Pålidelig brandsikring – detektering og slukning

Sikring af mennesker og værdier

Heldigvis sker det forholdsvist sjældent, at der opstår en brand. Men når det sker, kan det have alvorlige konsekvenser for både mennesker og materielle værdier. Selvom alle virksomheder har en forsikring, som i et vist omfang dækker materielle tab, kan ikke alt genanskaffes – eller det kan tage lang tid at gøre det. Vil kunderne vente på, at du kan genoptage din produktion eller service?   Tab af omsætning, markedsandele mv. er ofte det barske resultat, og det kommer oven i genopbygning, oprydningen, rengøring osv. Med pålidelig og tidlig branddetektering og et effektivt slukningssystem, kan du minimere risikoen.

Pålidelige brandalarmeringssystemer

Pålidelige brandalarmeringssystemer

Pålidelig detektering, hurtig alarmering og garanti mod blinde alarmer – Siemens sætter standarden på alle tre områder. Alle vores systemer er fleksible, så de let kan tilpasses ethvert behov.

Sinteso brandalarmsystem vurderer uafbrudt forekomsten af eventuelle røgpartikler i luften for at kunne advare om en begyndende fare så tidligt, at situationen ofte let kan afværges – og der slås kun alarm, hvis der er fare på færde. Præcisionen er så stor, at vi kan give garanti mod blinde alarmer.

Intelligente branddetektorer

Intelligente branddetektorer

Miljøet, hvori en branddetektor skal virke, er afgørende for, hvilken detektortype, der er mest hensigtsmæssigt. Vores store udvalg af branddetektorer omfatter:


·    Optisk røgdetektor

·    Kombinationsdetektor

·    Trådløse detektorer

·    Termodetektor (varmedetektor)

·    Linie-røg-detektor

·    Ex-detektorer

·    Flammedetektor (3-øje-princip)

Alarmering og evakuering

Alarmering og evakuering

Hvis uheldet er ude og en bygning eller et område skal evakueres, skal det foregå hurtigt og uden tumult – uanset om man har sin daglige gang i bygningen, eller om man er gæst og har brug for vejledning. Et effektivt varslings- og evakueringssystem skal tilpasses den konkrete situation. Udover vejledning med skilte og lys, kan det bestå af tone- og talevarsling samt varsling via mobile enheder som fx SMS og sociale medier.

Brandslukning

Brandslukning

IT-udstyr er de fleste virksomheders mest vitale livsnerve og er således også særligt sårbar over for konsekvenserne ved en brand. Derfor bør serverrum sikres effektivt.

En begyndende brand skal opdages så tidligt som muligt, hvorefter sikringssystemet automatisk skal tage aktion: Eventuelt personale skal advares og forlade rummet, ventilationsanlægget stoppes eller sættes på recirkulation, computeren skal lukkes ned, strømmen afbrydes og brandslukningsanlægget udløses. Således kunne en effektiv aktionsplan for brand i et IT-rum se ud i al sin korthed – og sådan minimeres risikoen for, at en brand bliver for omfattende.

Danger Management System

Danger Management System

Få overblik over sikkerheden. Når en virksomhed eller institution skal sikres mod brand, tyveri, ubudne personers færden og lignende, kræver det en række sikringssystemer, som i de fleste tilfælde betjenes på forskellig vis og måske forskellige steder i bygningen.

I et Danger Management System kan alle sikringssystemerne arbejde sammen – adgangssikringssystemet kan eksempelvis automatisk låse relevante døre op i tilfælde af brand – og alle systemer kan let overvåges og betjenes fra samme sted, så den rette indsat iværksættes.

Aspiration

Aspiration

Nogle steder er selv den mindste røgudvikling et alvorligt signal om fare. Et aspirationsanlæg opdager røg i så små mængder, at faren kan afværges stort set uden konsekvens og helt uden dramatik.

Applikationer

Applikationer

Risikoen for brand afhænger af, hvad en bygning eller et specifikt rum bruges til. Læs mere om løsninger til enhver slags bygning.

Referencer

Læs mere og find inspiration hos andre af vores kunder.

Kontakt

Vil du vide mere om brandsikring?

Kontakt os og hør mere om, hvordan du effektivt kan sikre mennesker og værdier mod brand.