Virksomhedsoplysninger

Siemens A/S
Borupvang 9
2750 Ballerup
CVR-nr.:16 99 30 85

 

Bestyrelse

 • Mikael Leksell (Bestyrelsesformand)

 • Jaana Kupila

 • Bjarne Lykke Sørensen

 • Kenneth Elsberg (medarbejdervalgt)
 • Jørgen Kudsk (medarbejdervalgt)
 • Kurt Othendal Nielsen (suppleant)
 • Kim Enevoldsen (suppleant)
 • Hanna Ella Evald Sandvik (suppleant)
 • Christian Gudtmann (suppleant)

Direktion
    Bjarne Lykke Sørensen (direktør)
    Juergen Lippert (økonomidirektør)


Revisor
Ernst & Young P/S
Osvald Helmutsvej 4
2000 Frederiksberg

I Siemens mener vi, at det er vigtigt, at dine personoplysninger og din sikkerhed er beskyttet. Denne databeskyttelsespolitik beskriver, hvordan Siemens indsamler, opbevarer, bruger, videregiver og overfører (herefter ”behandler”) dine personlige data. Hvilke personoplysninger, Siemens indsamler om dig, afhænger af den sammenhæng, som du interagerer med os i og de produkter, ydelser og features, som du bruger, hvor du geografisk befinder dig og den gældende lovgivning. 

Kategorier af behandlede personoplysninger og formål med behandlingen

Når du besøger Siemens websites eller bruger vores applikationer eller online-platforme (benævnt “Siemens Online Offering”), behandler vi den information, som du aktivt og frivilligt har givet os om dig selv, eller som er blevet genereret af os i forbindelse med din brug af Siemens Online Offerings, og det drejer sig om følgende kategorier af personoplysninger:

 • Dine kontaktoplysninger, inklusive e-mailadresse, telefonnummer
 • Andre personoplysninger, som du giver os, når du udfylder formularer i Siemens Online Offerings
 • Informationer, som du har givet os som en del af en supportanmodning, spørgeskemaundersøgelse, kommentar eller opslag i fora
 • Information om dine interaktioner med Siemens Online Offerings, inklusive din organisationsenhed og brugeridentitet, information om dit operativsystem, de sider og tjenester, som du har besøgt og dato og tidspunkt for hvert besøg.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 • For at kunne tilbyde de tjenester og funktioner under Siemens Online Offerings, som medfører, at vi opretter og administrerer din online-konto, opdaterer, sikrer og afdækker dine problemer, yder support samt forbedrer og udvikler Siemens Online Offerings
 • For at kunne afregne din brug af Siemens Online Offerings
 • For at fastslå din identitet
 • For at kunne besvare og opfylde dine forespørgsler eller anmodninger
 • For at behandle din ordre eller for at kunne give dig adgang til specifikke informationer eller tilbud
 • For at kunne kontakte dig med information og tilbud om Siemens produkter og ydelser, for at sende dig yderligere markedsføringsmateriale eller for at kontakte dig i forbindelse med kundetilfredshedsundersøgelser som beskrevet i afsnit 3
 • Som rimeligt påkrævet for at håndhæve gældende brugervilkår, for at fastslå eller opretholde retskrav eller forsvar, for at hindre bedrageri og anden ulovlig aktivitet, herunder angreb på Siemens it-systemer.

For at opfylde ovennævnte formål er det nødvendigt at behandle dine personoplysninger. Medmindre andet er anført ved indhentelsen af oplysningerne, er vores retsgrundlag for behandling af personoplysningerne at:

 • du har givet dit udtrykkelige samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, (Databeskyttelsesforordningen, Artikel 6, stk. 1, a),
 • behandling er nødvendig for at opfylde et kontraktmæssigt forhold over for dig (Databeskyttelsesforordningen, Artikel 6, stk. 1, b), eller
 • behandling på anden vis er påkrævet for effektivt at kunne udføre eller håndtere din anvendelse af Siemens Online Offerings (Databeskyttelsesforordningen, Artikel 6, stk. 1, f).

Online Offerings fra din egen organisation

Siemens Online Offerings kan stå til din rådighed, så du kan bruge dem i den organisation, du tilhører, fx vores enterprise-kunder. Hvis din organisation giver dig adgang til en Siemens Online Offering, så behandler Siemens de personoplysninger, som vi får eller indsamler fra dig eller din organisation i forbindelse med indholdet i Siemens Online Offering, efter de anvisninger, som din organisation har givet os, og samtidig er oplysningerne omfattet af den databehandleraftale, der er indgået mellem din organisation og Siemens. I så fald er din organisation ansvarlig for alle de personoplysninger, der er i den form for indhold, og eventuelle spørgsmål til din organisation, om hvordan sådanne personoplysninger bliver brugt.

 

Links til andre websteder

Denne databeskyttelsespolitik gælder kun for de Siemens Online Offerings, der linker til den. Den gælder ikke for andre websites eller applikationer fra vores samarbejdspartnere, som har deres egen databeskyttelsespolitik eller som drives af tredjepart. Denne databeskyttelsespolitik gælder heller ikke i situationer, hvor Siemens kun behandler information på vegne af vores forretningspartnere, fx når vi agerer som web-hosting- eller cloud-partner.  Siemens kan give adgang til links til andre websites og applikationer, som vi mener, kan være interessante for dig. Siemens er ikke ansvarlige for den praksis for beskyttelse af personoplysninger, som sådanne websites eller applikationer måtte anvende.

Kategorier af behandlede personoplysninger og formål med behandlingen

I forbindelse med dit forretningsmæssige samarbejde med Siemens kan vi behandle følgende kategorier af personoplysninger fra forbrugere og kontaktpersoner hos nuværende og fremtidige kunder, leverandører, forhandlere og partnere (“Forretningspartnere”):

 • Kontaktoplysninger, såsom dit fulde navn, jobtitel, arbejdsadresse, arbejdstelefonnummer, arbejdsmobilnummer, arbejdsfax og arbejdsmailadresse
 •  Betalingsoplysninger, såsom de nødvendige oplysninger til behandling af betalinger samt beskyttelse mod bedrageri, herunder kredit-/hævekortnummer, sikkerhedskoder og relaterede betalingsoplysninger
 • Øvrige oplysninger, der nødvendigvis skal behandles i et projekt- eller kontraktmæssigt forhold med Siemens, eller som Forretningspartneren frivilligt har afgivet, fx personoplysninger relateret til afgivne bestillinger, udførte betalinger, forespørgsler og projektmilepæle
 • Personoplysninger indhentet fra offentligt tilgængelige kilder, referencedatabaser og kreditbureauer
 • Hvis det er et lovmæssigt krav i forbindelse med tjek af Forretningspartnerens overholdelse af love og regler: fødselsdato, cpr-nr., id-kort og oplysninger om relevant og betydelig procesførelse eller anden retsforfølgning af Forretningspartnere.

Siemens kan behandle dine personoplysninger med følgende formål:

 • Til at kommunikere med Forretningspartnere om vores produkter, ydelser og projekter, fx ved at svare på forespørgsler eller anmodninger eller ved at give dig tekniske oplysninger om købte produkter
 • Til at planlægge, udføre og håndtere det (kontraktmæssige) forhold til Forretningspartnere; fx ved at udføre transaktioner og bestillinger af produkter eller ydelser, behandling af betalinger, bogføring, revision, opkrævning og inddrivelse, håndtering af forsendelser og leveringer, udførelse af reparationer samt levering af supportydelser
 • Til at administrere og udføre markedsanalyse, lotterier, konkurrencer og øvrige kundeaktiviteter eller begivenheder
 • Til at kontakte dig med information og tilbud om Siemens produkter og ydelser, for at sende dig yderligere markedsføringsmateriale eller for at kontakte dig i forbindelse med kundetilfredshedsundersøgelser som beskrevet i afsnit 3
 • Til at opretholde og beskytte sikkerheden for vores produkter, ydelser og websites, forhindre og opdage sikkerhedstrusler, bedrageri og andre kriminelle eller skadevoldende aktiviteter
 • Til at sikre overholdelse af retslige forpligtelser (såsom registreringsforpligtelser), eksportkontrol og told, forpligtelse til at tjekke Forretningspartneres overholdelse af love og regler (for at undgå økonomisk kriminalitet og hvidvask) og vores politikker eller branchestandarder
 • Til at løse tvister, gennemføre kontraktmæssige aftaler samt for at fastslå, udøve eller forsvare retslige krav.

Som defineret i den gældende lovgivning kan Siemens behandle dine kontaktoplysninger til markedsføringsformål, fx invitationer til messer, nyhedsbreve med mere information og tilbud på vores produkter og ydelser, og for at gennemføre kundetilfredshedsundersøgelser, også pr. mail. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brug af dine kontaktoplysninger ved at skrive til contact@siemens.com eller ved at afmelde dig i den konkrete information, som du har modtaget.

Siemens kan overføre personoplysninger til:

 •  andre Siemens selskaber eller tredjepart, fx partnere eller leverandører – i forbindelse med din brug af Siemens Online Offerings eller vores samarbejde med dig
 • tredjepart, som leverer it-ydelser til Siemens og som udelukkende behandler disse data til det egentlige formål, fx hosting eller it-vedligeholdelse og supportydelser
 • tredjepart, hvor der er tale om at overholde retslige forpligtelser eller at fastslå, håndhæve eller forsvare rettigheder eller krav, fx i domstols- eller voldgiftssager, til retsinstanser og tilsynsmyndigheder, til advokater og konsulenter.

Personoplysninger, som du offentliggør via Siemens Online Offerings (fx chatrooms eller fora), kan være globalt tilgængelige for andre registrerede brugere af den pågældende Siemens Online Offering.  

Medmindre andet udtrykkeligt er anført ved indhentelsen af personoplysninger (fx ved samtykkeerklæring accepteret af dig), sletter vi personoplysninger, hvis det ikke længere er nødvendigt at beholde oplysningerne til de formål, hvortil de blev indhentet eller på anden vis behandlet, og såfremt der ikke er nogen forpligtelse i henhold til gældende lovgivning (fx skatteretligt eller erhvervsretligt), som kræver, at vi opbevarer personoplysninger længere. 

Databeskyttelsespolitikken giver dig specifikke rettigheder i relation til dine personoplysninger i det land, hvor du bor.

 

Det betyder især – og fremgår af den gældende lovgivning – at du kan have ret til

 • at få bekræftelse fra Siemens på, hvorvidt personoplysninger om dig behandles eller ej og i bekræftende fald få adgang til personoplysningerne
 • at få Siemens til at korrigere unøjagtige personoplysninger om dig
 • at få Siemens til at slette dine personoplysninger
 • at få Siemens til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger
 • dataportabilitet for personoplysninger, som du aktivt har afgivet
 • at gøre indsigelse på grundlag af din særlige situation mod behandling af personoplysninger, som angår dig.

For at beskytte dine personoplysninger mod på uheldig eller ulovlig vis at blive ødelagt, tabt, anvendt eller ændret eller mod uautoriseret at blive givet videre eller anvendt, har vi iværksat passende fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Siemens Data Privacy Organization yder support til alle spørgsmål, kommentarer, bekymringer eller klager relateret til persondatabeskyttelse, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder i forbindelse med persondatabeskyttelse. Du kan kontakte Siemens Data Privacy Organization via: dataprotection@siemens.com

Siemens Data Privacy Organization vil altid gøre sit yderste for at behandle og afgøre forespørgsler eller klager, som du måtte henvende dig med. Ud over at kontakte Siemens Data Privacy Organization kan du til enhver tid rette din anmodning eller klage til den kompetente databeskyttelsesmyndighed.

Dette afsnit handler om de tilfælde, hvor dine personoplysninger behandles i et Siemens selskab inden for EU’s Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Dataansvar

Det specifikke selskab, der driver nærværende website, er persondataansvarlig i den betydning, der er defineret i GDPR om databehandling, som er beskrevet i nærværende databeskyttelsespolitik.

 

Som en del af vores samarbejde med dig kan det ske, at Siemens deler kontaktoplysninger om vores forretningspartnere med andre Siemens selskaber. Vi og disse Siemens selskaber har en fælles forpligtelse til en korrekt beskyttelse af dine personoplysninger (artikel 26 i GDPR). For at du kan håndhæve dine persondatarelaterede rettigheder bedst muligt i de tilfælde, hvor der er fælles dataansvar, har vi indgået en aftale mellem Siemens selskaberne, og det giver dig ret til på ét centralt sted at håndhæve dine persondatarelaterede rettigheder i henhold til afsnit 6 i denne databeskyttelsespolitik over for Siemens Aktiengesellschaft, Tyskland. 

 

For at håndhæve dine rettigheder, skal du tage fat i: dataprotection@siemens.com.

Retsgrundlag for behandlingen

GDPR forpligter Siemens til at oplyse dig om retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger fastslår, at en sådan behandling er nødvendig for

 • at Siemens kan håndhæve sine rettigheder og forpligtelser i enhver kontrakt, vi indgår med dig (artikel 6.1.b. i GDPR) (“Opfyldelse af en kontrakt”)
 • at Siemens kan overholde sine retslige forpligtelser (artikel 6.1.c. i GDPR) (“Overholde en retlig forpligtelse”)
 • at Siemens kan forfølge sine legitime interesser (artikel 6.1.f. i GDPR) (“Forfølge en legitim interesse”). Generelt er de legitime interesser, som vi forfølger, når vi bruger dine personoplysninger, en effektiv udførelse eller styring af (i) dit brug af Siemens Online Offerings og/eller (ii) vores forretningsrelation med dig. Der, hvor tabellen nedenfor angiver, at vi stoler på vores legitime interesser til et givent formål, er det vores opfattelse, at dets legitime interesser ikke tilsidesættes af dine interesser, rettigheder og friheder, som følge af (i) den tilbagevendende gennemgang og tilhørende dokumentation for vores databehandling beskrevet heri, (ii) beskyttelse af dine personoplysninger via vores databeskyttelsesprocesser, inklusive vores Binding Corporate Rules on the Protection of Personal Data, (iii) vores transparente databehandling og (iv) de rettigheder, du har i forbindelse med databehandlingen. Hvis du har brug for mere information om denne interesseafvejning, skal du kontakte Siemens Data Privacy Organization på: dataprotection@siemens.com.

I nogle tilfælde kan vi spørge dig, om du giver dit samtykke til den pågældende brug af dine personoplysninger. I de tilfælde kan retsgrundlaget for vores databehandling om dig være, at du (derudover eller i stedet for) har givet dit samtykke (artikel 6.1.a. i GDPR) (“Samtykke”).

Behandling af personoplysninger i forbindelse med Siemens Online Offerings

At kunne tilbyde de ydelser og funktioner under Siemens Online Offerings, som omfatter, at vi opretter og administrerer din online-konto, opdaterer, sikrer og afdækker dine problemer, yder support samt forbedrer og udvikler Siemens Online Offerings

 

Formål:

 • Opfyldelse af en kontrakt (artikel 6.1.b. i GDPR)

Retsgrundlag:

 • Forfølge en legitim interesse (artikel 6.1.f. i GDPR)

 

At kunne afregne din brug af Siemens Online Offering
 

Formål:

 • Opfyldelse af en kontrakt (artikel 6.1.b. i GDPR)

Retsgrundlag:

 • Forfølge en legitim interesse (artikel 6.1.f. i GDPR

At fastslå din identitet
 
Formål:
 • Opfyldelse af en kontrakt (artikel 6.1.b. i GDPR)

Retsgrundlag:

 • Forfølge en legitim interesse (artikel 6.1.f. i GDPR)

At kunne besvare og opfylde dine forespørgsler eller anmodninger
 
Formål:
 • Opfyldelse af en kontrakt (artikel 6.1.b. i GDPR)

Retsgrundlag:

 • Forfølge en legitim interesse (artikel 6.1.f. i GDPR)

At behandle din ordre eller for at kunne give dig adgang til specifikke informationer eller tilbud
 
Formål:
 • Opfyldelse af en kontrakt (artikel 6.1.b. i GDPR)

Retsgrundlag:

 • Forfølge en legitim interesse (artikel 6.1.f. i GDPR)

At sende dig yderligere markedsføringsmateriale eller at kontakte dig i forbindelse med kundetilfredshedsundersøgelser som beskrevet i afsnit 3

 

Formål:

 • Samtykke, hvis givet frivilligt (artikel 6.1.a i GDPR)

Retsgrundlag:

 • Forfølge en legitim interesse (artikel 6.1.f. i GDPR)

Som rimeligt påkrævet for at håndhæve gældende brugervilkår, for at fastslå eller opretholde retskrav eller forsvar, for at hindre bedrageri og anden ulovlig aktivitet, herunder angreb på Siemens it-systemer

 

Formål:

 • Overholde en retlig forpligtelse (artikel 6.1.c. i GDPR)

Retsgrundlag:

 • Forfølge en legitim interesse (artikel 6.1.f. i GDPR)

Behandling af personoplysninger i relation til dit forretningsmæssige samarbejde med Siemens

 

At kommunikere med Forretningspartnere om vores produkter, ydelser og projekter, fx ved at svare på forespørgsler eller anmodninger eller ved at give dig tekniske oplysninger om købte produkter

 

Formål:

 • Opfyldelse af en kontrakt (artikel 6.1.b. i GDPR)

Retsgrundlag:

 • Forfølge en legitim interesse (artikel 6.1.f. i GDPR)

At planlægge, udføre og håndtere det (kontraktmæssige) forhold til Forretningspartnere; fx ved at udføre transaktioner og bestillinger af produkter eller ydelser, behandling af betalinger, bogføring, revision, opkrævning og inddrivelse, håndtering af forsendelser og leveringer, udførelse af reparationer samt levering af supportydelser

 

Formål:

 • Opfyldelse af en kontrakt (artikel 6.1.b. i GDPR)

Retsgrundlag:

 • Overholde en retlig forpligtelse (artikel 6.1.c. i GDPR)

At administrere og udføre markedsanalyse, lotterier, konkurrencer og øvrige kundeaktiviteter eller begivenheder

 

Formål:

 • Samtykke, hvis givet frivilligt (artikel 6.1.a i GDPR)

Retsgrundlag:

 • Forfølge en legitim interesse (artikel 6.1.f. i GDPR)

At gennemføre kundetilfredshedsundersøgelser og markedsføringsaktiviteter som beskrevet i afsnit 3

 

Formål:

 • Samtykke, hvis det er givet frivilligt (artikel 6.1.a i GDPR)

Retsgrundlag:

 • Forfølge en legitim interesse (artikel 6.1.f. i GDPR)

At opretholde og beskytte sikkerheden for vores produkter, ydelser og websites, forhindre og opdage sikkerhedstrusler, bedrageri og andre kriminelle eller skadevoldende aktiviteter

 

Formål:

 • Forfølge en legitim interesse (artikel 6.1.f. i GDPR)

At sikre overholdelse af retslige forpligtelser (såsom registreringsforpligtelser), eksportkontrol og told, forpligtelse til at tjekke Forretningspartneres overholdelse af love og regler (for at undgå økonomisk kriminalitet og hvidvask) og vores politikker eller branchestandarder

 

Formål:

 • Overholde en retlig forpligtelse (artikel 6.1.c. i GDPR)

Retsgrundlag:

 • Forfølge en legitim interesse (artikel 6.1.f. i GDPR)

At løse tvister, gennemføre kontraktmæssige aftaler samt for at fastslå, udøve eller forsvare retslige krav

 

Formål:

 • Overholde en retlig forpligtelse (artikel 6.1.c. i GDPR)

Retsgrundlag:

 • Forfølge en legitim interesse (artikel 6.1.f. i GDPR)

Internationale dataoverførsler

Hvis vi overfører dine personoplysninger ud over EU’s Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), så sikrer vi, at dine data er beskyttet på en måde, som er i overensstemmelse med GDPR.  Hvis det er et lovmæssigt krav, så gør vi følgende:

 • Vi deler kun dine personoplysninger med andre Siemens selskaber uden for EU’s Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), hvis de har implementeret vores Binding Corporate Rules (”BCR”) til beskyttelse af personlige oplysninger. Få mere information om BCR her.
 • Vi overfører kun personlige oplysninger til eksterne modtagere uden for EU’s Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), hvis de (i) har indgået EU Standard Contractual Clauses med os, (ii) har implementeret Binding Corporate Rules i deres organisation eller (iii) – hvis det er modtagere i USA – at de er certificeret under en anden gældende aftale. Du kan få yderligere information om de sikkerhedsforanstaltninger, der er implementeret i relation til specifikke overførsler, ved at kontakte dataprotection@siemens.com.

Din kompetente myndighed i forbindelse med databeskyttelse

Hvis du har bekymringer eller forespørgsler mht. databeskyttelse, så opfordrer vi dig til at kontakte Siemens Data Privacy Organization på dataprotection@siemens.com.  Ud over at kontakte Siemens Data Privacy Organization kan du til enhver tid rette din anmodning eller klage til den kompetente databeskyttelsesmyndighed. 

 

Du finder en liste og kontaktoplysninger på din lokale databeskyttelsesmyndighed her

Hvis du er amerikansk statsborger, skal du bemærke følgende:

Do Not Track

På nuværende tidspunkt genkender eller svarer Siemens Online Offerings ikke på ”Do Not Track”-browsersignaler. Find mere information om ”Do Not Track” på din browsers supportside.

 

Børns brug

Siemens Online Offerings henvender sig ikke til børn under 13 år. Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger om børn under 13 år uden at insistere på, at de får forældrenes samtykke, hvis det kræves i henhold til den gældende lovgivning. Vi bruger eller videregiver kun personoplysninger om et barn, hvis loven tillader det, for at få forældrenes samtykke i henhold til gældende lovgivning eller for at beskytte et barn.

 

Statsrettigheder

Afhængig af, hvilken amerikansk stat du bor i, kan du have specielle rettigheder med hensyn til dine personoplysninger.  For at få mere information om disse rettigheder, klik her

Siemens brug af Cookies

Når man bevæger dig rundt på Siemens websider, lagrer vi cookies på enheden. Vi bruger cookies til at udarbejde statistik over besøgsdata. Siemens AG og vores IT partner Atos SE har adgang til cookies. Cookies er små filer, som blandt andet fortæller os, hvilke sider, der er besøgt og er med til at genkende enheden fra besøg til besøg.

 

Cookies er nyttige på flere måder. For eksempel kan vi tilpasse en webside, så den bedre matcher præferencer og interesser. Cookies kan inddeles i to typer af egenskaber: 

 

Permanente cookies: En permanent cookie betyder, at websiden genkender enheden fra besøg til besøg. Disse cookies kan slettes i din browsers indstillinger.

 

Sessionscookies: Session cookies slettes automatisk, når du lukker browseren lukkes.

 

Vi skelner derudover mellem fire former for cookies: Nødvendige cookies, performance cookies, funktionelle cookies og marketing cookies. 

 

Nødvendige cookies:

De nødvendige cookies bruges til at sikre, at man kan navigere på siden og opretholde basal hjemmesidefunktionalitet såsom navigationsmenu, billedvisning mm. 

 

Performance cookies:

Denne type cookies indsamler informationer som bruges af hjemmesiden. F.eks. informationer såsom hvilke typer af browsere der benyttes, antallet af besøg, besøgsvarighed, hvor mange sider der besøges mm. 

Denne type cookies gemmer ingen information, som muliggør identifikation af brugere. 

 

Funktionelle cookies: 

Disse cookies gør det muligt at genkende enheden fra besøg til besøg. Og når der én gang er givet samtykke til denne type cookie, behøver man ikke at gentage dette. Disse cookies kan slettes i browserens indstillinger. 

 

Marketing cookies: 

Denne type af cookies bruges til at tilbyde relevant indhold til brugere baseret på deres specifikke interesser. De bruges også til at måle effekten af vores annoncer og hvilke sider, der er besøgt på hjemmesiden.  

Cookies af denne type kan blive delt med tredjepart og de kan blokeres. Læs mere om vores cookies nedenfor. 

 

Læs mere om vores cookies og administrer dine cookies

Klik her for at læse mere om de specifikke cookies samt administrere dine cookie præferencer.

1.1 Brug af Siemens websider, som ejes af Siemens AG og/eller dets datterselskaber (Siemens), er underlagt nedenstående brugsbetingelser. Brugsbetingelserne kan blive ændret, modificeret eller erstattet af andre vilkår, fx ved køb af produkter og tjenester. Ved log in, eller, hvis log in ikke kræves, ved adgang til eller brug af Siemens websider, godkender brugeren den gældende version af brugsbetingelserne.

1.2 I tilfælde af, at Siemens har tilbud til firmaer eller offentlige instanser på deres webside, så er de virksomheder, der tager imod disse tilbud, repræsenteret ved den bruger, der tager imod tilbudet, og det forventes, at denne har tilstrækkeligt kendskab og handler derefter. 

1.3 Hvis brugeren benytter Siemens websider som repræsentant for en virksomhed, dvs. at brugeren ikke handler udenfor sit erhverv, sin forretning eller sin profession eller som administrativ kunde, så vil § 312e, 1. afsnit, 1. sætning nr. 1-3 i den tyske civile retsplejelov ikke blive anvendt.

2.1 Siemens website indeholder specifikke oplysninger, software samt eventuel tilhørende dokumentation - til gennemsyn eller download.

2.2. Siemens kan til enhver tid helt eller delvist suspendere driften af websitet. På baggrund af internettets og datasystemernes beskaffenhed, påtager Siemens sig ikke ansvar for at Siemens website skal være tilgængeligt hele tiden.

3.1. Nogle af siderne på Siemens website kan være passwordbeskyttede. For trygge og sikre forretningstransaktioner kan kun registrerede brugere få tilgang til disse sider. Siemens forbeholder sig ret til at nægte at registrere en bruger. Siemens forbeholder sig især ret til at afgøre, at enkelte sider, som tidligere var frit tilgængelige, skal underlægges registrering. Siemens kan til enhver tid, uden at skulle oplyse grunden, nægte brugeren tilgang til passwordbeskyttede områder ved at spærre brugerens data, hvis brugeren:

 • Giver falske oplysninger ved registrering

 • Bryder brugsbetingelserne eller forsømmer sit ansvar for at udvise  ansvarlighed i omgangen med brugerdata

 • Bryder med gældende lov i adgangen til eller brugen af Siemens website, eller

 • Ikke har brugt Siemens website i en længere periode.

3.2. Ved registrering skal brugeren give nøjagtige oplysninger, og hvis disse oplysninger ændres over tid, skal de opdateres (så vidt muligt på nettet og så hurtigt som muligt). Brugeren skal sørge for, at mailadressen, som er opgivet til Siemens, til enhver tid er opdateret, og at brugeren kan kontaktes på denne adresse.

3.3 Efter registrering vil brugeren få en adgangskode, som består af et bruger-ID og et password ("brugerdata"). Ved adgang første gang skal brugeren umiddelbart ændre det password han har fået fra Siemens til et password, som kun brugeren kender. Brugerdata gør det muligt for brugeren at se og ændre data eller eventuelt trække samtykke til databehandling tilbage.

3.4. Brugeren skal sikre, at brugerdata ikke er tilgængeligt for tredjepart og er desuden ansvarlig for alle transaktioner og andre aktiviteter, der gennemføres under brugerdata. Ved afslutningen af hver online session, skal brugeren logge af fra den passwordbeskyttede hjemmeside. Hvis og i det omfang, brugeren bliver opmærksom på, at tredjepart misbruger brugerdata, meddeler brugeren dette til Siemens skriftligt eller via e-mail.

3.5. Efter modtagelse af meddelelse i henhold til afsnit 3.4, vil Siemens nægte adgang til det passwordbeskyttede område under brugerdata. Adgang for brugeren vil kun være muligt efter henvendelse til Siemens eller ved en ny registrering.

3.6. Brugeren kan til enhver tid anmode om en skriftlig ophævelse af registreringen, forudsat at udeladelsen ikke vil krænke den korrekte opfyldelse af kontraktmæssige forhold. I så fald vil Siemens fjerne alle brugerdata og andre lagrede, personligt identificerbare oplysninger om brugeren, så snart disse data ikke længere er nødvendige.

4.1. Brugen af al oplysning, software og dokumentation, der stilles til rådighed på eller via Siemens website, er underlagt brugsbetingelserne, eller, i tilfælde af opdatering af information, software eller dokumentation, underlagt de gældende licensvilkår, som tidligere er aftalt med Siemens. Særskilt aftalte licensbetingelser, fx software-downloads, vil gå forud for brugsrettighederne.

4.2. Siemens giver brugeren en ikke-eksklusiv og uoverdragelig licens til at bruge oplysninger, software og dokumentation, som stilles til rådighed for brugeren på eller via Siemens website i det omfang det er aftalt, eller, i tilfælde af, at en sådan aftale ikke eksisterer, i det omfang, som Siemens stiller siden til rådighed.

4.3. Software skal være tilgængelig uden omkostninger i objektkoden. Kildekoden skal ikke kunne gøres tilgængelig. Dette gælder ikke for kildekoder knyttet til open source-software, og licensvilkårene for den type software har forrang for brugsbetingelserne, når open source-software overføres, og når licensbetingelserne kræver, at kildekoden gøres tilgængelig. I så fald skal Siemens gøre kildekoden tilgængelig mod dækning af udgifterne.  

4.4. Information, software og dokumentation må ikke distribueres af brugeren til tredjepart og må heller ikke udlejes eller på anden måde gøres tilgængeligt på noget tidspunkt. Medmindre det er lovmæssigt tilladt, må brugeren ikke ændre softwaren eller dokumentationen, demontere softwaren, foretage ‘reverse engineering’ eller dekompilere softwaren eller særskilte dele heraf. Brugeren kan lave en sikkerhedskopi af den software, hvor det er nødvendigt at sikre yderligere brug i overensstemmelse med brugsbetingelserne.

4.5. Information, software og dokumentation er beskyttet af loven om ophavsret og internationale copyright-traktater samt andre love og konventioner, der vedrører immaterialret. Brugeren skal overholde sådanne love og må især ikke ændre, skjule eller fjerne enhver form for alfanumerisk kode, tegn eller copyright meddelelser - hverken fra oplysninger, software eller dokumentation, og ej heller kopier heraf.

4.6. § § 69a ff. af den tyske ophavsretslov berøres ikke heraf.

5.1. Uanset de særlige bestemmelser i § 4 i disse brugsbetingelser, kan information, brands og andet indhold på Siemens website ikke bruges, ændres, kopieres, reproduceres, sælges, udlejes, tilføjes eller på anden måde anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra Siemens.

5.2. Bortset fra brugsrettigheder og andre rettigheder, der udtrykkeligt gives i forbindelse hermed, gives ingen andre rettigheder til brugeren, heller ingen underforståede forpligtelser, som indebærer, at brugeren skal gives andre rettigheder. Alle patentrettigheder og licenser er udtrykkeligt udelukket.

5.3. Siemens kan, uden beregning, bruge alle ideer eller forslag lagret af en bruger på Siemens websites til udvikling, forbedring og salg af sine produkter.

6.1. I adgang til eller brug af Siemens website må brugeren ikke:

 • Skade andre personer, især mindreårige, eller krænke deres personlige rettigheder

 • Bryde den offentlige sædelighed i sin måde at bruge nettet på

 • Krænke immaterialret eller andre ejendomsrettigheder

 • Uploade indhold, som indeholder en virus, en såkaldt ‘trojansk hest’, eller et andet program, der kan beskadige data

 • Overføre, opbevare eller uploade hyperlinks eller indhold, som brugeren ikke er berettiget til, især i tilfælde, hvor sådanne hyperlinks eller indholdet er i strid med tavshedspligten eller er ulovlige

 • -Distribuere reklame eller uopfordrede e-mails (såkaldt "spam") eller unøjagtige advarsler om virus, fejl eller lignende, og brugeren må ikke anmode om deltagelse i lotteri, sneboldsystemer, kædebrev, pyramidespil eller lignende aktivitet.

6.2. Siemens kan nægte adgang til Siemens website på ethvert tidspunkt, især hvis brugeren krænker forpligtelserne iht. disse brugerbetingelser.

Siemens website kan indeholde hyperlinks til websites af tredjepart. Siemens har intet ansvar for indholdet af sådanne hjemmesider og kan ikke gøre indsigelse om eller godkende sådanne hjemmesider eller deres indhold som sit eget, da Siemens ikke kan kontrollere oplysninger om sådanne websites og ikke er ansvarlig for indholdet og information givet herom. Brugen af sådanne websites er udelukkende brugerens ansvar.

8.1. Såfremt information, software eller dokumentation gøres tilgængeligt gratis, er Siemens fritaget for ansvaret for fejl i benævnelser eller kvalitet i information, software eller dokumentation, med undtagelse af forhold som indebærer en forsætlig handling eller bedrageri.   

8.2. Oplysningerne på Siemens website kan indeholde specifikationer eller generelle beskrivelser relateret til de tekniske muligheder på individuelle produkter, som måske ikke er tilgængelige i visse tilfælde (fx på grund af produktændringer). Den krævede ydelse af produktet skal derfor aftales i hvert enkelt tilfælde på købstidspunktet.

9.1. Siemens erstatningsansvar for mangler i forhold til kvalitet og benævnelse skal afgøres i overensstemmelse med bestemmelserne i § 8 af brugsbetingelserne. Ethvert yderligere ansvar i Siemens er udelukket, medmindre loven kræver det, fx efter lov om produktansvar eller i tilfælde af en overlagt forseelse, grov uagtsomhed, personskade eller dødsfald, manglende opfyldelse af garanterede egenskaber, svigagtig fortielse af en defekt, eller i tilfælde af overtrædelse af de grundlæggende kontraktlige forpligtelser. Erstatning ved brud på væsentlige kontraktmæssige forpligtelser er begrænset til kontrakttypisk, påregnelig skade, dersom der ikke foreligger forsætlig handling eller grov uagtsomhed.  

9.2. Selvom Siemens gør alt for at holde Siemens website fri for virus, kan Siemens ikke give nogen garanti for, at det er virusfrit. Brugeren skal - for sin egen beskyttelses skyld - tage de nødvendige skridt til at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger og bruge en virusscanner før download af information, software eller dokumentation.

9.3. § 9.1 og 9.2 har ikke til hensigt at medføre - og indebærer ikke - nogen ændringer i bevisbyrden til brugerens ulempe.

10.1. Hvis brugeren overfører information, software og dokumentation fra Siemens til en tredjepart, skal brugeren overholde alle gældende nationale og internationale (re-) eksportkontrolordninger. Under alle omstændigheder skal brugeren ved en sådan overdragelse være indforstået med (re-) eksportkontrolordningerne i forbundsrepublikken Tyskland, i EU og i USA.

10.2. Forud for en sådan overførsel til tredjepart, skal brugeren især kontrollere og garantere, med passende foranstaltninger, at:

 • Der ikke sker nogen overtrædelse af en embargo pålagt af EU, USA og/eller FN ved en sådan overførsel eller ved tilvejebringelse af andre økonomiske ressourcer i forbindelse med information, software og dokumentation fra Siemens, herunder også begrænsningerne af indenlandske virksomheder og forbud mod at by-passe disse embargoer

 • En sådan type information, software og dokumentation fra Siemens ikke er beregnet til    brug i forbindelse med våben eller atomteknologi

 • Reglerne om alle gældende sanktionerede partilister i EU og USA om handel med enheder, personer og organisationer opført deri, tages i betragtning.

10.3. Hvis det er nødvendigt at få myndigheder eller Siemens til at udføre eksportkontrol, skal brugeren, på opfordring af Siemens, straks give Siemens alle oplysninger vedrørende den givne slutbruger, den givne lokation, og den givne påtænkte anvendelse af information, software og dokumentation leveret af Siemens, samt eventuelle eksportkontrolrestriktioner.

10.4. Brugeren skal holde Siemens skadesløs fra og mod ethvert krav, domsforhandlinger, handlinger, bøder, tab, omkostninger og skader, der udspringer af eller i forbindelse med enhver manglende overholdelse af eksportkontrolordninger fra brugerens side, og brugeren skal erstatte Siemens for alle tab og udgifter som følge heraf, medmindre en sådan manglende overholdelse ikke skyldtes fejl fra brugeren. Denne bestemmelse indebærer ikke en ændring i bevisbyrden.

10.5. Siemens 'forpligtelse’ til at overholde en aftale er underlagt det forbehold, at overholdelsen ikke forhindres af forhold, der udspringer af national og international udenrigshandel og toldkrav samt importforbud eller andre sanktioner.

Til indsamling, brug og bearbejdning af personligt identificerbare oplysninger om brugeren af Siemens website, skal Siemens overholde gældende love om databeskyttelse. Siemens websitepolitik om beskyttelse af personlige oplysninger er tilgængelig som hyperlink på Siemens website og/eller på: www.siemens.com.

12.1. Eventuel supplerende aftale skal ske skriftligt.

12.2. Retsområdet skal være München, hvis brugeren er handlende i henhold til den tyske handelslov (Handelsgesetzbuch).

12.3. De enkelte sider på Siemens website drives og administreres af Siemens AG og/eller dets datterselskaber. Siderne er i overensstemmelse med den gældende lovgivning i det land, hvor den ansvarlige virksomhed har sin forretning. Siemens giver ingen garanti for, at information, software og/eller dokumentation på Siemens website er passende eller til rådighed for visning eller downloads uden for det pågældende land. Hvis brugerne får adgang til Siemens website uden for det pågældende land, er de udelukkende ansvarlig for at overholde alle gældende, lokale love. Adgang til Siemens information, software og/eller dokumentation på websites i lande, hvor den type indhold er ulovligt, er forbudt. I så fald, og hvis brugeren forsøger at gøre forretninger med Siemens, skal brugeren kontakte den landeansvarlige hos Siemens i det pågældende land.

12.4. Disse betingelser for brug er underlagt lovene i Tyskland og alle disputer vedrørende brugsbetingelserne eller emner inden for disse skal løses i overensstemmelse med lovene i Tyskland, med undtagelse af konfliktende lovregler. Anvendelsen af FN’s konvention om aftaler vedrørende internationale køb (CISG) af 11. april 1980, er udelukket.

Siemens udsteder digitale certifikater (også kaldet "digitale id'er") til deres medarbejdere og agenter, kendte samarbejdspartnere og til Siemens websites.

 

Et digitalt certifikat er en form for vedhæftet fil til en elektronisk meddelelse, der bruges af sikkerhedsmæssige hensyn. Den udbredte anvendelse af et digitalt certifikat er at verificere, at den bruger, som sender en besked, er den, han eller hun hævder at være, og at give modtager mulighed for at kode et svar.

 

Digitalt certifikat giver mulighed for at bevise en identitet i elektroniske transaktioner, ligesom et kørekort eller et pas gør. Man kan med et digitalt certifikat bevise sin identitet eller retten til at få adgang til oplysninger eller tjenester online.

 

Læs mere om Digital ID her