Fremtidens kompakte lynlader

En ny æra med fleksible lynladere til det offentlige rum. 
Download brochuren om den kompakte DC ladestander til lynladning

Download brochure (EN)

Fleksibel, modulær og skalerbar – og i den bedste kvalitet

SICHARGE D – fremtidens DC-lynlader

Opladning af elbiler skal være let, bekvemt og billigt. Siemens har udviklet en lynlader, der er velegnet til offentlige og semioffentlige ladepunkter, som fx langs veje, ved parkeringsarealer i byer eller ved virksomheder. SICHARGE D lynladeren har et kompakt og prisvindende design med mange indbyggede funktioner, der sikrer dig nu og i fremtiden. Den høje kvalitet og de fleksible muligheder giver dig mulighed for at opbygge en fremtidssikker ladeinfrastruktur.

                  

Applikationer

Lynladning til alle dine applikationer

Når tiden er knap og energibehovet højt, er Siemens SICHARGE D lynlader det perfekte valg til elbilen. SICHARGE D er en DC-lynlader i højeste kvalitet, der med dens kompakte og brugervenlige design har vundet internationale priser.
Sicharge D

SICHARGE D har vundet en af verdens mest betydningsfulde designpriser, IF-prisen, i følgende kategorier:  

Funktioner

Unikke funktioner udviklet til dig

Baseret på dyb indsigt i teknologi og innovation.

Med SICHARGE D-lynladere kan du betjene dine kunder med fire unikke features:

 • Brugervenlig 24” touchskærm med mulighed for eget indhold (ValueScreen)

 • Let skalerbar ladning op til 300 kW DC (PowerUp)

 • Mulighed for parallel ladning af op til fem køretøjer (ConnectPlus)

 • Dynamisk strømfordeling til optimering af ladetid (FullDPA)

ValueScreen

Stor touchskærm skaber brugervenlig interaktion

Fleksibel interaktion for dig og dine kunder. Det er let at tilpasse den 24” store touchskærm med eget indhold. Det gør opladningen til en oplevelse.

Tilpasning af billedhøjde og smarte funktioner

Den integrerede 24” touchskærm kan justeres i højden, så det er let for dine kunder at betjene ladestanderen i den ønskede højde. Ladestandere kan skabe nye forretningsmuligheder med flere funktioner end bare opladning. SICHARGE D er med sin store, fleksible skærm allerede klar til at understøtte nye funktioner.

 

Eksempler på mulige skærmfunktioner: 

 • Bonuspoint ved opladning

 • Information om flyafgange

 • Bestilling af mad

 • Aktuelle tilbud.

Intuitiv navigation

På skærmen kan kunderne navigere intuitivt på hele kunderejsen – og det gør skærmen ekstra nem at betjene, hvad end det er første eller 20. gang for bilisten. SICHARGE D er klar til at blive integreret i dit økosystem. Lad os udvikle det sammen.

PowerUp og ConnectPlus

Fremtidigt ladebehov sikret med fleksibilitet

SICHARGE D-ladestanderen kan nemt og omkostningseffektivt udvides med ekstra ladekapacitet eller DC-dispensere, så den kan opfylde et fremtidigt stigende behov for lynladning.

Oplad op til fem køretøjer med et enkelt system

SICHARGE D kan nemt udvides med to ekstra DC-dispensere uden større omkostninger. Det kræver blot lidt ekstra plads på parkeringsarealet. På den måde bliver det muligt at oplade op til fem køretøjer parallelt (4 x DC og 1 x AC).

Alle ladestandere kan opgraderes til 300 kW 

Ladestanderen er fleksibel og rustet til fremtidens stigende behov for lynladning, da den let kan opgraderes med ladning op til 300 kW DC. Opgraderingen sker plug-and-play med et minimum af nedetid. Når du genstarter ladestanderen, bliver systemet automatisk omkonfigureret, og så er den klar med ekstra ladekapacitet.

Fuld opladning af to elbiler på 25-30 minutter

Opladningstiden for en elbil afhænger både af ladestanderens effekt, og hvor klar elbilen er til at modtage høj ladeeffekt. SICHARGE D lynlader kan med fuld effekt på 300 kW oplade to gennemsnitlige elbiler på 25-30 minutter. 

FullDPA – Dynamic Power Allocation

Dynamisk strømfordeling sikrer optimal ladetid

Ladestanderens dynamiske strømfordeling sikrer en optimal ladetid.

Opladning af flere elbiler baseret på det aktuelle behov 

Er der mere end én elbil tilkoblet ladesystemet, holder ladeprocessen løbende øje med behovet på de tilkoblede biler. Den maksimale effekt, der leveres til køretøjet, er afhængig af dens såkaldte State-of-Charge, dvs. hvor meget kapacitet, der er tilbage på batteriet. Oftest er den højeste ladeeffekt størst, når batteristanden er lav.

 

Den dynamiske strømfordeling vurderer elbilernes indbyrdes behov for strøm og sikrer den bedste fordeling af strøm mellem dem. Dermed får du maksimal udnyttelse af den installerede effekt.

 

Hvis fx to elbiler oplader samtidig, bliver den tilgængelige strøm automatisk fordelt efter deres individuelle behov. På den måde udnyttes den tilgængelig strøm altid fuldt ud, og det forkorter ladetiden for hver af de tilkoblede biler.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

 

Forskellen på en almindelig lader, en hurtiglader og en lynlader er ladeeffekten. En almindelig lader, også kaldet destinationslader, installeres typisk hjemme, ved kontoret eller ved feriehuset. 

 

 

En hurtiglader installeres typisk ved supermarkeder, hvor man har brug for at holde parkeret i maks en time. Her er effekten typisk 50-80 kW pr. udtag på ladestanderen. 

 

En lynlader er den mest effektive og installeres på steder, hvor opladningen skal ske hurtigst muligt, fx langs vejnettet, ved tankstationer eller lignende. En lynlader kan i de fleste tilfælde oplade elbilen til 80 % på 15-20 minutter og har typisk en effekt på 160-300 kW.

Det er ikke givet, at du kan få energi nok til at oplade en række elbiler på parkeringspladsen. For at få ladestanderne til at virke, som de bør, skal der være tilstrækkelig kapacitet (ampere) på matriklen. Derfor er det meget vigtigt, du sætter dig ind i, hvor meget strøm, der er tilgængelig i dit område, og tænker over dette sammen med dit ladebehov nu og i fremtiden. En enkel lynlader kan belaste nettet med op til 500 ampere – og formentlig endnu mere i fremtiden.

 

Der er flere måder, du kan skaffe kapacitet på. En af dem er at etablere en ekstra transformerstation - eventuelt i samarbejde med forsyningsselskabet. En anden er at energieffektivisere store bygninger på samme matrikel, så der frigives ampere, som kan bruges til opladning. En tredje er at opsætte solceller og batterier på din egen matrikel.  

Du bør indtænke udvidelsesmuligheder allerede ved installation af den første ladestander. Med SICHARGE D kan du starte med en lader på 160 kW og senere opgradere op til 300 kW med 20 kW-moduler uden at skulle udskifte laderen.

Alt elektrisk udstyr medfører mere eller mindre støj i elnettet. Som ejer af en ladestander eller operatør skal du være meget opmærksom på, at det elektriske støjniveau fra din ladestander ikke er for højt. Der findes regler for, hvor meget elektrisk støj der må være, og derfor bør du sætte dig ind i, hvilke EMC-klassificeringer dit udstyr har. 

 

Hvorvidt udstyret kun har EMC-klasse A eller både klasse A og B, er vigtigt i forhold til, hvilket område laderne skal tilsluttes. Hvis der er andet elektrisk udstyr tilkoblet på transformerstationen, fx boliger, skal støjen minimeres endnu mere, end hvis stationen alene forsyner dine ladestandere. Det betyder, at EMC-klasse B er at foretrække i forhold til harmoniske strømme. 

 

Læs mere om EMC-klasser i forhold til ladeinfrastruktur her

Opladningstiden for en elbil afhænger både af ladestanderens effekt, og hvor klar elbilen er til at modtage høj ladeeffekt. I den fuldt opgraderede version på 300 kW kan SICHARGE D lynlader oplade to gennemsnitlige elbiler på ca. 25-30 minutter.

Skærmen kan integreres i jeres eksisterende IT-infrastruktur. Det betyder, at du kan vise en webside i HTML5 eller Java. Dermed er det muligt at bruge skærmen som ekstra indtægtskilde og interaktiv underholdning, mens bilisterne oplader elbilen.

Med ladeudstyr fra Siemens får du mulighed for at kunne sælge strøm til dine kunder og selv have indflydelse på prissætningen. Det er derfor muligt at få tilbagebetalt din investering endnu hurtigere.

SICHARGE D-3D Model

Oplev SICHARGE D i 3D eller med Augmented Reality  

Udforsk alle detaljerne i SICHARGE D i 3D og se SICHARGE D i dit eget miljø ved hjælp af Augmented Reality.

EMC-klasser

Vær opmærksom på elektrisk støj

Elektrisk støj har ikke noget med lyd at gøre, men er derimod et udtryk for en forvrængning af spændingen i elnettet. Alt elektrisk udstyr medfører mere eller mindre støj i elnettet, men for meget støj kan ødelægge udstyr, der er koblet på nettet, eller skabe problemer for forsyningsselskabet med at overholde deres leveringskvalitet og forsyningssikkerhed.

Hvad er EMC-klasser, og hvad betyder det for ladestandere?  

Der eksisterer standarder og regler for, hvor meget elektrisk støj, der må være, og hvor meget støj udstyr må udsende. Ifølge Green Power Denmark må ”en forbrugsinstallation ikke forårsage væsentlige eller uacceptable forstyrrelser i det kollektive elforsyningsnet”.

 

For dig som ejer af en ladestander eller operatør betyder det blandet andet, at hvis støjniveauet fra din ladestander er for højt, så har elforsyningen ret til at afkoble dig fra elnettet. Derudover kan der være regler for, hvor du må opstille dine ladestandere, alt efter hvilke dokumenterede standarder udstyret lever op til. Regler for beboelsesområder er de mest skrappe, da støjniveauet fra din ladestander ikke skal være ret højt, før lamper mv. kan begynde at blinke i husene, hvis du deler transformerstation med dem. 

 

EMC står for Electromagnetic Compatibility – elektromagnetisk kompatibilitet – og betegner elektrisk udstyrs evne til at fungere acceptabelt i deres elektromagnetiske miljø, dvs. uden at udsende for meget elektrisk støj. 

 

Overordnet findes der to globale standarder inden for EMC-klassificeringer:

 • EMC-klasse A: Udstyr lever op til klasse A forstyrrelsesniveauer, hvilket er gældende for enheder installeret i industriområder.

 • EMC-klasse B: Udstyr lever op til klasse B forstyrrelsesniveauer, hvilket er gældende for enheder installeret i boligområder, erhvervsområder og områder med let industri.

   

Mens det for DC-ladestandere er en markedsstandard at leve op til EMC-klasse A, er det kun ganske få, der lever op til EMC-klasse B. 

Siemens lever op til både EMC-klasse A og B 

Med SICHARGE D lever din ladestander op til både klasse A og B. 

 

Det betyder, at din lynlader uden problemer kan installeres ved alle boliger, erhvervsområder og områder med let industri uden ekstra EMC-foranstaltninger. På den måde har du mindre planlægningsarbejde med forsyningsselskaberne, og du er sikret imod at være nødt til at investere i eksterne filtre eller en separat transformerstation samt sikret ved eventuelle skærpede krav til klasse B-certificering for DC-ladning. 

Der er flere fordele ved at leve op til både EMC-klasse A og B. Først og fremmest må du installere din DC-lader ved alle boliger samt kommercielle og lette industriområder uden ekstra EMC-foranstaltninger.

 

Andre fordele:

 • Fleksibilitet – mindre planlægning og koordineringsarbejde med netselskaber

 • Forberedt til fremtiden – ladestanderen er klar til potentielt strengere EMC-krav

 • Omkostningseffektiv – det er ikke nødvendigt med eksterne filtre eller separat forsyning fra distributionstransformere

 • Sikker – ladestanderen udgør ikke en fare for andet nært udstyr, fx pacemakere og smartphones.

 

Hvis en ladestander derimod ikke opfylder grænseværdierne for EMC-klasse B, er det nødvendigt at investere i et eksternt filter eller forsyning fra en dedikeret transformerstation for at forhindre forstyrrelser for andre net-forbundne forbrugere, fx boliger eller kontorer. Dog udgør et filter ikke en garanti for opfyldelse af klasse B.

Tekniske data

Tekniske data

SICHARGE D rummer en lang række muligheder for at tilpasse ladesystemet til individuelle behov.
Configuration

Kontakt

Vil du vide mere om klimavenlig energiforsyning og distributionssystemer? 

Så kontakt os og hør mere om ladeinfrastruktur, koblingsanlæg, PV- solanlæg, energilagring eller noget helt femte.