Tilstandsovervågning på maksimalafbrydere

27. apr., 2021

I mange applikationer er driftssikkerhed et vigtigt parameter, og det gælder naturligvis også hovedforsyningen til de elektriske anlæg. I langt de fleste moderne forsyningsanlæg anvendes maksimalafbrydere til installationsbeskyttelse, og netop service og vedligeholdelse på dem er ofte et overset område.

Siemens har gjort det endnu nemmere for dig at sikre rettidig omhu, når det drejer sig om service på dine maksimalafbrydere. Serviceintervallet afhænger af mange parametre, og kan derfor være svært at fastsætte på forhånd. 

 

Derfor er vores maksimalafbrydere nu udstyret med en levetidsindikator, som hele tiden overvåger udkoblingerne på maksimalafbryderen og ud fra dette beregner en slitage i procent. Men som driftsansvarlig kan det være svært at vide om fx 57 % er godt eller skidt – skal der gøres noget nu eller kan det vente?

For at gøre den værdi mere brugbar har Siemens udviklet en patenteret algoritme, som beregner en resterende levetid. Det gøres på grundlag af ovenstående slitageindikator samt en analyse af det historiske koblingsmønster.

 

Det giver en præcis indikation på, hvornår det er tid til at servicere eller udskifte maksimalafbrydere for at opretholde en sikker og stabil forsyning – nu ikke længere baseret på gæt eller faste intervaller, men på reelle informationer baseret på det aktuelle forbrugsmønster.

 

Vores serier af maksimalafbrydere er generelt meget vedligeholdelsesvenlige, og vedligeholdelse kan udføres af alle instruerede personer. Men med denne nye funktion er det blevet endnu lettere.

 

Samtidig åbner de mange kommunikationsmuligheder, vi har til vores maksimalafbrydere, også op for at man kan danne sig et centralt overblik over tilstanden på sine eltavler.