Pålidelig brandsikring – detektering og slukning

Brandsikkerhed

Sikring af mennesker og værdier

Heldigvis sker det forholdsvist sjældent, at der opstår en brand. Men når det sker, kan det have alvorlige konsekvenser for både mennesker og materielle værdier. Selvom alle virksomheder har en forsikring, som i et vist omfang dækker materielle tab, kan ikke alt genanskaffes – eller det kan tage lang tid at gøre det. Vil kunderne vente på, at du kan genoptage din produktion eller service?   Tab af omsætning, markedsandele mv. er ofte det barske resultat, og det kommer oven i genopbygning, oprydningen, rengøring osv. Med pålidelig og tidlig branddetektering og et effektivt slukningssystem, kan du minimere risikoen.

Applikationer 

Risikoen for brand afhænger af typen af bygningen. Datacentre, hoteller, kontorer, museer mv. har brug for forskellige sikkerhedsløsninger mod brand. Selv brugen af specifikke rum har betydning for den anbefalede løsning. Læs mere om vores specialiserede sikkerhedsløsninger til enhver slags bygning eller rum.

Siemens giver garanti mod blinde alarmer

Siemens brandalarmsystemer er så pålidelige, at vi giver garanti mod blinde alarmer. Det betyder, at hvis en blind alarm opstår, betaler vi regningen til brandvæsenet.

Blinde brandalarmer skaber utryghed og svækker beredskabet 

En blind brandalarm er en fejlalarm, som opstår på grund af en teknisk fejl, en påvirkning fra omgivelserne eller anden form for påvirkning, der får brandalarmanlægget til at slå alarm, uden der er brand eller risiko for brand. En blind alarm er forskelling fra en falsk alarm, som omvendt skyldes en uagtsom eller bevidst handling fra en person, der slår alarm uden brandfare.

 

Blinde brandalarmer er et problem for brandvæsenet, fordi det er spild af ressourcer, der i tilfælde af en rigtig brand kan anvendes bedre. Brandvæsenet kan ikke være på vej til en blind alarm og samtidig rykke ud til en rigtig brand. Derudover er det dyrt for brandvæsenet at rykke ud forgæves, og de sender derfor også regningen videre til den pågældende virksomhed eller institution.

 

Men det er i høj grad også et problem for virksomheden eller institutionen. Det er forbundet med betydelige omkostninger og besvær, hvis produktionen må stoppes, eller en institution evakueres. Derudover skaber det utryghed blandt ansatte og gæster, og det svækker troværdigheden af systemet. I en virkelig faresituation kan det blive katastrofalt.

Desigo CC

Desigo CC - den integrerede building management platform

Giv sikkerheden et løft. Sikring mod brand, tyveri og ubudne personers færden kræver en række systemer, der, hvis de skal fungere optimalt, bør spille sammen i én samlet løsning. Det giver en ensartet og mere overskuelig betjening og ikke mindst den største sikkerhed for, at en uønsket hændelse ikke får lov til at udvikle sig.

Desigo CC
Referencer

Læs mere og find inspiration hos andre af vores kunder.

Kontakt

Vil du vide mere om brandsikring?

Kontakt os og hør mere om, hvordan du effektivt kan sikre mennesker og værdier mod brand.