Pålidelig brandsikring af byggeri 

Brandsikkerhed

Sikring af mennesker og værdier

Heldigvis sker det forholdsvist sjældent, at der opstår en brand. Men når det sker, kan det have alvorlige konsekvenser for både mennesker og materielle værdier. Selvom alle virksomheder har en forsikring, som i et vist omfang dækker materielle tab, kan ikke alt genanskaffes – eller det kan tage lang tid at gøre det. Vil kunderne vente på, at du kan genoptage din produktion eller service? Tab af omsætning, markedsandele mv. er ofte det barske resultat, og det kommer oven i genopbygning, oprydningen, rengøring osv. Derfor kan det godt betale sig at investere i et effektivt system til brandsikring af byggeri. Med pålidelig og tidlig branddetektering og et effektivt slukningssystem, kan du nemlig minimere risikoen.

Applikationer 

Risikoen for brand afhænger af typen af bygningen. Datacentre, hoteller, kontorer, museer mv. har brug for forskellige sikkerhedsløsninger mod brand. Selv brugen af specifikke rum har betydning for den anbefalede løsning. Læs mere om vores specialiserede sikkerhedsløsninger til enhver slags bygning eller rum.

Få inspiration direkte i din indbakke

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få kundehistorier, produktnyheder, invitationer til messer og arrangementer, som matcher dine interesser. 

Effektiv brandsikring af byggeri og garanti mod blinde alarmer

Siemens brandalarmeringsanlæg er bygget på systemer, der er så pålidelige, at vi giver garanti mod blinde alarmer. Det betyder, at hvis en blind alarm opstår, betaler vi regningen til brandvæsenet. Med vores anlæg til brandsikring af byggeri får du altså både øget brandsikkerhed og er godt dækket ind, hvis systemet svigter.  

Blinde brandalarmer skaber utryghed og svækker beredskabet 

En blind brandalarm er en fejlalarm, som opstår på grund af en teknisk fejl, en påvirkning fra omgivelserne eller anden form for påvirkning, der får brandalarmeringsanlægget til at slå alarm, uden der er brand eller risiko for brand. En blind alarm er forskellig fra en falsk alarm, som omvendt skyldes en uagtsom eller bevidst handling fra en person, der slår alarm uden brandfare.

 

Blinde brandalarmer er noget, du bør forholde sig til i forbindelse med brandsikring af byggerier. Det er nemlig et problem for brandvæsenet, fordi det er spild af ressourcer, der i tilfælde af en rigtig brand kan anvendes bedre. Brandvæsenet kan ikke være på vej til en blind alarm og samtidig rykke ud til en rigtig brand. Derudover er det dyrt for brandvæsenet at rykke ud forgæves, og de sender derfor også regningen videre til den pågældende virksomhed eller institution.

 

Men det er i høj grad også et problem for virksomheden eller institutionen. Det er forbundet med betydelige omkostninger og besvær, hvis produktionen må stoppes, eller en institution evakueres. Derudover skaber det utryghed blandt ansatte og gæster, og det svækker troværdigheden af brandalarmeringsanlægget. I en virkelig faresituation kan det blive katastrofalt.

Automatisk Brandalarmeringsanlæg (ABA)

ABA er en forkortelse for Automatisk Brandalarmeringsanlæg. Et ABA-anlæg fungerer som de røgalarmer, du kender fra private hjem. Bliver der detekteret røg i bygningen, starter en høj lyd, som advarer de mennesker, der opholder sig i den. De fleste ABA-anlæg er – foruden varselsfunktionen – udstyret med en dørlukningsfunktion, en vandkanon og et sprinkleranlæg. Alt sammen for at mindske omfanget og skaderne af branden.

Udover at advare de folk, der opholder sig i byggeriet, så er ABA-anlægget også programmeret til automatisk at alarmere brandvæsenet, så du kan være sikker på, at de rykker ud med det samme. Med et ABA-anlæg er der altså intet mellemled i processen fra alarmering til slukning af branden.

Det er særligt relevant at investere i et ABA-anlæg, hvis der er mange mennesker i bygningen, som skal evakueres, fx på skoler, plejehjem eller i større kontorfællesskaber. Et ABA-anlæg kan også være en god investering, hvis der i bygningen er essentielle it-installationer eller arkiver og dokumenter, som er kritiske eller kan være svære at erstatte. 

Desigo CC

Desigo CC - den integrerede building management platform

Giv sikkerheden et løft. Sikring mod brand, tyveri og ubudne personers færden kræver en række systemer, der, hvis de skal fungere optimalt, bør spille sammen i én samlet løsning. Det giver en ensartet og mere overskuelig betjening og ikke mindst den største sikkerhed for, at en uønsket hændelse ikke får lov til at udvikle sig.

Desigo CC
Referencer

Læs mere om brandsikring af byggeri og find inspiration hos andre af vores kunder.

Kontakt

Vil du vide mere om brandsikring af byggeri?

Kontakt os og hør mere om, hvordan du effektivt kan sikre mennesker og værdier mod brand. Vi fortæller også gerne om vores brandalarmeringsanlæg. 

Vil du vide mere om brandsikring?