Energirenovering af bygninger

ESCO Flex – Intelligente bygninger bruger mindre energi

Det betyder lavere driftsudgifter og mindre CO2-udledning. Og det betyder positiv effekt på indeklima, medarbejderproduktivitet, indlæring i skolerne, lavere sygefravær og optimal udnyttelse af bygningerne.

Spar mindst 20 - 25 % på energien

Op mod 40 % af Danmarks energiforbrug går til bygninger. Især bruges der meget energi i ældre bygninger, som er designet i en tid, hvor teknologi, byggeskik og brugsmønster var et andet. 

For højt energiforbrug giver unødvendigt høje driftsudgifter og CO2-udledning. Men måske endnu værre – ofte er det et symptom på en bygnings utidssvarende tilstand. 

I næsten alle bygninger kan der spares mindst 20-25 % på energien – også selv om bygningen ellers er velholdt og veldrevet. 

Sidst men ikke mindst – den samlede årlige driftsudgift forbliver uændret. Det, der spares på energiregningen, dækker finansieringen af de nødvendige bygningsforbedringer.

Mindre energi - Færre ressourcer - Mest klima for pengene

Hvordan kommer man godt i mål med at udnytte sit energi-spare-potentiale? Forskellige kunder har forskellige udgangspunkter og forskellige behov. Selve spareindsatsen skal fokusere på de mest relevante områder og andre forhold kan tillægges mere eller mindre vægt.

 

Med ESCO Flex, tager vi afsæt i den enkelte kundes ønsker om at:

•   minimere energiforbrug og CO2-udslip

•   optimere indeklima og bygningens generelle tilstand.

 

Vi samarbejder med en lang række kommuner, hospitaler og private virksomheder om effektivt at nedbringe deres energiforbrug. Vi stiller al vores erfaring og ekspertise til rådighed – det er din sikkerhed for at komme rundt i alle hjørner, og for ikke selv at komme til at bruge unødigt mange ressourcer. 

Greve Kommune

Win win i Greve

Kan man tjene penge og få et bedre miljø samtidig? I Greve Kommune er indeklimaet forbedret betydeligt samtidig med at der er opnået store driftsbesparelser.
Referencer

Læs mere og find inspiration hos andre af vores kunder.

Kontakt

Vil du vide mere om energieffektivisering af bygninger?

Kontakt os og hør mere om, hvordan du kan få mest klima for pengene i dine bygninger.