Bæredygtig energiforsyning med Siemens energieffektiviseringsløsning.

Energieffektivisering som en service

Grøn omstilling af industrielle virksomheder behøver ikke være investeringstungt og uoverskueligt. Få en garanteret energi- og CO2-reduktion som en enkel og fast serviceydelse og lad resten være op til Siemens. 
Få et overblik over fordelene ved energieffektivisering som en service

Download onepager

Energioptimering af industri og produktion

Flere og flere industrivirksomheder ønsker at tage et samfundsansvar i forhold til vores fælles klimaudfordring. Virksomhederne oplever desuden stigende efterspørgsel på klimahandling fra forbrugere, kunder, ejere samt fra myndigheder, der stiller øgede krav til klimarapportering. At tage et aktivt ansvar for at reducere energiforbruget og CO2-udledningen, samt omstille fra brug af fossile brændsler til elektricitet er blevet et vigtigt konkurrenceparameter. For mange virksomheder kan det dog være en svær opgave at få startet processen op – at få skabt overblik og prioriteret de tiltag, der skal realiseres for at gennemføre en reel klimahandling.

Med vores ’Energieffektivisering som en service’-koncept kan du opnå en garanteret energi- og CO2-reduktion. Det opgraderer ikke alene din virksomheds tekniske installationer, men fremtidssikrer også driften via en omfattende digitalisering. Alt sammen anlagt som en service, der betales af energibesparelsen. 

Energieffektivisering som en service er en slags pakkeløsning, der gør dig i stand til at forbedre energieffektiviteten og bidrage til klimahandling med minimal eller ingen indvirkning på dit anlægsbudget. Finansieret gennem en fast månedlig servicebetaling får du mulighed for nemt at kombinere og samle flere energi- og klimatiltag. Derved kan du øge omfanget af energieffektiviseringen – og accelerere din virksomheds grønne omstilling.    

Fordelene ved energieffektivisering som en service

Mange industrielle virksomheder vælger en serviceløsning, fordi det er en overskuelig mulighed for at reducere virksomhedens energi- og CO2-udledning med ingen eller minimal indvirkning på anlægsbudgettet (CAPEX). Og fordelene ved en serviceløsning er mange:

 • Omkostningsneutral – den faste serviceydelse kan betales af de opnåede energibesparelser
 • Garanterede energibesparelser
 • Kræver ikke eget investeringsbudget, da Siemens investerer og ejer aktiverne
 • Reduceret økonomisk og operationel risiko via én kontraktpartner
 • Første månedlige betaling sker først, når projektet er implementeret
 • Service, forsikring og produktgaranti er inkluderet i serviceydelsen
 • Alle analyse- og projektudviklingsomkostninger er inkluderet
 • Potentiel optimering af regnskabsbalance og forbedring af finansielle nøgletal. 

 

Download onepager: Energieffektivisering som en service

Energieffektivisering som en service er en slags pakkeløsning, der gør dig i stand til at forbedre energieffektiviteten med minimal eller ingen indvirkning på dit anlægsbudget. Det har sine klare fordele. Få et overblik over servicekonceptet i denne onepager.

Få et overblik over fordelene ved energieffektivisering som en service ved at downloade denne onepager.

Hvordan forløber et serviceprojekt med Siemens?

Et energieffektiviseringsprojekt med Siemens forløber typisk over fire trin. Først foretager Siemens energiingeniører en energianalyse, hvor de analyserer mulighederne for at reducere energiforbruget og CO2-udledningen fra både produktionsapparatet og bygningerne. Denne analyse danner grundlag for et tilbud og fastsættelse af serviceprisen. Når begge parter er nået til enighed, tager Siemens projektledere over med at realisere energi- og klimatiltagene. I fjerde trin følger Siemens op på projektet og resultaterne. Læs mere om de enkelte trin nedenfor.

Trin 1 og 2: Energianalyse og CO2-kortlægning samt udbud og prisfastsættelse

Med en energianalyse og CO2-kortlægning hjælper Siemens dig med at skabe overblik over jeres nuværende CO2-udledning i Scope 1 og 2 (læs mere om klassificering af CO2-udledning her) samt analyserer de mulige tiltag, der kan reducere jeres energiforbrug og CO2-udledning. Med en energianalyse og CO2-kortlægning i hånden får du et overblik, som gør dig i stand til at udarbejde en klimastrategi samt en handlingsplan.

Energianalysen og CO2-kortlægningen giver dig desuden mulighed for at dokumentere jeres klimaindsats over for jeres vigtigste interessenter og omverden. 

Udbytte af CO2-kortlægning og energianalyse:
 • En samlet fast pris på en månedlig serviceydelse
 • Overblik over CO2-udledning
 • Identificering af energibesparelser
 • Identificering af muligheder for konvertering fra fossile brændsler til elektricitet
 • Identificering af muligheder for etablering af egen, vedvarende energiproduktion og energilagring
 • Identificering af muligheder for digitalisering af energiforbrug
 • Overblik over økonomiske besparelser og CO2-reduktion for hver enkelt tiltag.

Trin 3: Realisering af energiprojekt

Hos mange virksomheder er tid og ressourcer en knap faktor. Jeres naturlige fokus på den daglige drift efterlader normalt ikke meget tid til at implementere energitiltag og klimaforbedringer. Med Siemens som samarbejdspartner hjælper vores erfarne projektledere dig med at implementere og realisere energiprojekterne i totalentrepriser.

Fordele ved implementering i totalentrepriser:
 • Siemens sørger for projektledelse, styring af underentreprenører og tidsplaner
 • Meget lav økonomisk risiko, da Siemens bærer risikoen for uforudsete udgifter og ekstraregninger
 • Siemens overtager garanti og forpligtelser fra underleverandører
 • 5 års leverandøransvar, samt 1- og 5-års eftersyn jf. det standardiserede regelsæt ABT93
 • Som virksomhed behøver du ikke afsætte tid og ressourcer til implementering 
 • Siemens som ”One point of Contact” gør implementering af energiprojekter enkel.

Trin 4: Drift og opfølgning

I denne fase afleveres og overdrages projektet. Først nu forfalder den første månedlige servicebetaling. Serviceydelsen kan tilrettelægges, så hele beløbet dækkes af de sparede energiomkostninger. Derved kan energieffektiviseringsprojektet blive omkostningsneutralt.

Når projektet er færdigt og overdraget, er det muligt at have en periode, hvor Siemens garanterer energibesparelsen. I denne fase etableres der måling og løbende opfølgning på energiforbruget. Opfølgningen foregår via Siemens Support Center, som sørger for at fjernmonitorere jeres energiforbrug – typisk i 5-10 år. Hvis supportteamet opdager væsentlige afvigelser, kan de reagere hurtigt.

Med en garanti for den opnåede energibesparelse betaler Siemens tilmed differencen, hvis den garanterede besparelse ikke realiseres. 

SIMATIC Energy Management

Læs også om SIMATIC Energy Management

En løsning, der er med til at sikre dig en reduktion og besparelse af energiomkostningerne i selve produktionen. Hvordan du kan overholde lovkrav fra myndigheder ift. rapportering samt forbedre din virksomheds konkurrenceevne.

Læs mere her.

CO2-klassifikation

Klassifikation af virksomheders CO2-udledninger

Hvordan opgøres virksomheders CO2-udledning?

Ud fra den internationale standard 'Greenhouse Gas Protocol' klassificeres en virksomheds CO2-udledning i tre kategorier: Scope 1, 2 og 3.

 

Scope 1: Direkte udledning fra forbrændt brændsel

Scope 1 omfatter alle direkte kilder til udledninger fra en virksomheds aktiviteter. Det gælder fx afbrænding af fossile brændsler i virksomhedens produktion og i transportmidler, der ejes eller lejes af virksomheden. Scope 1 dækker således CO2-udledningen, der stammer fra aktiviteter inden for en virksomheds egne matrikler og eget/lejet transportudstyr.

 

Scope 2: Indirekte udledning fra produktion af distribueret energi

Scope 2 omfatter udledninger fra de selskaber, der forsyner virksomheden med energi. Det er CO2, der stammer fra produktionen af den el og fjernvarme samt eventuelt fjernkøling, som virksomheden forbruger.

 

Scope 3: Indirekte udledning uden for egen organisation

Scope 3 omfatter alle de indirekte udledninger, der ligger uden for organisationen, og som virksomheden ikke har direkte kontrol over. Det gælder fx CO2-udledningen fra underleverandører eller udledning ved anvendelse og afskaffelse af produkter. 

Nummer 1 i bæredygtighed på Dow Jones Sustainability Index

Siemens rangerer som nr. 1 på Dow Jones Sustainability Index som førende i branchen inden for bæredygtighed og er desuden kåret som global leder i seks kategorier.

Læs mere her (EN) 

Referencer

Referencer og nyheder

Siemens har hjulpet flere industrivirksomheder med at indfri deres energi- og klimaambitioner. Find inspiration i vores kundehistorier her.

Kontakt

Vil du vide mere om energioptimering af industrien, energieffektivitet som en service, eller hvordan Siemens kan hjælpe dig og din virksomhed, så kontakt os via kontaktformularen her.

Kontakt os her.