed for virksomheder, der opererer med kritiske funktioner for samfund og økonomi, såsom spildevand og vandforsyning.

 

For at være bedst muligt forberedt, når de nye krav bliver indført, er det vigtigt, at din virksomheds sikkerhedsstandarder lever op til den internationale sikkerhedsstandard IEC 62443. Siemens har flere produkter, som kan hjælpe dig med at blive klar til de kommende lovændringer.

Med SINEC NMS kan du både styre og få et overblik over utrolige mængder af data og komplekse netværksstrukturer. På den måde får du også en oversigt over sikkerhedsrelaterede netværksemner, mens du får et produkt, der lever op til IEC 62443-standarden. SINEC NMS finder fejl og belastninger i dit netværk, hvis de skulle opstå, hvilket gør dig bevidst om, når der skal lukkes for bestemte netværksområder. Produktet indeholder endvidere en lokal dokumentationsfunktion, der sikrer dokumentation af brugeraktiviteter med et tidsstempel. SINEC NMS kan på en og samme tid overvåge, styre og konfigurere enheder i enhver sektor i netværket i forskellige størrelser og med forskellig segmentering.

SCALANCE SC-600 er endnu et security-produkt i Siemens lange række af produkter, der understøtter industrikunders cybersikkerhed. Dette kan adskille netværker men også etablere sikre fjernforbindelser til maskiner hos kunder og andre slutbrugere. Derudover tilbyder komponenten mange muligheder. Læs om dem alle herunder.

SiESTA er en service, der kan sikre dine anlæg mod sårbarheder ved at scanne netværket, rapportere og dermed give et overblik over svaghederne.

Whitepaper

Whitepaper om industriel sikkerhed i vand- og spildevandsindustrien

Whitepaper Industrial Security

Whitepaper om industriel sikkerhed i vand- og spildevandsindustrien

Dette whitepaper beskriver de trusler og risici, som industrielle automations- og kontrolsystemer i vand- og spildevandsindustrien står over for. Det introducerer best practise-koncepter, der kan begrænse disse risici og så man kan opnå et acceptabelt beskyttelsesniveau under hensyntagen til både økonomiske krav og det ønskede sikkerhedsniveau.

Siemens Industry Suite til vand- og spildevandsindustrien

Smarte apps til at opnå større effektivitet og forsyningssikkerhed

De applikationer og digitale services, du finder i Siemens Industry Suite til håndtering af vand, er med til at skabe en større transparens, og dermed også til at identificere mulighederne for optimering og besparelser, der giver en forbedret forsyningssikkerhed. Med Siemens vandapplikationer (SIWA), som er specielt udviklet til vand- og spildevandsindustrien, kan operatørerne optimere energieffektiviteten, forhindre vandspild, nedbringe forureningen af vandarealer og lave forebyggende vedligeholdelse.
Water distribution network

Identification and localization of pipe breaks with SIWA Burst

 

Detection and localization with SIWA Leak

 

Waste water networks

Optimization of  network control system with SIWA Sewer
 

Detection and prevention of blocked pipework with SIWA Blockage Predictor
 

Waste water pump stations

Detection and prevention of blocked pipework with SIWA Pump Guardian

 

Drinking water pump stations

Optimization of pump operation with
 SIWA Optim Dynamics

 

Drinking water distribution networks

Identification and localization of leaks SIWA LeakPlus

 

Lækager

Sporing af lækager

I vandledninger:

Sporing af lækager i vandledninger

SIWA Leak er et system, der sporer større eller mindre lækager på vandledninger. SIWA Leak er et supplement til de eksisterende kontrol- og automationssystemer, som løbende giver driftsoperatørerne information om status på vandledningen. Hvis der opstår en lækage, får de et præcis grundlag for at sætte ind med de rette modforanstaltninger.

Lokalisering af brud på ledninger med stor nøjagtighed

SIWA Burst analyserer højfrekvente trykudsving ved at bruge intelligente algoritmer. De fundne trykudsving klassificeres for at kunne identificere ledningsbrud i realtid. Man kan opdage de beskadigede områder og lokalisere dem med en nøjagtighed på mellem 20 og 50 meter.

I drikkevandsforsyningsledninger:

Sporing af lækager i distributionsnettet

SIWA LeakPlus – fra BuntPlanet*– er en innovativ løsning til sporing af lækager i distributionsnettet. Ved hjælp af cloud computing, kunstig intelligens og hydrauliske simuleringer kan man let og helt fuldautomatisk spore og udbedre lækager på et tidligt stadie.

*Siemens cooperation partner

Drikkevand

Overvågning og optimering af systemer til drikkevandsforsyning

I drikkevandsledninger:

Prisoptimeret pumpedrift i vandforsyningssystemer

SIWA Optim er en løsning til intelligent og energioptimeret kontrol af pumper og ventiler baseret på de nyeste systemdata og prognoser på efterspørgslen samt dagligt opdaterede energipriser. Som operatør kan man reducere energiforbruget med op til 15 % og sikre en optimal forsyningssikkerhed.

Spildevand

Overvågning og optimering af spildevandssystemer i spildevandsnettet

I spildevandsnettet:

Et centralt kontrolsystem til kloaknettet, der forhindrer oversvømmelse som et bidrag til bæredygtig vandbeskyttelse

SIWA Sewer er en kraftfuld og innovativ kontrolapplikation til kloaknettet, som beregner behovet for kontrolforanstaltninger i drænsystemet ved at bruge optimeringsalgoritmer. På den måde sikrer SIWA Sewer, at man udnytter drænsystemet optimalt og forhindrer spildevandet i at blive ledt ud i det naturlige vand. 

SIWA Sewer optimerer håndteringen af vandet ved at stabilisere indløbet til behandlingsanlægget, så operatøren kan sikre en mere effektiv drift på anlægget.

Forhindring af blokader

SIWA Blockage Predictor er en Siemens MindSphere-løsning, der evaluerer en kombineret overløbsadfærd i kloakken i realtid. Det er med til at give en bedre forståelse af systemets effektivitet ved eventuelle problemer. 

Denne løsning er med til at opdage, hvis en kloak er blokeret, ikke fungerer ordentligt eller hvis sikkerhedschefen snart vil få driftsmæssige udfordringer. Analyserne lægges ind i en webapplikation og dermed kan man få adgang til dem fra distancen via mobile enheder eller PC’er og give brugerne besked på forhånd i tilfælde af problemer.

På spildevandspumpestationer:

Slut med en tilstoppet pumpe

SIWA Pump Guardian er en sikker IoT-løsning, der forhindrer blokader og gør pumpens og pumpestationens effektivitet helt transparent.

Løsningen er med til at spore og forhindre en tilstoppet impeller, et blokeret ledningsnet og enkeltstående blokader.

Få mere at vide om de andre apps i denne Suite

Siemens Industry Suites

Standardisering

Standardisering mod et effektivt digitalt workflow

Det modulære system består af særligt udvalgte komponenter og omfattende løsningseksempler på typiske anlæg og processer, og det baner vej for en større effektivitet, produktivitet og tilgængelighed samt stabil drift – og garanterer et solidt grundlag for en konsekvent digitalisering fra ende til anden.

Støtte fra eksperter lige fra planlægning til udvikling og drift.

The Water Portal indeholder en omfattende og frit tilgængelig samling af løsningseksempler og konfigurationer, udviklingsstandarder og værktøjer til automatisering, procesinstrumentering, drevteknologi og det elektrotekniske udstyr i vand- og spildevandsanlæg. Instrukser om industriel sikkerhed og kommunikation er også tilgængelige.

Anerkendte ekspertværktøjer for specialister

Støtte fra eksperter til udviklingsvirksomheder, systemintegratorer og anlægsbyggere, når de skal designe, konfigurere og udvikle vand- og spildevandsanlæg og -systemer, pumpestationer og afsaltningsanlæg. De fremtidssikrede løsningseksempler hjælper slutbrugerne med at minimere deres omkostninger og risici gennem hele anlæggets levetid.

Opdag The Water Portal

Standardiserede skabeloner til udvikling og drift af proceskontrolsystemer

Standardiseret udvikling af applikationer til kontrolsystemet betaler sig. På den måde reducerer man omkostninger og risici ved planlægning, projektudvikling, idriftsættelse, løbende vedligeholdelse og service og endda den fremtidige modernisering af anlægget. Forsyningsvirksomhederne er sikret en jævn og ergonomisk drift og diagnosticering.

Integreret udvikling og drift

Vandskabelonerne er frit tilgængelige og er tilpassede til systemintegratorer, anlægsbyggere og operatører. De indeholder funktioner til styring med et åbent eller lukket loop og ergonomisk drift og diagnosticering – også til distribuerede kontrolrum og eksterne stationer. De er også helt forberedt til brug af hardwarekomponenter til automationssystemer, drevteknologi og industriel kommunikation, som omfatter telekontrolteknologi.

 

Vandskabelonerne er helt optimalt lagt ind i den integrerede udvikling og omfatter også simulering, test og idriftsættelse. Når man bruger vandskabelonerne, er man tilmed sikker på en standardiseret database til digitalisering fra ende til anden.

Standardized Library for Basis Processes (LBP) til brug på automations- og procesovervågningssystemer

Standardisering holder omkostningerne nede og øger driftsstabiliteten i vandindustrien. Anlægsbyggere og systemintegratorer bliver i stigende grad udfordret på, at vandindustrien skal skabe mere og mere kraftfulde SCADA- og/eller automationsløsninger for at opnå en effektiv drift til stadig lavere omkostninger.

Integreret udvikling og drift

Library for Basis Processes (LBP) er et åbent, testet og designorienteret blokbibliotek til SIMATIC TIA-portalen og SIMATIC WinCC. Med dette bibliotek kan du løse en lang række automationsopgaver inden for vandindustrien på en meget effektiv måde, og du kan reducere udviklingsarbejdet betragteligt og dermed også konfigurationsomkostningerne og projektets varighed.

 

Biblioteket til disse forskellige produktvarianter kan du frit downloade på Siemens Online Support.

 

Anvendelsesområder

Skræddersyede løsninger til specielle anvendelsesområder

Kravene varierer meget inden for drikkevand, spildevand og afsaltning. Derfor tilbyder Siemens et udvalg af helt skræddersyede løsninger, som sikrer den bedste effektivitet og bæredygtighed.

Drikkevandsforsyning på en bæredygtig måde

Intelligente løsninger og services fra Siemens inden for planlægning, udvikling, drift og vedligeholdelse sikrer pålideligt og bæredygtigt håndteret drikkevand til hele verden i den bedste kvalitet. Det omfatter proceskontrol, automation og drevteknologi samt energiforsyning til vandhåndteringsanlæg, ledningssystemer og vandforsyningsnet i stor skala.

Effektiv og pålidelig spildevandshåndtering

Siemens tilbyder skræddersyede hardware- og softwaresystemer, omfattende services og dybdegående specialviden, når der skal bygges nye spildevandsanlæg eller det eksisterende anlæg skal moderniseres. På den måde får man en sikker og pålidelig spildevandsudledning via kloaksystemerne og spildevandspumpestationerne – selv når det regner kraftigt – samt en energieffektiv, miljøvenlig og ligetil driftsstyring på spildevandsanlæg.

Afsaltning af havvand sikrer liv

Afsaltning af havvand spiller en stadig større rolle over hele verden, især i de områder, hvor vand bliver en mere og mere knap ressource. I dag afsalter man havvand i mere end 150 lande. Vores kunder er afhængige af den energieffektive proces kaldet omvendt osmose. Software, energiforsyning, energistyring og service fra ende til anden fra Siemens inden for design, drift og vedligeholdelse understøtter den energioptimerede drift på afsaltningsanlæg over hele verden.

Innovationer

Klar til fremtiden

Vandindustrien går igennem store forandringer, fordi de nye udfordringer verden over kræver konsekvent handling og hurtige løsninger. De nyeste innovationer fra Siemens er det imponerende, højteknologiske svar på de kritiske spørgsmål.
Referencer

Størst mulig effektivitet og tilgængelighed takket være kundernes løsninger

Find ud af, hvordan Siemens kraftfulde og innovative tekniske løsninger bidrager til en smidig, pålidelig og helt bæredygtig drift på vand- og spildevandssystemer verden over.
Læs om andre spændende projekter på Siemens Reference Center Siemens Reference Center

Siemens Reference Center

Partnerstyring

Ekspertise lige ved hånden

Der er Siemens Solution Partners og Siemens Approved Partners i mere end 80 lande verden over. De er eksperter og løsningspartnere for vandindustrien.

Lad os mødes og få succes

Siemens arbejder tæt sammen med udvalgte partnere i vandindustrien i hele verden, herunder EPC’er, systemintegratorer og grossister. Alle partnerne er anerkendte eksperter inden for deres område og har en omfattende produkt- og systemviden inden for alle hjørner af Siemens omfattende portefølje til vandindustrien. Det betyder, at vi kan tilpasse det omfattende udbud inden for digitalisering, automation og drevteknologi optimalt til de specifikke kundekrav, der hvor de er, hvor som helst i verden.

I forlængelse af vores løfte om at være en agil og aktiv markedsleder vil vi have mere end traditionelle distributører, og derfor baserer vi os i stigende grad på samarbejde inden for forskellige områder. Vi har indgået samarbejdsaftaler med komponentproducenter som fx Hach Analytics og med globale spillere som Acciona (afsaltning) og unge iværksættere som fx BuntPlanet (digital portefølje). På den måde kan vores virksomhed og vores partnere møde kundernes krav og tilbyde dem omfattende og innovative produkter og systemer, lokal tilstedeværelse verden over og vores usædvanligt høje kvalitet og samtidig være omkostningsbevidste.

Nyheder og events

Den nyeste viden

Hvilke trends og temaer er vigtige i vandindustrien? Få mere at vide om de aktuelle highlights, kommende events og nye løsninger.
Kontakt

Optimering af hele vandkredsløbet

Hardware og software til hele værdikæden på alle niveauer i dit anlæg – fra procesinstrumentering, industriel kommunikation og energiforsyningssystemer over drevteknologi og beskyttelsesrelæer til automations- og proceskontrolteknologi. Vores eksperter inden for vand og spildevand står klar til at rådgive dig, når du vil designe en løsning, der er skræddersyet til din virksomhed.