Udfordringer ved fejlstrømsbeskyttelse med pilotrelæer

3. dec., 2020

Når du anvender en fejlstrømsløsning, som består af et eksternt pilotrelæ, fx 5SV8, er det vigtigt at kende til funktionen af det.

Og en grundlæggende funktion, som er beskrevet i produktstandarden for den type komponenter, er, at enheden skal udføre en triptest ved opstart for at kontrollere, at kredsløbet til maksimalafbryderen er virksomt. Det betyder med andre ord, at når der sættes kontrolspænding på pilotrelæet, så laver det en triptest og vil dermed koble den tilsluttede maksimalafbryder ud.

Det kan i mange sammenhænge være uhensigtsmæssigt, fx hvis maksimalafbryderen sidder som indgangsafbryder i en tavle, og forsyningsspændingen til pilotrelæet er taget efter den. Hver gang man kobler indgangsafbryderen ind og sætter spænding på tavlen, vil pilotrelæet koble indgangsafbryderen ud, og man har så en situation, som ikke er nem at komme ud af.

Så hvordan løses den udfordring? Ovenstående problematik gør det umuligt at sætte tavlen i drift, men det kan løses ved at tage forsyningsspændingen til pilotrelæet på tilgangssiden af indgangsafbryderen. Det er derfor relativt simpelt at løse, når det blot er tænkt ind fra starten.

 

Men det løser ikke en anden problematik, som vil opstå i forbindelse med strømafbrydelser. Hvis man forestiller sig en tavle, der fx forsyner et frysehus, en pumpestation eller noget andet, og der her opstår en strømafbrydelse, når spændingen kommer tilbage, så vil mange anlæg starte igen og køre videre. Hvis man i den situation har en fejlstrømsløsning med pilotrelæ, så vil de beskyttede kredse blive koblet ud, og dermed kræve en manuel indkobling – eller indkobling via motordrev, hvis det er monteret. 

Denne problematik kan dog også løses ved at forsyne pilotrelæet fra en batterisikret installation, og det behøver ikke at være så voldsomt, som det umiddelbart lyder. Tager man fx vores type B 5SV8-pilotrelæ, så findes det i en version til 24 V DC-forsyningsspænding. Og her kan man med vores SITOP-serie af strømforsyninger og små DIN-skinnemonterede UPS-anlæg lave en sikret 24 V DC-forsyning, som i tilfælde af en strømafbrydelse kan forsyne pilotrelæet i alt fra få minutter til flere timer.

 

Det er altså vigtigt at kende funktionen af denne type fejlstrømsløsning allerede i designfasen, så den rigtige løsning er tænkt ind fra starten. Og den rigtige løsning afhænger bl.a. af, hvilke krav der er til forsyningssikkerheden. 

 

Læs mere om SITOP UPS-serien her (engelsk).