Energirenovering af bygninger

Energi og klimaansvar – de nye konkurrenceparametre

For organisationer og virksomheder spiller bygninger en afgørende rolle for deres visioner om klimahensyn og konkurrencedygtighed. Bygninger påvirker organisationens omdømme, såvel som produktivitet og medarbejdertrivsel. I Siemens tilbyder vi energirenovering af bygninger, der reducerer både driftsomkostninger og klimaaftryk. Ved at udnytte data fra bygninger samarbejder vi med offentlige og private bygningherrer om at reducere energiforbruget med 20-40 %, samtidig med at indeklimaet forbedres og bygningens værdi øges. 

Energieffektivisering i bygninger

Intelligente bygninger bruger 20-40 % mindre energi

For at nå regeringens mål om 70 % CO2-reduktion i 2030, er der brug for at øge omfanget og hastigheden på samfundets grønne omstilling. Samtidig stiger Danmarks energiforbrug, og udviklingen ventes fortsat at stige frem mod 2030. I takt med den grønne omstilling og udbygningen af bl.a. elektrisk transport og elektrisk fjernvarme, øges behovet for energieffektivitet. Klimarådet peger på, at energieffektivisering af bygninger er det billigste tiltag med den største klimaeffekt.

Cirka 40 % af Danmarks energiforbrug sker i bygninger. Det er et unødigt højt energiforbrug, der modarbejder samfundets grønne omstilling og giver høje driftsudgifter for bygningsejeren. Det er særligt ældre bygninger, der forbruger meget energi, fordi de er designet i en tid, hvor teknologi, byggeskik og brugsmønster var anderledes. For disse bygninger kan en energirenovering være et skridt på vejen mod et mere økonomisk og grønt energiforbrug.

Da nybyggeri kun udgør ca. 3 % af Danmarks samlede bygningsmasse, ligger det store potentiale i energieffektivisering af eksisterende bygninger. Siemens erfaring fra mere end 25 offentlige og private energirenoveringsprojekter viser, at en energirenovering kan spare næsten alle bygninger for 20-40 % af energien – også selv om bygningen ellers er velholdt, eller der er tale om en moderne erhvervsejendom.

En så stor besparelse er mulig gennem en holistisk og datadrevet tilgang til energirenovering, hvor driftsdata anvendes intelligent, og hvor alle tekniske installationer opgraderes til de mest optimale og nyeste på markedet.

Selvfinansierende energirenovering

Kombiner klimaansvar med værditilvækst – Mest klima for pengene

Ressourceforbrug har en stor indflydelse på evnen til at drive forretning og gøre det rentabelt.

Selvom enhver bygning og ejer har forskellige udgangspunkter, så tager en energirenovering med Siemens afsæt i samme ønske om:

  • Minimering af klimaaftryk
  • Optimering af bygningens generelle tilstand 
  • Forbedring af indeklima. 

Udover gevinsten for klimaet og brugerne af bygningen, så kan investorer i erhvervsejendomme også hente millioner i værditilvækst på ejendomme ved at energirenovere. Ved at gennemføre et energirenoveringsprojekt med garanterede besparelser, får ejerne en højere netto gevinst på driften, hvilket direkte kan afspejles i ejendommens værdi. 

Hvordan er energirenovering selvfinansierende?

Uanset om du er privat eller offentlig bygningsejer, så er kernen i et energirenoveringsprojekt med Siemens, at det er pengene, der spares på energiregningen, som betaler for forbedringer i bygningerne. Energirenovering er med andre ord selvfinansierende. Dermed går du fra en ”passiv” betaling af energiudgifter til en aktiv investering i bygningerne, hvor alle tekniske installationer opgraderes og standen forbedres til glæde for lejere og brugere af bygningen.

Energirenovering af offentlige byggerier 

Råder du over offentlige kvadratmeter, og vil du gerne øge hastigheden og omfanget af din klimaindsats? Så kan du nu blive en del af Klima+ partnerskab, som fungerer som en fleksibel ramme for kommuner og andre offentlige bygningsejere til at realisere store CO2-besparelser på kort tid.

Læs mere her.

Læs også om energieffektivisering som en service

Grøn omstilling af industrielle virksomheder behøver ikke være investeringstungt og uoverskueligt. Få en garanteret energi- og CO2-reduktion som en enkel og fast serviceydelse og lad resten være op til Siemens. Med energieffektivisering som en service får du bl.a.:

  • Garanteret reduktion af energiforbrug
  • Omkostningsneutralitet, da ydelsen tilsvarer energibesparelsen
  • En skræddersyet energiløsning efter dine behov
  • Acceleration af den grønne omstilling i din virksomhed.
Digitalisering

Transparens over energiforbrug

Fundamentet for at kunne lægge de rette klima- og bæredygtighedsstrategier er, at der er transparens over bygningernes energi- og ressourceforbrug. Uden transparens kan bygninger ikke benchmarkes mod hinanden, og opfølgning på KPI’er (Key Performance Indicators) vanskeliggøres.

Eksempler på fremtrædende KPI’er er blandt andet CO2-udledning pr. bygning, segment eller land, energiomkostninger pr. kvadratmeter, udlejningspriser, tomgang, driftsomkostninger mv. Eller de kan være på et operationelt niveau: Tekniske anlægs performance, udviklingen i energiomkostninger i forhold til budget, energiproduktionen fra solcelleanlæg, udviklingen i affaldsmængder osv.

Denne viden bruges til at identificere og prioritere energioptimeringer og CAPEX-optimeringer i porteføljen, qua de selvfinansierende energibesparelser. Ligeledes kan informationerne også bruges til at screene og værdiansætte eventuelle nyindkøb til porteføljen for at minimere risici og prioritere tidssvarende tilkøb, som passer til investors øvrige portefølje.

Data er helt centralt for at opnå så store energibesparelser. Som totalentreprenør har vi hånden på kogepladen i forhold til de besparelser, vi lover. Dermed er det næsten risikofrit for investoren.
Thomas Brændgaard Nielsen, salgschef i Siemens Danmark
Indeklima

Godt indeklima skaber bedre læringsmiljø og øger trivsel

Om du har det godt i dine omgivelser, afhænger meget af indeklimaet. Støv, temperatur, belysning mv. har grundlæggende indflydelse på helbred og trivsel. Samtidig er smitte af virus såvel som påvirkningen af allergener meget afhængig af indendørs luftfugtighed.

Bygninger med godt indeklima stiger i værdi. Vidste du, at lejeværdien af sunde produktive bygninger er mindst 6 % højere? Intelligent styring af rummets forhold er nøglen til at beskytte og forbedre medarbejdernes sundhed samt øge produktiviteten på samme tid.

Intelligent overvågning og styring af forhold, såsom temperatur, fugt, CO2, belysning og ventilation, giver de bedste forudsætninger for at opretholde et godt indeklima. Godt indeklima i mødelokaler, kontorer, uddannelsesfaciliteter mv. kan øge den samlede produktivitet med op til 18 %. Læs mere om rumautomation.

 

 

Webinar: Energieffektiviser din virksomhed cashflow-neutralt

Identificering og eksekvering af energibesparende tiltag i danske virksomheder støder ofte på barrierer såsom manglende tid, kendskab og finansiering. Det hindrer attraktive projekter, der ellers både kunne gavne virksomhedens økonomi, mindske energiforbruget, risk-minimere og understøtte den grønne omstilling.

Få blandt andet svar på:

  • Hvordan kan jeg minimere energispild i min virksomhed uden den store ressourceindsats fra egen side?
  • Hvordan ser den typiske proces for udvikling af attraktive energiprojekter ud?
  • Hvordan kan sådanne energiprojekter leveres som en cashflow-neutral service? 

Se eller gense webinaret her

ESCO-projekter i Greve Kommune

Win win i Greve

Kan man spare penge og få et bedre miljø samtidig? I Greve Kommune har flere ESCO-projekter været med til at forbedre indeklimaet betydeligt på kommunens skoler. Samtidig har energirenoveringen medført store driftsbesparelser.

Få inspiration direkte i din indbakke

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få kundehistorier, produktnyheder, invitationer til messer og arrangementer, som matcher dine interesser.

Tilmeld dig her.

Referencer

Læs mere og find inspiration hos andre af vores kunder – fra shoppingcenter til hospital og kommune.

Kontakt

Vil du vide mere om grøn omstilling af offentlige eller private ejendomme, økonomien i en energirenovering eller noget tredje? Har du spørgsmål om ESCO-projekter, tager vi også gerne en snak om, hvad Siemens kan gøre for dig som bygningsejer. Ring eller skriv til os og kom videre i dine overvejelser om, hvordan du kan få mest klima for pengene.

Kontakt os her