Pålidelig brandsikring af byggeri 

Brandsikkerhed

Sikring af mennesker og værdier

Heldigvis sker det forholdsvist sjældent, at der opstår en brand. Men når det sker, kan det have alvorlige konsekvenser for både mennesker og materielle værdier. Selvom alle virksomheder har en forsikring, som i et vist omfang dækker materielle tab, kan ikke alt genanskaffes – eller det kan tage lang tid at gøre det. Vil kunderne vente på, at du kan genoptage din produktion eller service? Tab af omsætning, markedsandele mv. er ofte det barske resultat, og det kommer oven i genopbygning, oprydningen, rengøring osv. Derfor kan det godt betale sig at investere i et effektivt system til brandsikring af byggeri. Med pålidelig og tidlig branddetektering og et effektivt slukningssystem, kan du nemlig minimere risikoen og sikre dig mod brand.

Applikationer 

Risikoen for brand afhænger af typen af bygningen. Datacentre, hoteller, kontorer, museer mv. har brug for forskellige sikkerhedsløsninger mod brand. Selv brugen af specifikke rum har betydning for den anbefalede løsning. Læs mere om vores specialiserede løsninger til brandsikkerhed i enhver slags bygning eller rum.

Tilmeld nyhedsbrev SI

Få inspiration direkte i din indbakke

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få kundehistorier, produktnyheder, invitationer til messer og arrangementer, som matcher dine interesser. 

Optimal brandsikkerhed i dine bygninger og garanti mod blinde alarmer

Siemens brandalarmeringsanlæg er bygget på systemer, der er så pålidelige, at vi giver garanti mod blinde alarmer. Det betyder, at hvis en blind alarm opstår, betaler vi regningen til brandvæsenet. Med vores brandsikringsanlæg til bygninger får du altså både øget brandsikkerhed og er godt dækket ind, hvis systemet svigter.  

Blinde brandalarmer skaber utryghed og svækker beredskabet 

En blind brandalarm er en fejlalarm, som opstår på grund af en teknisk fejl, en påvirkning fra omgivelserne eller anden form for påvirkning, der får brandalarmeringsanlægget til at slå alarm, uden der er brand eller risiko for brand. En blind alarm er forskellig fra en falsk alarm, som omvendt skyldes en uagtsom eller bevidst handling fra en person, der slår alarm uden brandfare.

 

Blinde brandalarmer er noget, du skal forholde dig til i forbindelse med brandsikkerheden i dine byggerier. Det er nemlig et problem for brandvæsenet, fordi det er spild af ressourcer, der i tilfælde af en rigtig brand kan anvendes bedre. Brandvæsenet kan ikke være på vej til en blind alarm og samtidig rykke ud til en rigtig brand. Derudover er det dyrt for brandvæsenet at rykke ud forgæves, og de sender derfor også regningen videre til den pågældende virksomhed eller institution.

 

Men det er i høj grad også et problem for virksomheden eller institutionen. Det er forbundet med betydelige omkostninger og besvær, hvis produktionen må stoppes, eller en institution evakueres. Derudover skaber det utryghed blandt ansatte og gæster, og det svækker troværdigheden af brandalarmeringsanlægget. I en virkelig faresituation kan det blive katastrofalt.

Automatisk Brandalarmeringsanlæg (ABA)

ABA er en forkortelse for Automatisk Brandalarmeringsanlæg. Et ABA-anlæg fungerer som de røgalarmer, du kender fra private hjem. Bliver der detekteret røg i bygningen, starter en høj lyd, som advarer de mennesker, der opholder sig i den. De fleste ABA-anlæg er – foruden varselsfunktionen – udstyret med en dørlukningsfunktion, en vandkanon og et sprinkleranlæg. Alt sammen for at mindske omfanget og skaderne af branden.

Udover at advare de folk, der opholder sig i byggeriet, så er ABA-anlægget også programmeret til automatisk at alarmere brandvæsenet, så du kan være sikker på, at de rykker ud med det samme. Med et ABA-anlæg er der altså intet mellemled i processen fra alarmering til slukning af branden.

Det er særligt relevant at investere i et ABA-anlæg, hvis der er mange mennesker i bygningen, som skal evakueres, fx på skoler, plejehjem eller i større kontorfællesskaber. Et ABA-anlæg kan også være en god investering, hvis der i bygningen er essentielle it-installationer eller arkiver og dokumenter, som er kritiske eller kan være svære at erstatte. 

Teknologien er baseret på Siemens FC20, der med moderne og intelligente detektorer sikrer en pålidelig registrering af en begyndende brand. Detektorerne har et patenteret røgkammer og er udviklet med ASA-teknologi, som er en digital

signalanalyse, der foregår decentralt i den enkelte detektor. Måleresultaterne sammenlignes konstant med en database opbygget på baggrund af data fra typiske brandforløb og andre påvirkninger fra omgivelserne, indsamlet gennem mere end 70 års forskning. Resultatet af denne mønstergenkendelse giver en helt unik detektor, som har en enestående evne til at frasortere dagligt forekommende påvirkninger, som ellers ville give anledning til uønskede alarmeringer.

 

Udover den intelligente teknologi er brandsikringssystemet bagudkompatibelt. Det vil sige, at nye detektorenheder altid kan tilsluttes eksisterende centraludstyr og omvendt. Dertil tilfredsstiller alle komponenter i systemet, nutidens høje miljøkrav.

Desigo CC
Desigo CC kan også integrere systemer, der håndterer brandsikring i en bygning.

Desigo CC - den integrerede building management platform

Giv sikkerheden et løft. Sikring mod brand, tyveri og ubudne personers færden kræver en række systemer, der, hvis de skal fungere optimalt, bør spille sammen i én samlet løsning. Det giver en ensartet og mere overskuelig betjening og ikke mindst den største sikkerhed for, at en uønsket hændelse ikke får lov til at udvikle sig.

Desigo CC

Hav en beredskabsplan klar

PLOV er en betegnelse, som er god at kende til. PLOV er en forkortelse for Påbegyndt Livsfarlig Og Voldelig handling og dækker over handlinger, som er udført af én eller flere gerningsmænd. For bedst at kunne håndtere de mange sikkerhedsudfordringer, der kan opstå på en stor arbejdsplads, er det en god idé at have en beredskabsplan. Med en beredskabsplan for PLOV-aktiviteter kan man via klart definerede retningslinjer uddanne medarbejdere og andre på stedet i, hvordan de bedst håndterer bestemte situationer og tager vare på egen og andres sikkerhed, indtil de rette myndigheder som politiet eller brandvæsenet dukker op. Formålet med en sådan beredskabsplan er ligeledes at undgå panik og minimere  potentielle skader.

 

I samråd med lokale myndigheder kan Siemens hjælpe med at tilvejebringe planer om PLOV. I sidste ende er det dog at foretrække, at man fokuserer på, hvad man kan gøre for at undgå, at kriser og uheld opstår. Derfor er det vigtigt sideløbende at opbygge en sikkerhedskultur på arbejdspladsen.

Referencer

Læs mere om brandsikring af byggeri og find inspiration hos andre af vores kunder.

Kontakt

Vil du vide mere om brandsikring af byggeri?

Kontakt os og hør mere om, hvordan du effektivt kan sikre mennesker og værdier mod brand. Vi fortæller også gerne om vores brandalarmeringsanlæg. 

Vil du vide mere om brandsikring?