Beregn din kommunes potentiale for CO₂-reduktion

Vælg din kommune for at beregne potentialet

kan potentielt spare

%

Potentiale for CO₂-reduktion

Løbende reduktion vs. samlet indsats

Den orange linje viser udviklingen i kommunens CO₂-udledning ved at fortsætte en løbende energieffektivisering på ca. 3 % om året. Den grønne linje viser CO₂-udledningen ved en samlet implementering af energibesparende forbedringer. Forskellen mellem de to linjer viser den ekstra CO₂-reduktion ved at øge omfanget og hastigheden af kommunens grønne omstilling.

Beregningerne er foretaget af Siemens baseret på tal fra Danmarks Statistik