Virksomhedsoplysninger

Siemens A/S
Borupvang 9
2750 Ballerup
CVR-nr.:16 99 30 85

 

Bestyrelse

 • Mikael Leksell (Bestyrelsesformand)

 • Jaana Kupila

 • Claus Møller

 • Kenneth Elsberg (medarbejdervalgt)

 • Kurt Othendal Nielsen (medarbejdervalgt)

Direktion
    Claus Møller (direktør)
    Juergen Lippert (økonomidirektør)


Revisor
Ernst & Young P/S
Osvald Helmutsvej 4
2000 Frederiksberg

Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger

Det er vigtigt for Siemens, at dine personoplysningers sikkerhed og fortrolighed beskyttes. Derfor behandler Siemens (nærmere selskabsoplysninger findes i det følgende under “Corporate Information”) personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og datasikkerhed.

Kategorier af behandlede personoplysninger, formål med behandlingen og retsgrundlag 

Ved anvendelse af Siemens’ websites, applikationer eller online-værktøjer (benævnt “Siemens Online Offering”) kan Siemens behandle følgende personoplysninger om dig:

 • Personoplysninger som du aktivt og frivilligt har afgivet via Siemens Online Offering (fx ved registrering, ved kontakt til os i forbindelse med spørgsmål eller deltagelse i spørgeundersøgelser, osv.), herunder navn, email-adresse, tlf.-nr., oplysninger afgivet som del af supportanmodning, kommentarer eller opslag i fora osv., og
 • Oplysninger som vi modtager automatisk fra din web-browser eller enhed, fx din IP-adresse, enhedstype, browser-type, henvisende website, websites tilgået under dit besøg, dato og tidspunkt for besøgsklik.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 • For at kunne tilbyde ydelserne og funktionaliteterne under Siemens Online Offering samt for at administrere din anvendelse af Siemens Online Offering;
 • For at fastslå din identitet (hvis du er registreret bruger af Siemens Online Offering);
 • For at besvare og opfylde dine specifikke anmodninger; og
 • Som rimeligt påkrævet for at håndhæve gældende brugervilkår, for at fastslå eller opretholde retskrav eller forsvar, for at hindre bedrageri og anden ulovlig aktivitet, herunder angreb på Siemens’ it-systemer.

For at opfylde ovennævnte formål er det nødvendigt at behandle dine personoplysninger. Medmindre andet er anført ved indhentelsen af oplysningerne, er vores retsgrundlag for behandling af personoplysningerne at:

 • du har givet dit udtrykkelige samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, (Databeskyttelsesforordningen, Artikel 6, stk. 1, a),
 • behandling er nødvendig for at opfylde et kontraktmæssigt forhold over for dig (Databeskyttelsesforordningen, Artikel 6, stk. 1, b), eller
 • behandling på anden vis er påkrævet for effektivt at kunne udføre eller håndtere din anvendelse af Siemens Online Offerings (Databeskyttelsesforordningen, Artikel 6, stk. 1, f).

Cookies

Siemens Online Offerings kan eventuelt gøre brug af cookies. Du kan finde flere oplysninger om Siemens' brug af cookies i vores Cookie-politik. Cookie-politikken oplyser også, hvordan man blokerer og gør indsigelse mod anvendelsen af cookies samt behandlingen af oplysninger, der er indhentet via cookies.

Links til andre websteder

Nærværende Persondatapolitik gælder kun for Siemens Online Offerings og ikke for andre websites eller applikationer, der drives af tredjepart. Vi kan anføre links til andre websites og applikationer, som vi mener er relevante for dig. Siemens er ikke ansvarlig for den praksis for beskyttelse af personoplysninger, som sådanne websites eller applikationer måtte anvende.

Kategorier af behandlede personoplysninger, formål med behandlingen og retsgrundlag

I forbindelse med dit forretningsmæssige samarbejde med Siemens kan Siemens behandle følgende kategorier af personoplysninger om nuværende og fremtidige kontaktpersoner hos vores kunder, leverandører, forhandlere og partnere (“Forretningspartnere”): 

 • Kontaktoplysninger såsom fulde navn, arbejdsadresse, arbejdstelefon, arbejdsmobilnr., arbejdsfaxnr. og arbejdsmail; 
 • Betalingsoplysninger såsom de nødvendige oplysninger til behandling af betalinger samt beskyttelse mod bedrageri, herunder kreditkort/hævekortnr., sikkerhedskoder og relaterede opkrævningsoplysninger; 
 • Øvrige oplysninger, der nødvendigvis skal behandles i et projekt- eller kontraktmæssigt forhold med Siemens, eller som Forretningspartneren frivilligt har afgivet, fx personoplysninger relateret til afgivne bestillinger, udførte betalinger, forespørgsler og projektmilepæle. 
 • Personoplysninger indhentet fra offentligt tilgængelige kilder, referencedatabaser og kreditbureauer, samt 
 • Såfremt det er et lovmæssigt krav i forbindelse med tjek af Forretningspartneres overholdelse af love og regler: fødselsdato, cpr-nr., ID-kort og oplysninger om relevant og betydelig procesførelse eller anden retsforfølgning af Forretningspartnere.

Siemens kan behandle personoplysningerne med følgende formål: 

 • at kommunikere med Forretningspartnere om produkter, ydelser og projekter hos Siemens eller Forretningspartneren, eksempelvis ved at svare på forespørgsler eller anmodninger eller ved at forsyne dig med tekniske oplysninger om købte produkter,
 • at planlægge, udføre og håndtere det (kontraktmæssige) forhold til Forretningspartnere; fx ved at udføre transaktioner og bestillinger af produkter eller ydelser, behandling af betalinger, bogføring, revision, opkrævning og inddrivelse, håndtering af forsendelser og leveringer, udførelse af reparationer samt levering af support-ydelser,
 • at administrere og udføre kundeundersøgelser, markedsføringskampagner, markedsanalyse, lotterier, konkurrencer og øvrige salgsfremmende aktiviteter og begivenheder, 
 • at opretholde og beskytte sikkerheden for vores produkter, ydelser og websites, forhindre og opdage sikkerhedstrusler, bedrageri og andre kriminelle eller skadevoldende aktiviteter, 
 • at sikre overholdelse af lovmæssige forpligtelser (såsom registreringsforpligtelser), eksportkontrol og told, forpligtelse til at tjekke Forretningspartneres overholdelse af love og regler (for at undgå økonomisk kriminalitet og hvidvask) samt Siemens' politikker eller branchestandarder, og
 • til løsning af tvister, gennemførelse af kontraktmæssige aftaler samt for at fastslå, udøve eller forsvare retslige krav.

For at opfylde ovennævnte formål er det nødvendigt at behandle dine personoplysninger. Medmindre andet er anført ved indhentelsen af oplysningerne, er vores retsgrundlag for behandling af personoplysningerne at:

 • du har givet dit udtrykkelige samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, (Databeskyttelsesforordningen, Artikel 6, stk. 1, a),
 • behandling er nødvendig for at opfylde det kontraktmæssige forhold over for dig (Databeskyttelsesforordningen, Artikel 6, stk. 1, b), eller
 • behandling på anden vis er påkrævet for effektivt at kunne udføre eller håndtere vores forretningsmæssige forhold til dig (Databeskyttelsesforordningen, Artikel 6, stk. 1, f).

Siemens kan overføre personoplysninger til andre Siemens-selskaber eller tredjepart, men kun såfremt og i det omfang sådan overførsel er påkrævet af ovennævnte årsager.

Såfremt det er tilladt ved lov, kan Siemens overføre personoplysninger til domstole, ordensmagten, myndigheder og advokater, såfremt det er påkrævet for at overholde lovgivningen eller for at fastslå, håndhæve eller forsvare retskrav. 

Siemens uddelegerer opgaver til serviceudbydere (såkaldte databehandlere) såsom udbydere af hosting eller it-vedligeholdelse, som udelukkende handler på instruks fra Siemens og er kontraktmæssigt forpligtet til at handle under iagttagelse af gældende databeskyttelseslovgivning.

Modtagere af personoplysninger kan eventuelt befinde sig i lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejde (“tredjelande”), hvor gældende lovgivning ikke yder samme grad af databeskyttelse som lovgivningen i den enkeltes hjemland. 

I sådanne tilfælde tager Siemens forholdsregler for at implementere passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger på anden vis. 

 • Vi deler kun personoplysninger med Siemens-selskaber i tredjelande, såfremt de har implementeret Siemens' Binding Corporate Rules („BCR“) (bindende koncernregler) til beskyttelse af personoplysninger. Yderligere oplysning om Siemens' BCR kan findes her.
 • Vi overfører kun personoplysninger til eksterne modtagere i tredjelande, såfremt den respektive modtager (i) har indgået EU's standardkontraktbestemmelser med Siemens, (ii) har implementeret Binding Corporate Rules i sin organisation, eller (iii) – hvad angår amerikanske modtagere – modtageren er certificeret i henhold til rammeaftalen om beskyttelse af personoplysninger, Privacy Shield. Berørte enkeltpersoner kan anmode om nærmere oplysninger og kopi af sikkerhedsforanstaltninger ved henvendelse til Siemens. 

Personoplysninger, som du offentliggør via Siemens Online Offerings (fx chat rooms eller fora) kan være globalt tilgængelige for andre registrerede brugere af pågældende Siemens Online Offering.  

Medmindre andet udtrykkeligt er anført ved indhentelsen af personoplysninger (fx ved samtykkeerklæring accepteret af dig), sletter vi personoplysninger, hvis det ikke længere er nødvendigt at beholde oplysningerne til de formål, hvortil de blev indhentet eller på anden vis behandlet, og såfremt der ikke er nogen forpligtelse i henhold til gældende lovgivning (fx skatteretligt eller erhvervsretligt), som kræver, at vi opbevarer personoplysninger længere. 

Hvis du har givet dit samtykke til Siemens' behandling af visse personoplysninger, er du til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage med fremadvirkende kraft, dvs. at tilbagetrækning ikke berører lovligheden af behandling på grundlag af samtykke før tilbagetrækningen. Ved tilbagetrækning af samtykke kan Siemens kun viderebehandle personoplysningerne, såfremt der er et andet retsgrundlag for behandlingen. 

I henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger kan du – såfremt de relevante lovmæssige betingelser er opfyldt – have ret til:

 • at få bekræftelse fra Siemens på hvorvidt der behandles personoplysninger om dig og i så fald få adgang til personoplysningerne,
 • at få Siemens til at korrigere unøjagtige personoplysninger om dig, 
 • at få Siemens til at slette dine personoplysninger, 
 • at få Siemens til at begrænse sin behandling af dine personoplysninger, 
 • dataportabilitet for personoplysninger, som du aktivt har afgivet, og 
 • at gøre indsigelse på grundlag af din særlige situation mod behandling af personoplysninger, som angår dig.

Siemens' Data Privacy Organization yder support til ethvert spørgsmål relateret til persondatabeskyttelse, kommentarer, bekymringer eller klager, eller såfremt du ønsker at udøve dine rettigheder i forbindelse med persondatabeskyttelse. Du kan kontakte Siemens' Data Privacy Organization via: dataprotection@siemens.com

Siemens' Data Privacy Organization vil altid gøre sit yderste for at behandle og afgøre forespørgsler eller klager, som du måtte henvende dig med. Ud over at kontakte Siemens' Data Privacy Organization kan du til enhver tid rette din anmodning eller klage til den kompetente databeskyttelsesmyndighed. 

Siemens brug af Cookies

Når man bevæger dig rundt på Siemens websider, lagrer vi cookies på enheden. Vi bruger cookies til at udarbejde statistik over besøgsdata. Siemens AG og vores IT partner Atos SE har adgang til cookies. Cookies er små filer, som blandt andet fortæller os, hvilke sider, der er besøgt og er med til at genkende enheden fra besøg til besøg.

 

Cookies er nyttige på flere måder. For eksempel kan vi tilpasse en webside, så den bedre matcher præferencer og interesser. Cookies kan inddeles i to typer af egenskaber: 

 

Permanente cookies: En permanent cookie betyder, at websiden genkender enheden fra besøg til besøg. Disse cookies kan slettes i din browsers indstillinger.

 

Sessionscookies: Session cookies slettes automatisk, når du lukker browseren lukkes.

 

Vi skelner derudover mellem fire former for cookies: Nødvendige cookies, performance cookies, funktionelle cookies og marketing cookies. 

 

Nødvendige cookies:

De nødvendige cookies bruges til at sikre, at man kan navigere på siden og opretholde basal hjemmesidefunktionalitet såsom navigationsmenu, billedvisning mm. 

 

Performance cookies:

Denne type cookies indsamler informationer som bruges af hjemmesiden. F.eks. informationer såsom hvilke typer af browsere der benyttes, antallet af besøg, besøgsvarighed, hvor mange sider der besøges mm. 

Denne type cookies gemmer ingen information, som muliggør identifikation af brugere. 

 

Funktionelle cookies: 

Disse cookies gør det muligt at genkende enheden fra besøg til besøg. Og når der én gang er givet samtykke til denne type cookie, behøver man ikke at gentage dette. Disse cookies kan slettes i browserens indstillinger. 

 

Marketing cookies: 

Denne type af cookies bruges til at tilbyde relevant indhold til brugere baseret på deres specifikke interesser. De bruges også til at måle effekten af vores annoncer og hvilke sider, der er besøgt på hjemmesiden.  

Cookies af denne type kan blive delt med tredjepart og de kan blokeres. Læs mere om vores cookies nedenfor. 

 

Læs mere om vores cookies og administrer dine cookies

Klik her for at læse mere om de specifikke cookies samt administrere dine cookie præferencer.

1.1 Brug af Siemens websider, som ejes af Siemens AG og/eller dets datterselskaber (Siemens), er underlagt nedenstående brugsbetingelser. Brugsbetingelserne kan blive ændret, modificeret eller erstattet af andre vilkår, fx ved køb af produkter og tjenester. Ved log in, eller, hvis log in ikke kræves, ved adgang til eller brug af Siemens websider, godkender brugeren den gældende version af brugsbetingelserne.

1.2 I tilfælde af, at Siemens har tilbud til firmaer eller offentlige instanser på deres webside, så er de virksomheder, der tager imod disse tilbud, repræsenteret ved den bruger, der tager imod tilbudet, og det forventes, at denne har tilstrækkeligt kendskab og handler derefter. 

1.3 Hvis brugeren benytter Siemens websider som repræsentant for en virksomhed, dvs. at brugeren ikke handler udenfor sit erhverv, sin forretning eller sin profession eller som administrativ kunde, så vil § 312e, 1. afsnit, 1. sætning nr. 1-3 i den tyske civile retsplejelov ikke blive anvendt.

2.1 Siemens website indeholder specifikke oplysninger, software samt eventuel tilhørende dokumentation - til gennemsyn eller download.

2.2. Siemens kan til enhver tid helt eller delvist suspendere driften af websitet. På baggrund af internettets og datasystemernes beskaffenhed, påtager Siemens sig ikke ansvar for at Siemens website skal være tilgængeligt hele tiden.

3.1. Nogle af siderne på Siemens website kan være passwordbeskyttede. For trygge og sikre forretningstransaktioner kan kun registrerede brugere få tilgang til disse sider. Siemens forbeholder sig ret til at nægte at registrere en bruger. Siemens forbeholder sig især ret til at afgøre, at enkelte sider, som tidligere var frit tilgængelige, skal underlægges registrering. Siemens kan til enhver tid, uden at skulle oplyse grunden, nægte brugeren tilgang til passwordbeskyttede områder ved at spærre brugerens data, hvis brugeren:

 • Giver falske oplysninger ved registrering

 • Bryder brugsbetingelserne eller forsømmer sit ansvar for at udvise  ansvarlighed i omgangen med brugerdata

 • Bryder med gældende lov i adgangen til eller brugen af Siemens website, eller

 • Ikke har brugt Siemens website i en længere periode.

3.2. Ved registrering skal brugeren give nøjagtige oplysninger, og hvis disse oplysninger ændres over tid, skal de opdateres (så vidt muligt på nettet og så hurtigt som muligt). Brugeren skal sørge for, at mailadressen, som er opgivet til Siemens, til enhver tid er opdateret, og at brugeren kan kontaktes på denne adresse.

3.3 Efter registrering vil brugeren få en adgangskode, som består af et bruger-ID og et password ("brugerdata"). Ved adgang første gang skal brugeren umiddelbart ændre det password han har fået fra Siemens til et password, som kun brugeren kender. Brugerdata gør det muligt for brugeren at se og ændre data eller eventuelt trække samtykke til databehandling tilbage.

3.4. Brugeren skal sikre, at brugerdata ikke er tilgængeligt for tredjepart og er desuden ansvarlig for alle transaktioner og andre aktiviteter, der gennemføres under brugerdata. Ved afslutningen af hver online session, skal brugeren logge af fra den passwordbeskyttede hjemmeside. Hvis og i det omfang, brugeren bliver opmærksom på, at tredjepart misbruger brugerdata, meddeler brugeren dette til Siemens skriftligt eller via e-mail.

3.5. Efter modtagelse af meddelelse i henhold til afsnit 3.4, vil Siemens nægte adgang til det passwordbeskyttede område under brugerdata. Adgang for brugeren vil kun være muligt efter henvendelse til Siemens eller ved en ny registrering.

3.6. Brugeren kan til enhver tid anmode om en skriftlig ophævelse af registreringen, forudsat at udeladelsen ikke vil krænke den korrekte opfyldelse af kontraktmæssige forhold. I så fald vil Siemens fjerne alle brugerdata og andre lagrede, personligt identificerbare oplysninger om brugeren, så snart disse data ikke længere er nødvendige.

4.1. Brugen af al oplysning, software og dokumentation, der stilles til rådighed på eller via Siemens website, er underlagt brugsbetingelserne, eller, i tilfælde af opdatering af information, software eller dokumentation, underlagt de gældende licensvilkår, som tidligere er aftalt med Siemens. Særskilt aftalte licensbetingelser, fx software-downloads, vil gå forud for brugsrettighederne.

4.2. Siemens giver brugeren en ikke-eksklusiv og uoverdragelig licens til at bruge oplysninger, software og dokumentation, som stilles til rådighed for brugeren på eller via Siemens website i det omfang det er aftalt, eller, i tilfælde af, at en sådan aftale ikke eksisterer, i det omfang, som Siemens stiller siden til rådighed.

4.3. Software skal være tilgængelig uden omkostninger i objektkoden. Kildekoden skal ikke kunne gøres tilgængelig. Dette gælder ikke for kildekoder knyttet til open source-software, og licensvilkårene for den type software har forrang for brugsbetingelserne, når open source-software overføres, og når licensbetingelserne kræver, at kildekoden gøres tilgængelig. I så fald skal Siemens gøre kildekoden tilgængelig mod dækning af udgifterne.  

4.4. Information, software og dokumentation må ikke distribueres af brugeren til tredjepart og må heller ikke udlejes eller på anden måde gøres tilgængeligt på noget tidspunkt. Medmindre det er lovmæssigt tilladt, må brugeren ikke ændre softwaren eller dokumentationen, demontere softwaren, foretage ‘reverse engineering’ eller dekompilere softwaren eller særskilte dele heraf. Brugeren kan lave en sikkerhedskopi af den software, hvor det er nødvendigt at sikre yderligere brug i overensstemmelse med brugsbetingelserne.

4.5. Information, software og dokumentation er beskyttet af loven om ophavsret og internationale copyright-traktater samt andre love og konventioner, der vedrører immaterialret. Brugeren skal overholde sådanne love og må især ikke ændre, skjule eller fjerne enhver form for alfanumerisk kode, tegn eller copyright meddelelser - hverken fra oplysninger, software eller dokumentation, og ej heller kopier heraf.

4.6. § § 69a ff. af den tyske ophavsretslov berøres ikke heraf.

5.1. Uanset de særlige bestemmelser i § 4 i disse brugsbetingelser, kan information, brands og andet indhold på Siemens website ikke bruges, ændres, kopieres, reproduceres, sælges, udlejes, tilføjes eller på anden måde anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra Siemens.

5.2. Bortset fra brugsrettigheder og andre rettigheder, der udtrykkeligt gives i forbindelse hermed, gives ingen andre rettigheder til brugeren, heller ingen underforståede forpligtelser, som indebærer, at brugeren skal gives andre rettigheder. Alle patentrettigheder og licenser er udtrykkeligt udelukket.

5.3. Siemens kan, uden beregning, bruge alle ideer eller forslag lagret af en bruger på Siemens websites til udvikling, forbedring og salg af sine produkter.

6.1. I adgang til eller brug af Siemens website må brugeren ikke:

 • Skade andre personer, især mindreårige, eller krænke deres personlige rettigheder

 • Bryde den offentlige sædelighed i sin måde at bruge nettet på

 • Krænke immaterialret eller andre ejendomsrettigheder

 • Uploade indhold, som indeholder en virus, en såkaldt ‘trojansk hest’, eller et andet program, der kan beskadige data

 • Overføre, opbevare eller uploade hyperlinks eller indhold, som brugeren ikke er berettiget til, især i tilfælde, hvor sådanne hyperlinks eller indholdet er i strid med tavshedspligten eller er ulovlige

 • -Distribuere reklame eller uopfordrede e-mails (såkaldt "spam") eller unøjagtige advarsler om virus, fejl eller lignende, og brugeren må ikke anmode om deltagelse i lotteri, sneboldsystemer, kædebrev, pyramidespil eller lignende aktivitet.

6.2. Siemens kan nægte adgang til Siemens website på ethvert tidspunkt, især hvis brugeren krænker forpligtelserne iht. disse brugerbetingelser.

Siemens website kan indeholde hyperlinks til websites af tredjepart. Siemens har intet ansvar for indholdet af sådanne hjemmesider og kan ikke gøre indsigelse om eller godkende sådanne hjemmesider eller deres indhold som sit eget, da Siemens ikke kan kontrollere oplysninger om sådanne websites og ikke er ansvarlig for indholdet og information givet herom. Brugen af sådanne websites er udelukkende brugerens ansvar.

8.1. Såfremt information, software eller dokumentation gøres tilgængeligt gratis, er Siemens fritaget for ansvaret for fejl i benævnelser eller kvalitet i information, software eller dokumentation, med undtagelse af forhold som indebærer en forsætlig handling eller bedrageri.   

8.2. Oplysningerne på Siemens website kan indeholde specifikationer eller generelle beskrivelser relateret til de tekniske muligheder på individuelle produkter, som måske ikke er tilgængelige i visse tilfælde (fx på grund af produktændringer). Den krævede ydelse af produktet skal derfor aftales i hvert enkelt tilfælde på købstidspunktet.

9.1. Siemens erstatningsansvar for mangler i forhold til kvalitet og benævnelse skal afgøres i overensstemmelse med bestemmelserne i § 8 af brugsbetingelserne. Ethvert yderligere ansvar i Siemens er udelukket, medmindre loven kræver det, fx efter lov om produktansvar eller i tilfælde af en overlagt forseelse, grov uagtsomhed, personskade eller dødsfald, manglende opfyldelse af garanterede egenskaber, svigagtig fortielse af en defekt, eller i tilfælde af overtrædelse af de grundlæggende kontraktlige forpligtelser. Erstatning ved brud på væsentlige kontraktmæssige forpligtelser er begrænset til kontrakttypisk, påregnelig skade, dersom der ikke foreligger forsætlig handling eller grov uagtsomhed.  

9.2. Selvom Siemens gør alt for at holde Siemens website fri for virus, kan Siemens ikke give nogen garanti for, at det er virusfrit. Brugeren skal - for sin egen beskyttelses skyld - tage de nødvendige skridt til at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger og bruge en virusscanner før download af information, software eller dokumentation.

9.3. § 9.1 og 9.2 har ikke til hensigt at medføre - og indebærer ikke - nogen ændringer i bevisbyrden til brugerens ulempe.

10.1. Hvis brugeren overfører information, software og dokumentation fra Siemens til en tredjepart, skal brugeren overholde alle gældende nationale og internationale (re-) eksportkontrolordninger. Under alle omstændigheder skal brugeren ved en sådan overdragelse være indforstået med (re-) eksportkontrolordningerne i forbundsrepublikken Tyskland, i EU og i USA.

10.2. Forud for en sådan overførsel til tredjepart, skal brugeren især kontrollere og garantere, med passende foranstaltninger, at:

 • Der ikke sker nogen overtrædelse af en embargo pålagt af EU, USA og/eller FN ved en sådan overførsel eller ved tilvejebringelse af andre økonomiske ressourcer i forbindelse med information, software og dokumentation fra Siemens, herunder også begrænsningerne af indenlandske virksomheder og forbud mod at by-passe disse embargoer

 • En sådan type information, software og dokumentation fra Siemens ikke er beregnet til    brug i forbindelse med våben eller atomteknologi

 • Reglerne om alle gældende sanktionerede partilister i EU og USA om handel med enheder, personer og organisationer opført deri, tages i betragtning.

10.3. Hvis det er nødvendigt at få myndigheder eller Siemens til at udføre eksportkontrol, skal brugeren, på opfordring af Siemens, straks give Siemens alle oplysninger vedrørende den givne slutbruger, den givne lokation, og den givne påtænkte anvendelse af information, software og dokumentation leveret af Siemens, samt eventuelle eksportkontrolrestriktioner.

10.4. Brugeren skal holde Siemens skadesløs fra og mod ethvert krav, domsforhandlinger, handlinger, bøder, tab, omkostninger og skader, der udspringer af eller i forbindelse med enhver manglende overholdelse af eksportkontrolordninger fra brugerens side, og brugeren skal erstatte Siemens for alle tab og udgifter som følge heraf, medmindre en sådan manglende overholdelse ikke skyldtes fejl fra brugeren. Denne bestemmelse indebærer ikke en ændring i bevisbyrden.

10.5. Siemens 'forpligtelse’ til at overholde en aftale er underlagt det forbehold, at overholdelsen ikke forhindres af forhold, der udspringer af national og international udenrigshandel og toldkrav samt importforbud eller andre sanktioner.

Til indsamling, brug og bearbejdning af personligt identificerbare oplysninger om brugeren af Siemens website, skal Siemens overholde gældende love om databeskyttelse. Siemens websitepolitik om beskyttelse af personlige oplysninger er tilgængelig som hyperlink på Siemens website og/eller på: www.siemens.com.

12.1. Eventuel supplerende aftale skal ske skriftligt.

12.2. Retsområdet skal være München, hvis brugeren er handlende i henhold til den tyske handelslov (Handelsgesetzbuch).

12.3. De enkelte sider på Siemens website drives og administreres af Siemens AG og/eller dets datterselskaber. Siderne er i overensstemmelse med den gældende lovgivning i det land, hvor den ansvarlige virksomhed har sin forretning. Siemens giver ingen garanti for, at information, software og/eller dokumentation på Siemens website er passende eller til rådighed for visning eller downloads uden for det pågældende land. Hvis brugerne får adgang til Siemens website uden for det pågældende land, er de udelukkende ansvarlig for at overholde alle gældende, lokale love. Adgang til Siemens information, software og/eller dokumentation på websites i lande, hvor den type indhold er ulovligt, er forbudt. I så fald, og hvis brugeren forsøger at gøre forretninger med Siemens, skal brugeren kontakte den landeansvarlige hos Siemens i det pågældende land.

12.4. Disse betingelser for brug er underlagt lovene i Tyskland og alle disputer vedrørende brugsbetingelserne eller emner inden for disse skal løses i overensstemmelse med lovene i Tyskland, med undtagelse af konfliktende lovregler. Anvendelsen af FN’s konvention om aftaler vedrørende internationale køb (CISG) af 11. april 1980, er udelukket.

Siemens udsteder digitale certifikater (også kaldet "digitale id'er") til deres medarbejdere og agenter, kendte samarbejdspartnere og til Siemens websites.

 

Et digitalt certifikat er en form for vedhæftet fil til en elektronisk meddelelse, der bruges af sikkerhedsmæssige hensyn. Den udbredte anvendelse af et digitalt certifikat er at verificere, at den bruger, som sender en besked, er den, han eller hun hævder at være, og at give modtager mulighed for at kode et svar.

 

Digitalt certifikat giver mulighed for at bevise en identitet i elektroniske transaktioner, ligesom et kørekort eller et pas gør. Man kan med et digitalt certifikat bevise sin identitet eller retten til at få adgang til oplysninger eller tjenester online.

 

Læs mere om Digital ID her