Virksomhedsoplysninger

Siemens A/S
Borupvang 9
2750 Ballerup
CVR-nr.:16 99 30 85

 

Bestyrelse

 • Mikael Leksell (Bestyrelsesformand)

 • Jaana Kupila

 • Jürgen Lippert

 • Claus Møller

 • Kenneth Elsberg (medarbejdervalgt)

 • Antonis Eleftheriou (medarbejdervalgt)

 • Kurt Othendal Nielsen (medarbejdervalgt)

Direktion
    Claus Møller (direktør)
    Juergen Lippert (økonomidirektør)


Revisor
Ernst & Young P/S
Osvald Helmutsvej 4
2000 Frederiksberg

Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger

Det er vigtigt for Siemens, at dine personoplysningers sikkerhed og fortrolighed beskyttes. Derfor behandler Siemens (nærmere selskabsoplysninger findes i det følgende under “Corporate Information”) personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og datasikkerhed.

Kategorier af behandlede personoplysninger, formål med behandlingen og retsgrundlag 

Ved anvendelse af Siemens’ websites, applikationer eller online-værktøjer (benævnt “Siemens Online Offering”) kan Siemens behandle følgende personoplysninger om dig:

 • Personoplysninger som du aktivt og frivilligt har afgivet via Siemens Online Offering (fx ved registrering, ved kontakt til os i forbindelse med spørgsmål eller deltagelse i spørgeundersøgelser, osv.), herunder navn, email-adresse, tlf.-nr., oplysninger afgivet som del af supportanmodning, kommentarer eller opslag i fora osv., og
 • Oplysninger som vi modtager automatisk fra din web-browser eller enhed, fx din IP-adresse, enhedstype, browser-type, henvisende website, websites tilgået under dit besøg, dato og tidspunkt for besøgsklik.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 • For at kunne tilbyde ydelserne og funktionaliteterne under Siemens Online Offering samt for at administrere din anvendelse af Siemens Online Offering;
 • For at fastslå din identitet (hvis du er registreret bruger af Siemens Online Offering);
 • For at besvare og opfylde dine specifikke anmodninger; og
 • Som rimeligt påkrævet for at håndhæve gældende brugervilkår, for at fastslå eller opretholde retskrav eller forsvar, for at hindre bedrageri og anden ulovlig aktivitet, herunder angreb på Siemens’ it-systemer.

For at opfylde ovennævnte formål er det nødvendigt at behandle dine personoplysninger. Medmindre andet er anført ved indhentelsen af oplysningerne, er vores retsgrundlag for behandling af personoplysningerne at:

 • du har givet dit udtrykkelige samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, (Databeskyttelsesforordningen, Artikel 6, stk. 1, a),
 • behandling er nødvendig for at opfylde et kontraktmæssigt forhold over for dig (Databeskyttelsesforordningen, Artikel 6, stk. 1, b), eller
 • behandling på anden vis er påkrævet for effektivt at kunne udføre eller håndtere din anvendelse af Siemens Online Offerings (Databeskyttelsesforordningen, Artikel 6, stk. 1, f).

Cookies

Siemens Online Offerings kan eventuelt gøre brug af cookies. Du kan finde flere oplysninger om Siemens' brug af cookies i vores Cookie-politik. Cookie-politikken oplyser også, hvordan man blokerer og gør indsigelse mod anvendelsen af cookies samt behandlingen af oplysninger, der er indhentet via cookies.

Links til andre websteder

Nærværende Persondatapolitik gælder kun for Siemens Online Offerings og ikke for andre websites eller applikationer, der drives af tredjepart. Vi kan anføre links til andre websites og applikationer, som vi mener er relevante for dig. Siemens er ikke ansvarlig for den praksis for beskyttelse af personoplysninger, som sådanne websites eller applikationer måtte anvende.

Kategorier af behandlede personoplysninger, formål med behandlingen og retsgrundlag

I forbindelse med dit forretningsmæssige samarbejde med Siemens kan Siemens behandle følgende kategorier af personoplysninger om nuværende og fremtidige kontaktpersoner hos vores kunder, leverandører, forhandlere og partnere (“Forretningspartnere”): 

 • Kontaktoplysninger såsom fulde navn, arbejdsadresse, arbejdstelefon, arbejdsmobilnr., arbejdsfaxnr. og arbejdsmail; 
 • Betalingsoplysninger såsom de nødvendige oplysninger til behandling af betalinger samt beskyttelse mod bedrageri, herunder kreditkort/hævekortnr., sikkerhedskoder og relaterede opkrævningsoplysninger; 
 • Øvrige oplysninger, der nødvendigvis skal behandles i et projekt- eller kontraktmæssigt forhold med Siemens, eller som Forretningspartneren frivilligt har afgivet, fx personoplysninger relateret til afgivne bestillinger, udførte betalinger, forespørgsler og projektmilepæle. 
 • Personoplysninger indhentet fra offentligt tilgængelige kilder, referencedatabaser og kreditbureauer, samt 
 • Såfremt det er et lovmæssigt krav i forbindelse med tjek af Forretningspartneres overholdelse af love og regler: fødselsdato, cpr-nr., ID-kort og oplysninger om relevant og betydelig procesførelse eller anden retsforfølgning af Forretningspartnere.

Siemens kan behandle personoplysningerne med følgende formål: 

 • at kommunikere med Forretningspartnere om produkter, ydelser og projekter hos Siemens eller Forretningspartneren, eksempelvis ved at svare på forespørgsler eller anmodninger eller ved at forsyne dig med tekniske oplysninger om købte produkter,
 • at planlægge, udføre og håndtere det (kontraktmæssige) forhold til Forretningspartnere; fx ved at udføre transaktioner og bestillinger af produkter eller ydelser, behandling af betalinger, bogføring, revision, opkrævning og inddrivelse, håndtering af forsendelser og leveringer, udførelse af reparationer samt levering af support-ydelser,
 • at administrere og udføre kundeundersøgelser, markedsføringskampagner, markedsanalyse, lotterier, konkurrencer og øvrige salgsfremmende aktiviteter og begivenheder, 
 • at opretholde og beskytte sikkerheden for vores produkter, ydelser og websites, forhindre og opdage sikkerhedstrusler, bedrageri og andre kriminelle eller skadevoldende aktiviteter, 
 • at sikre overholdelse af lovmæssige forpligtelser (såsom registreringsforpligtelser), eksportkontrol og told, forpligtelse til at tjekke Forretningspartneres overholdelse af love og regler (for at undgå økonomisk kriminalitet og hvidvask) samt Siemens' politikker eller branchestandarder, og
 • til løsning af tvister, gennemførelse af kontraktmæssige aftaler samt for at fastslå, udøve eller forsvare retslige krav.

For at opfylde ovennævnte formål er det nødvendigt at behandle dine personoplysninger. Medmindre andet er anført ved indhentelsen af oplysningerne, er vores retsgrundlag for behandling af personoplysningerne at:

 • du har givet dit udtrykkelige samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, (Databeskyttelsesforordningen, Artikel 6, stk. 1, a),
 • behandling er nødvendig for at opfylde det kontraktmæssige forhold over for dig (Databeskyttelsesforordningen, Artikel 6, stk. 1, b), eller
 • behandling på anden vis er påkrævet for effektivt at kunne udføre eller håndtere vores forretningsmæssige forhold til dig (Databeskyttelsesforordningen, Artikel 6, stk. 1, f).

Siemens kan overføre personoplysninger til andre Siemens-selskaber eller tredjepart, men kun såfremt og i det omfang sådan overførsel er påkrævet af ovennævnte årsager.

Såfremt det er tilladt ved lov, kan Siemens overføre personoplysninger til domstole, ordensmagten, myndigheder og advokater, såfremt det er påkrævet for at overholde lovgivningen eller for at fastslå, håndhæve eller forsvare retskrav. 

Siemens uddelegerer opgaver til serviceudbydere (såkaldte databehandlere) såsom udbydere af hosting eller it-vedligeholdelse, som udelukkende handler på instruks fra Siemens og er kontraktmæssigt forpligtet til at handle under iagttagelse af gældende databeskyttelseslovgivning.

Modtagere af personoplysninger kan eventuelt befinde sig i lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejde (“tredjelande”), hvor gældende lovgivning ikke yder samme grad af databeskyttelse som lovgivningen i den enkeltes hjemland. 

I sådanne tilfælde tager Siemens forholdsregler for at implementere passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger på anden vis. 

 • Vi deler kun personoplysninger med Siemens-selskaber i tredjelande, såfremt de har implementeret Siemens' Binding Corporate Rules („BCR“) (bindende koncernregler) til beskyttelse af personoplysninger. Yderligere oplysning om Siemens' BCR kan findes her.
 • Vi overfører kun personoplysninger til eksterne modtagere i tredjelande, såfremt den respektive modtager (i) har indgået EU's standardkontraktbestemmelser med Siemens, (ii) har implementeret Binding Corporate Rules i sin organisation, eller (iii) – hvad angår amerikanske modtagere – modtageren er certificeret i henhold til rammeaftalen om beskyttelse af personoplysninger, Privacy Shield. Berørte enkeltpersoner kan anmode om nærmere oplysninger og kopi af sikkerhedsforanstaltninger ved henvendelse til Siemens. 

Personoplysninger, som du offentliggør via Siemens Online Offerings (fx chat rooms eller fora) kan være globalt tilgængelige for andre registrerede brugere af pågældende Siemens Online Offering.  

Medmindre andet udtrykkeligt er anført ved indhentelsen af personoplysninger (fx ved samtykkeerklæring accepteret af dig), sletter vi personoplysninger, hvis det ikke længere er nødvendigt at beholde oplysningerne til de formål, hvortil de blev indhentet eller på anden vis behandlet, og såfremt der ikke er nogen forpligtelse i henhold til gældende lovgivning (fx skatteretligt eller erhvervsretligt), som kræver, at vi opbevarer personoplysninger længere. 

Hvis du har givet dit samtykke til Siemens' behandling af visse personoplysninger, er du til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage med fremadvirkende kraft, dvs. at tilbagetrækning ikke berører lovligheden af behandling på grundlag af samtykke før tilbagetrækningen. Ved tilbagetrækning af samtykke kan Siemens kun viderebehandle personoplysningerne, såfremt der er et andet retsgrundlag for behandlingen. 

I henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger kan du – såfremt de relevante lovmæssige betingelser er opfyldt – have ret til:

 • at få bekræftelse fra Siemens på hvorvidt der behandles personoplysninger om dig og i så fald få adgang til personoplysningerne,
 • at få Siemens til at korrigere unøjagtige personoplysninger om dig, 
 • at få Siemens til at slette dine personoplysninger, 
 • at få Siemens til at begrænse sin behandling af dine personoplysninger, 
 • dataportabilitet for personoplysninger, som du aktivt har afgivet, og 
 • at gøre indsigelse på grundlag af din særlige situation mod behandling af personoplysninger, som angår dig.

Siemens' Data Privacy Organization yder support til ethvert spørgsmål relateret til persondatabeskyttelse, kommentarer, bekymringer eller klager, eller såfremt du ønsker at udøve dine rettigheder i forbindelse med persondatabeskyttelse. Du kan kontakte Siemens' Data Privacy Organization via: dataprotection@siemens.com

Siemens' Data Privacy Organization vil altid gøre sit yderste for at behandle og afgøre forespørgsler eller klager, som du måtte henvende dig med. Ud over at kontakte Siemens' Data Privacy Organization kan du til enhver tid rette din anmodning eller klage til den kompetente databeskyttelsesmyndighed. 

Siemens brug af Cookies

Når man bevæger dig rundt på Siemens websider, lagrer vi cookies på enheden. Vi bruger cookies til at udarbejde statistik over besøgsdata. Siemens AG og vores IT partner Atos SE har adgang til cookies. Cookies er små filer, som blandt andet fortæller os, hvilke sider, der er besøgt og er med til at genkende enheden fra besøg til besøg.

 

Cookies er nyttige på flere måder. For eksempel kan vi tilpasse en webside, så den bedre matcher præferencer og interesser. Cookies kan inddeles i to typer af egenskaber: 

 

Permanente cookies: En permanent cookie betyder, at websiden genkender enheden fra besøg til besøg. Disse cookies kan slettes i din browsers indstillinger.

 

Sessionscookies: Session cookies slettes automatisk, når du lukker browseren lukkes.

 

Vi skelner derudover mellem fire former for cookies: Nødvendige cookies, performance cookies, funktionelle cookies og marketing cookies. 

 

Nødvendige cookies:

De nødvendige cookies bruges til at sikre, at man kan navigere på siden og opretholde basal hjemmesidefunktionalitet såsom navigationsmenu, billedvisning mm. 

 

Performance cookies:

Denne type cookies indsamler informationer som bruges af hjemmesiden. F.eks. informationer såsom hvilke typer af browsere der benyttes, antallet af besøg, besøgsvarighed, hvor mange sider der besøges mm. 

Denne type cookies gemmer ingen information, som muliggør identifikation af brugere. 

 

Funktionelle cookies: 

Disse cookies gør det muligt at genkende enheden fra besøg til besøg. Og når der én gang er givet samtykke til denne type cookie, behøver man ikke at gentage dette. Disse cookies kan slettes i browserens indstillinger. 

 

Marketing cookies: 

Denne type af cookies bruges til at tilbyde relevant indhold til brugere baseret på deres specifikke interesser. De bruges også til at måle effekten af vores annoncer og hvilke sider, der er besøgt på hjemmesiden.  

Cookies af denne type kan blive delt med tredjepart og de kan blokeres. Læs mere om vores cookies nedenfor. 

 

Performance-cookies: Adobe Analytics

Vi bruger Adobe Analytics på hjemmesiden som statistikværktøj. Dette værktøj bruges til at forbedre hjemmesiden, rette fejl og føre statistik med brugen af hjemmesiden. Adobe Analytics indsamler en række forskellige data såsom hvilke browsere, der bliver brugt, hvilke websites der linker til Siemens webside, tidsforbrug på siden mm. 

 

Læs mere om Adobe Analytics cookien her: https://new.siemens.com/global/en/general/cookie-notice.html

 

Marketing-cookie: Adobe Target

Vi bruger Adobe Target til at levere relevant indhold ud fra de besøgendes interesser. Adobe Analytics analyserer anonymiseret information om tidligere besøg. 

 

Læs mere om Adobe Target cookien her: https://new.siemens.com/global/en/general/cookie-notice.html

 

Marketing-cookie: Adobe Media Optimizer

Vi kører indimellem online annoncekampagner, som er målrettet brugere med specifikke interesser. Disse interesser er baseret på tidligere besøg på hjemmesider og brug af applikationer. Denne type annoncer kaldes også online adfærdsannoncering. Vi bruger dobe Media Optimizer til at vise vores kampagner forskellige steder på nettet. 

 

Læs mere om Adobe Media Optimizer cookien her: https://new.siemens.com/global/en/general/cookie-notice.html

 

Marketing-cookie: Facebook Pixel

Siemens anvender en Facebook-pixel til at målrette relevant kommunikation på Facebook på baggrund af de besøgendes adfærd og måle effekten af annoncer. Siemens kan ikke se personlige profiler på Facebook og ved ikke hvem enkeltpersoner er ved et besøg – selvom man er logget ind på Facebook på samme enhed. Siemens kan udelukkende lave målrettet kommunikation til en målgruppe af tidligere besøgende – ikke enkeltpersoner. Der udveksles via denne cookie data om brugerens besøg med Facebook. 

 

Marketing-cookie: LinkedIn Tag

Siemens anvender LinkedIn Insight Tag til at målrette relevant kommunikation på LinkedIn på baggrund af de besøgendes adfærd og måle effekten af annoncer. Siemens kan ikke se din personlige profil på LinkedIn og ved ikke hvem enkeltpersoner er ved et besøg – selvom man er logget ind på LinkedIn på samme enhed. Siemens kan udelukkende lave målrettet kommunikation til en målgruppe af tidligere besøgende – ikke enkeltpersoner. Der udveksles via denne cookie data om brugerens besøg med LinkedIn.

 

Hvordan kan deaktiveres cookies?

Her kan du læse hvordan du deaktiverer cookies i de mest benyttede browsere. 

 

Mozilla Firefox (Link: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox)

Internet Explorer (Link: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#)

Google Chrome (Link: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en)

Safari (Link: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=de_DE)

1.1 Brug af Siemens websider, som ejes af Siemens AG og/eller dets datterselskaber (Siemens), er underlagt nedenstående brugsbetingelser. Brugsbetingelserne kan blive ændret, modificeret eller erstattet af andre vilkår, fx ved køb af produkter og tjenester. Ved log in, eller, hvis log in ikke kræves, ved adgang til eller brug af Siemens websider, godkender brugeren den gældende version af brugsbetingelserne.

1.2 I tilfælde af, at Siemens har tilbud til firmaer eller offentlige instanser på deres webside, så er de virksomheder, der tager imod disse tilbud, repræsenteret ved den bruger, der tager imod tilbudet, og det forventes, at denne har tilstrækkeligt kendskab og handler derefter. 

1.3 Hvis brugeren benytter Siemens websider som repræsentant for en virksomhed, dvs. at brugeren ikke handler udenfor sit erhverv, sin forretning eller sin profession eller som administrativ kunde, så vil § 312e, 1. afsnit, 1. sætning nr. 1-3 i den tyske civile retsplejelov ikke blive anvendt.

2.1 Siemens website indeholder specifikke oplysninger, software samt eventuel tilhørende dokumentation - til gennemsyn eller download.

2.2. Siemens kan til enhver tid helt eller delvist suspendere driften af websitet. På baggrund af internettets og datasystemernes beskaffenhed, påtager Siemens sig ikke ansvar for at Siemens website skal være tilgængeligt hele tiden.

3.1. Nogle af siderne på Siemens website kan være passwordbeskyttede. For trygge og sikre forretningstransaktioner kan kun registrerede brugere få tilgang til disse sider. Siemens forbeholder sig ret til at nægte at registrere en bruger. Siemens forbeholder sig især ret til at afgøre, at enkelte sider, som tidligere var frit tilgængelige, skal underlægges registrering. Siemens kan til enhver tid, uden at skulle oplyse grunden, nægte brugeren tilgang til passwordbeskyttede områder ved at spærre brugerens data, hvis brugeren:

 • Giver falske oplysninger ved registrering

 • Bryder brugsbetingelserne eller forsømmer sit ansvar for at udvise  ansvarlighed i omgangen med brugerdata

 • Bryder med gældende lov i adgangen til eller brugen af Siemens website, eller

 • Ikke har brugt Siemens website i en længere periode.

3.2. Ved registrering skal brugeren give nøjagtige oplysninger, og hvis disse oplysninger ændres over tid, skal de opdateres (så vidt muligt på nettet og så hurtigt som muligt). Brugeren skal sørge for, at mailadressen, som er opgivet til Siemens, til enhver tid er opdateret, og at brugeren kan kontaktes på denne adresse.

3.3 Efter registrering vil brugeren få en adgangskode, som består af et bruger-ID og et password ("brugerdata"). Ved adgang første gang skal brugeren umiddelbart ændre det password han har fået fra Siemens til et password, som kun brugeren kender. Brugerdata gør det muligt for brugeren at se og ændre data eller eventuelt trække samtykke til databehandling tilbage.

3.4. Brugeren skal sikre, at brugerdata ikke er tilgængeligt for tredjepart og er desuden ansvarlig for alle transaktioner og andre aktiviteter, der gennemføres under brugerdata. Ved afslutningen af hver online session, skal brugeren logge af fra den passwordbeskyttede hjemmeside. Hvis og i det omfang, brugeren bliver opmærksom på, at tredjepart misbruger brugerdata, meddeler brugeren dette til Siemens skriftligt eller via e-mail.

3.5. Efter modtagelse af meddelelse i henhold til afsnit 3.4, vil Siemens nægte adgang til det passwordbeskyttede område under brugerdata. Adgang for brugeren vil kun være muligt efter henvendelse til Siemens eller ved en ny registrering.

3.6. Brugeren kan til enhver tid anmode om en skriftlig ophævelse af registreringen, forudsat at udeladelsen ikke vil krænke den korrekte opfyldelse af kontraktmæssige forhold. I så fald vil Siemens fjerne alle brugerdata og andre lagrede, personligt identificerbare oplysninger om brugeren, så snart disse data ikke længere er nødvendige.

4.1. Brugen af al oplysning, software og dokumentation, der stilles til rådighed på eller via Siemens website, er underlagt brugsbetingelserne, eller, i tilfælde af opdatering af information, software eller dokumentation, underlagt de gældende licensvilkår, som tidligere er aftalt med Siemens. Særskilt aftalte licensbetingelser, fx software-downloads, vil gå forud for brugsrettighederne.

4.2. Siemens giver brugeren en ikke-eksklusiv og uoverdragelig licens til at bruge oplysninger, software og dokumentation, som stilles til rådighed for brugeren på eller via Siemens website i det omfang det er aftalt, eller, i tilfælde af, at en sådan aftale ikke eksisterer, i det omfang, som Siemens stiller siden til rådighed.

4.3. Software skal være tilgængelig uden omkostninger i objektkoden. Kildekoden skal ikke kunne gøres tilgængelig. Dette gælder ikke for kildekoder knyttet til open source-software, og licensvilkårene for den type software har forrang for brugsbetingelserne, når open source-software overføres, og når licensbetingelserne kræver, at kildekoden gøres tilgængelig. I så fald skal Siemens gøre kildekoden tilgængelig mod dækning af udgifterne.  

4.4. Information, software og dokumentation må ikke distribueres af brugeren til tredjepart og må heller ikke udlejes eller på anden måde gøres tilgængeligt på noget tidspunkt. Medmindre det er lovmæssigt tilladt, må brugeren ikke ændre softwaren eller dokumentationen, demontere softwaren, foretage ‘reverse engineering’ eller dekompilere softwaren eller særskilte dele heraf. Brugeren kan lave en sikkerhedskopi af den software, hvor det er nødvendigt at sikre yderligere brug i overensstemmelse med brugsbetingelserne.

4.5. Information, software og dokumentation er beskyttet af loven om ophavsret og internationale copyright-traktater samt andre love og konventioner, der vedrører immaterialret. Brugeren skal overholde sådanne love og må især ikke ændre, skjule eller fjerne enhver form for alfanumerisk kode, tegn eller copyright meddelelser - hverken fra oplysninger, software eller dokumentation, og ej heller kopier heraf.

4.6. § § 69a ff. af den tyske ophavsretslov berøres ikke heraf.

5.1. Uanset de særlige bestemmelser i § 4 i disse brugsbetingelser, kan information, brands og andet indhold på Siemens website ikke bruges, ændres, kopieres, reproduceres, sælges, udlejes, tilføjes eller på anden måde anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra Siemens.

5.2. Bortset fra brugsrettigheder og andre rettigheder, der udtrykkeligt gives i forbindelse hermed, gives ingen andre rettigheder til brugeren, heller ingen underforståede forpligtelser, som indebærer, at brugeren skal gives andre rettigheder. Alle patentrettigheder og licenser er udtrykkeligt udelukket.

5.3. Siemens kan, uden beregning, bruge alle ideer eller forslag lagret af en bruger på Siemens websites til udvikling, forbedring og salg af sine produkter.

6.1. I adgang til eller brug af Siemens website må brugeren ikke:

 • Skade andre personer, især mindreårige, eller krænke deres personlige rettigheder

 • Bryde den offentlige sædelighed i sin måde at bruge nettet på

 • Krænke immaterialret eller andre ejendomsrettigheder

 • Uploade indhold, som indeholder en virus, en såkaldt ‘trojansk hest’, eller et andet program, der kan beskadige data

 • Overføre, opbevare eller uploade hyperlinks eller indhold, som brugeren ikke er berettiget til, især i tilfælde, hvor sådanne hyperlinks eller indholdet er i strid med tavshedspligten eller er ulovlige

 • -Distribuere reklame eller uopfordrede e-mails (såkaldt "spam") eller unøjagtige advarsler om virus, fejl eller lignende, og brugeren må ikke anmode om deltagelse i lotteri, sneboldsystemer, kædebrev, pyramidespil eller lignende aktivitet.

6.2. Siemens kan nægte adgang til Siemens website på ethvert tidspunkt, især hvis brugeren krænker forpligtelserne iht. disse brugerbetingelser.

Siemens website kan indeholde hyperlinks til websites af tredjepart. Siemens har intet ansvar for indholdet af sådanne hjemmesider og kan ikke gøre indsigelse om eller godkende sådanne hjemmesider eller deres indhold som sit eget, da Siemens ikke kan kontrollere oplysninger om sådanne websites og ikke er ansvarlig for indholdet og information givet herom. Brugen af sådanne websites er udelukkende brugerens ansvar.

8.1. Såfremt information, software eller dokumentation gøres tilgængeligt gratis, er Siemens fritaget for ansvaret for fejl i benævnelser eller kvalitet i information, software eller dokumentation, med undtagelse af forhold som indebærer en forsætlig handling eller bedrageri.   

8.2. Oplysningerne på Siemens website kan indeholde specifikationer eller generelle beskrivelser relateret til de tekniske muligheder på individuelle produkter, som måske ikke er tilgængelige i visse tilfælde (fx på grund af produktændringer). Den krævede ydelse af produktet skal derfor aftales i hvert enkelt tilfælde på købstidspunktet.

9.1. Siemens erstatningsansvar for mangler i forhold til kvalitet og benævnelse skal afgøres i overensstemmelse med bestemmelserne i § 8 af brugsbetingelserne. Ethvert yderligere ansvar i Siemens er udelukket, medmindre loven kræver det, fx efter lov om produktansvar eller i tilfælde af en overlagt forseelse, grov uagtsomhed, personskade eller dødsfald, manglende opfyldelse af garanterede egenskaber, svigagtig fortielse af en defekt, eller i tilfælde af overtrædelse af de grundlæggende kontraktlige forpligtelser. Erstatning ved brud på væsentlige kontraktmæssige forpligtelser er begrænset til kontrakttypisk, påregnelig skade, dersom der ikke foreligger forsætlig handling eller grov uagtsomhed.  

9.2. Selvom Siemens gør alt for at holde Siemens website fri for virus, kan Siemens ikke give nogen garanti for, at det er virusfrit. Brugeren skal - for sin egen beskyttelses skyld - tage de nødvendige skridt til at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger og bruge en virusscanner før download af information, software eller dokumentation.

9.3. § 9.1 og 9.2 har ikke til hensigt at medføre - og indebærer ikke - nogen ændringer i bevisbyrden til brugerens ulempe.

10.1. Hvis brugeren overfører information, software og dokumentation fra Siemens til en tredjepart, skal brugeren overholde alle gældende nationale og internationale (re-) eksportkontrolordninger. Under alle omstændigheder skal brugeren ved en sådan overdragelse være indforstået med (re-) eksportkontrolordningerne i forbundsrepublikken Tyskland, i EU og i USA.

10.2. Forud for en sådan overførsel til tredjepart, skal brugeren især kontrollere og garantere, med passende foranstaltninger, at:

 • Der ikke sker nogen overtrædelse af en embargo pålagt af EU, USA og/eller FN ved en sådan overførsel eller ved tilvejebringelse af andre økonomiske ressourcer i forbindelse med information, software og dokumentation fra Siemens, herunder også begrænsningerne af indenlandske virksomheder og forbud mod at by-passe disse embargoer

 • En sådan type information, software og dokumentation fra Siemens ikke er beregnet til    brug i forbindelse med våben eller atomteknologi

 • Reglerne om alle gældende sanktionerede partilister i EU og USA om handel med enheder, personer og organisationer opført deri, tages i betragtning.

10.3. Hvis det er nødvendigt at få myndigheder eller Siemens til at udføre eksportkontrol, skal brugeren, på opfordring af Siemens, straks give Siemens alle oplysninger vedrørende den givne slutbruger, den givne lokation, og den givne påtænkte anvendelse af information, software og dokumentation leveret af Siemens, samt eventuelle eksportkontrolrestriktioner.

10.4. Brugeren skal holde Siemens skadesløs fra og mod ethvert krav, domsforhandlinger, handlinger, bøder, tab, omkostninger og skader, der udspringer af eller i forbindelse med enhver manglende overholdelse af eksportkontrolordninger fra brugerens side, og brugeren skal erstatte Siemens for alle tab og udgifter som følge heraf, medmindre en sådan manglende overholdelse ikke skyldtes fejl fra brugeren. Denne bestemmelse indebærer ikke en ændring i bevisbyrden.

10.5. Siemens 'forpligtelse’ til at overholde en aftale er underlagt det forbehold, at overholdelsen ikke forhindres af forhold, der udspringer af national og international udenrigshandel og toldkrav samt importforbud eller andre sanktioner.

Til indsamling, brug og bearbejdning af personligt identificerbare oplysninger om brugeren af Siemens website, skal Siemens overholde gældende love om databeskyttelse. Siemens websitepolitik om beskyttelse af personlige oplysninger er tilgængelig som hyperlink på Siemens website og/eller på: www.siemens.com.

12.1. Eventuel supplerende aftale skal ske skriftligt.

12.2. Retsområdet skal være München, hvis brugeren er handlende i henhold til den tyske handelslov (Handelsgesetzbuch).

12.3. De enkelte sider på Siemens website drives og administreres af Siemens AG og/eller dets datterselskaber. Siderne er i overensstemmelse med den gældende lovgivning i det land, hvor den ansvarlige virksomhed har sin forretning. Siemens giver ingen garanti for, at information, software og/eller dokumentation på Siemens website er passende eller til rådighed for visning eller downloads uden for det pågældende land. Hvis brugerne får adgang til Siemens website uden for det pågældende land, er de udelukkende ansvarlig for at overholde alle gældende, lokale love. Adgang til Siemens information, software og/eller dokumentation på websites i lande, hvor den type indhold er ulovligt, er forbudt. I så fald, og hvis brugeren forsøger at gøre forretninger med Siemens, skal brugeren kontakte den landeansvarlige hos Siemens i det pågældende land.

12.4. Disse betingelser for brug er underlagt lovene i Tyskland og alle disputer vedrørende brugsbetingelserne eller emner inden for disse skal løses i overensstemmelse med lovene i Tyskland, med undtagelse af konfliktende lovregler. Anvendelsen af FN’s konvention om aftaler vedrørende internationale køb (CISG) af 11. april 1980, er udelukket.

Siemens udsteder digitale certifikater (også kaldet "digitale id'er") til deres medarbejdere og agenter, kendte samarbejdspartnere og til Siemens websites i overensstemmelse med virksomhedens:

Public Key Infrastructure Disclosure Statement

Et digitalt certifikat er en form for vedhæftet fil til en elektronisk meddelelse, der bruges af sikkerhedsmæssige hensyn. Den udbredte anvendelse af et digitalt certifikat er at verificere, at den bruger, som sender en besked, er den, han eller hun hævder at være, og at give modtager mulighed for at kode et svar.

Digitalt certifikat giver mulighed for at bevise en identitet i elektroniske transaktioner, ligesom et kørekort eller et pas gør. Man kan med et digitalt certifikat bevise sin identitet eller retten til at få adgang til oplysninger eller tjenester online.

Følgende Siemens Public Key Infrastructure ("PKI") basisdokumenter kan rekvireres fra det kontaktkontor, som henvises til i "Public Key Infrastructure Disclosure Statement":

To the top of the page

Begrænset garanti og fraskrivningsklausul/ansvarsbegrænsning

Med mindre andet er udtrykkeligt bestemt i en gældende aftale med en autoriseret afhængig part eller abonnent, fraskriver Siemens certifikatudsteder(e) sig udtrykkeligt alle beskrivelser, garantier (udtrykkelige eller underforståede) og ansvar - med undtagelse af forsætlig handling og grov uagtsomhed - med hensyn til certifikaternes funktionalitet, udstedelse, brug, gyldighed eller nøjagtighed, herunder identiteten på enhver person navngivet i et Siemens certifikat eller deres myndighed til at optræde på vegne af Siemens.

To the top of the page

Certifikater fra Siemens certifikatudsteder ("Siemens Certification Authority Certificates").

Ud over egne (interne) Root CA, kører Siemens "Siemens Internet CA" certificeret af det offentlige "Baltimore CyberTrust Root" for at etablere en ekstern tillid. Du kan finde en oversigt over strukturen for de forskellige CA Certificaes i Siemens PKI CA Hierarychy.

Siemens har gjort følgende certifikater fra certifikatudsteder(e) tilgængelige for download:

·        Siemens Business Services Trust Center Root-CA V1.1.1.
Gældende fra 17. juni 2003 til 17. juni 2015
Fingeraftryk af certifikatet:(SHA-1) 206F 31ED 2722 6154 4710 CD19 4B34 6A48 207B 53EB

·        Siemens Root CA for Special Purposes
Gældende fra 19. december 2007 til 19. december 2019
Fingeraftryk af certifikatet:(SHA-1) 7C 7D FA 93 0D 08 41 62 4A 73 64 60 C3 7A 48 1A E1 8A 3A 1D

·        Siemens Issuing CA Class EE Gældende fra 24. maj 2006 til 24. maj 2012
Fingeraftryk af certifikatet:(SHA-1) 3298 536D 7B46 CCE4 F5FB 9E6D 8153 F773 0539 1005

·        Siemens Issuing CA Class EE Auth
Gældende fra 15. maj 2008 til 15. maj 2014
Fingeraftryk af certifikatet:(SHA-1) C1 3F C2 AA 2C 2B D2 DC 82 CA F6 E1 E9 EE B8 2E B7 BD E0 F3

·        Siemens Issuing CA Class EE Enc
Gældende fra 25. maj 2011 til 25. maj 2017
Fingeraftryk af certifikatet:(SHA-1) fe 9a 26 3c 5f 82 6e 1d 80 3e d6 3f a5 e6 94 81 65 04 64 23

·        Siemens Issuing CA Class Internet
Gældende fra 9. juni 2009 til 9. juni 2015
Fingeraftryk af certifikatet:(SHA-1) 4A 12 6A 9F 3F AE 83 B4 6A 82 E6 04 74 9D 7F CC 4E A5 AF-B2

·        Siemens Issuing CA Class MP Gældende fra 25. maj 2011 til 25. maj 2017.
Fingeraftryk af certifikatet:(SHA-1) 8c 51 d6 9e 00 95 ec 90 70 78 8d 3d e7 a9 08 88 ED 75 AF-b7

·        Siemens Issuing CA Class CS Gældende fra 9. juni 2009 til 9. juni 2015.
Fingeraftryk af certifikatet:(SHA-1) 9D 17 93 15 09 DE A2 2C B9 1E 99 9F E5 46 E5 D6 CF-29 2D 37

·        Siemens Internet CA V1.0 Gældende fra 14. juli 2011 til 14. juli 2023.
Fingeraftryk af certifikatet:(SHA-1) 04 E8 21 81 e0 9e 4e fm 46 3c 1f e2 67 41 60 5c 80 E8 18 11

·        Siemens Trust Center Root-CA V2.0
Gældende fra 17. januar 2011 til 17. januar 2023.
Fingeraftryk af certifikatet:(SHA-1) F9 5b e7 8f E9 4b, jf. § 14 d5 B8 4f 33 7e ec 67 c0 C9 D8 36 5d

·        Siemens Issuing CA EE Auth Gældende fra 17. januar 2011 til 17. januar 2017.
Fingeraftryk af certifikatet:(SHA-1) 58 21 b3 3d B7 a1 55 58 bb 2e 7a 42 d6 59 fm 32 10 a8 59 E7

·        Siemens Issuing CA EE Enc 2011
Gældende fra 25. maj 2011 til 25. maj 2017
Fingeraftryk af certifikatet:(SHA-1) 10 6f e0 ce 2b 7b 58 40 ca 00 c0 67 00 52 ee e8 8d b0 93 85

·        Siemens Issuing CA Multipurpose 2011Gældende fra 25. maj 2011 til 25. maj 2017
Fingeraftryk af certifikatet:(SHA-1) 3d 0f 56 35 bf 57 44 de fa 19 1e 4f 57 ff d6 8c a2 cd 45 82

·        Siemens Issuing CA Medium Strength Authentication 2011
Gældende fra 17. januar 2011 til 17. januar 2017
Fingeraftryk af certifikatet:(SHA-1) C6 3b 90 76 d5 EF 1a a5 B9 b0 2e d2 D9 c4 7d 9d 84 74 2e 30

·        Siemens Issuing CA Internet Code Signing 2011
Gældende fra 25. maj 2011 til 25. maj 2017
Fingeraftryk af certifikatet:(SHA-1) 90 91 c8 2f e6 1f B8 67 5f db cc 91 21 2d 88 cc 54 D8 d0 fd

·        Siemens Issuing CA Class Internet Server 2011
Gældende fra 25. maj 2011 til 25. maj 2017
Fingeraftryk af certifikatet:(SHA-1) 42 dd A8 27 89 d9 94 56 B9 ee B7 f1 7d f6 1b fb 55 89 46 D7

To the top of the page

Yderligere certifikater til rådighed:

Hierarki af Siemens CA-certifikater
indeholder:

·        Siemens Business Services Trust Center Root-CA V1.1.1

·        Siemens Root CA til særlige formål

·        Siemens Udstedelse CA klasse EE

·        Siemens Udstedelse CA klasse EE Auth

·        Siemens Udstedelse CA klasse EE Enc

·        Siemens Udstedelse CA klasse internettet

·        Siemens Udstedelse CA klasse MP

·        Siemens Udstedelse CA klasse CS

·        Siemens Internet CA V1.0

·        Siemens Trust Center Root-CA V2.0

·        Siemens Udstedelse CA EE Auth 2011

·        Siemens Udstedelse CA EE Enc 2011

·        Siemens Udstedelse CA Multipurpose 2011

·        Siemens Udstedelse CA Medium styrke Authentication 2011

·        Siemens Udstedelse CA Internet Code Signing 2011

·        Siemens Udstedelse CA Class Internet Server 2011

Beskrivelserne af aktuelle applikationer (web browser, e-mail klient osv.) viser, hvordan man kan importere certifikaterne fra Siemens certifikatudsteder(e) til applikationens omgivelser.

To the top of the page

Tilbagekaldingslister for certifikater

Siemens har gjort følgende tilbagekaldninglister ("Certificate Revocation Lists") (CRL(s) for certifikater udstedt af Siemens' certifikatudsteder(e)tilgængelige for download:

Download af tilbagekaldningslister (fra enhver adgang) indebærer godkendelse af:

·        Download SBS Root CA CRL

·        Download Siemens Root CA for Særlige Formål CRL

·        Download Siemens Udstedelse CA klasse EE CRL

·        Download Siemens Udstedelse CA EE Auth CRL

·        Download Siemens Udstedelse CA EE Enc CRL

·        Download Siemens Udstedelse CA Class Internet Server V1.0 CRL

·        Download Siemens Udstedelse CA klasse MP CRL

·        Download Siemens Udstedelse CA klasse CS CRL

·        Download Siemens Internet CA V1.0 CRL

·        Download Siemens Trust Center Root-CA V2.0 CRL

·        Download Siemens Udstedelse CA EE Auth 2011 CRL

·        Download Siemens Udstedelse CA EE Enc 2011 CRL

·        Download Siemens Udstedelse CA Multipurpose 2011 CRL

·        Download Siemens Udstedelse CA Medium Styrke Authentication 2011 CRL

·        Download Siemens Udstedelse CA Internet Code Signing 2011 CRL

·        Download Siemens Udstedelse CA Class Internet Server 2011 CRL

To the top of the page

Offentligt depot for certifikater (Public Certificate Repository)

Siemens driver et offentligt tilgængeligt certifikatdepot. I dette depot gemmes certifikaterne for Siemens PKI. Certifikatdepotet er tilgængeligt på Internettet for at aktivere udveksling af sikker e-post med Siemens.

To the top of the page

Brug af Siemens certifikater (herunder downloads fra certifikatdepotet) indebærer godkendelse af:

Certifikatdepotet tilbyder en online søgning efter Siemens certifikater. For at hente certifikater direkte fra certifikatdepotet, skal det sættes op og konfigureres som LDAP i det respektive e-mail-krypteringsprogram.

Acess

Domain Name

IP-Adress

Port

Query

Siemens

cl.siemens.com

194.138.20.54

389

O=Trustcenter

PGP-certifikater i certifikatdepotet:

Certifikatdepotet indeholder også Siemens PGP-certifikater. Det kan bruges med alle PGP-klienter, som understøtter LDAP.

To the top of the page

European Bridge CA

Siemens er medlem af European Bridge CA. European Bridge CA driver en virtuel katalogtjeneste. Certifikater fra deltagere fra forskellige selskaber kan blive ringet op af denne katalogtjeneste. I sådanne tilfælde bliver LDAP-søgningerne fra Bridge-CA videresendt til depoter i tilknyttede organisationer. Man kan også ringe til Siemens PKI certifikatdepot via denne tjeneste.

For at bruge Bridge-CA depotet skal det sættes op og konfigureres som et LDAP-filkatalog med det respektive krypteringsprogram for e-post:

Acess

Domain Name

IP-Adress

Port

Query

Bridge-CA

directory.bridge-ca.org

80.237.211.16

389

O=ebcaRelated Links