Spændingskvalitet i industrien

Produktivitet, pålidelighed og sikkerhed i din produktion er afhængig af en stabil elforsyning. Mange anlæg er følsomme over for bare de mindste spændingsvariationer. Opdag forstyrrelserne, inden det får konsekvenser.

Spændingskvalitet

Hvad er spændingskvalitet?

I et ideelt elnet er spændingen konstant, men i virkeligheden er det langt fra altid tilfældet.

Spændingskvalitet er et udtryk for kvaliteten af elforsyningen – med andre ord i hvilken grad spændingsniveauet fastholdes og frekvensen antager en pæn sinuskurve. Spændingen kan variere, hvis der fx tilsluttes nye energikilder såsom vedvarende energi eller store anlæg i elnettet, eller hvis en stor energiforbruger pludselig aftager mere strøm end ventet. 

 

Du kan sammenligne udsvinget med, at dit lys i stuen kortvarigt flakker, hvis du tænder for komfurets induktionskogeplade, eller kompressoren i dit gamle køleskab går i gang. I begge tilfælde kan der ske udsving i spændingen, der kan forårsage et flakkende lys. 

 

I industrien kan spændingsudsving være mere eller mindre tydelige. Men konsekvenserne kan være langt værre end et flakkende lys. Derfor er det vigtigt, at du måler spændingskvaliteten løbende. På den måde sikrer du dig, at spændingskvaliteten overholder de fastsatte standarder, nærmere betegnet EN-50160. 

Monitorering

Vitalt at monitorere spændingskvalitet

Ved kontinuerligt at registrere og evaluere målinger, der er relevante for spændingskvalitet, kan du opdage forstyrrelser, rette fejl og optimere bundlinjen.

Behovet for god spændingskvalitet i industrien

Der er et stort økonomisk potentiale i at leve op til de vilkår, der gælder for tilstrækkelig spændingskvalitet i industrivirksomheder. Tilstrækkelig spændingskvalitet understøtter både produktivitet, pålidelighed og sikkerhed i virksomhedens produktion, da mange produktionsanlæg er følsomme over for spændingsvariationer i elforsyningen.

 

Variationer kan ofte skyldes uventede kilder, der ikke umiddelbart er åbenlyse:

  • Når flere anlæg tændes på samme tid

  • Når anlæg aftager meget energi på et tidspunkt, hvor forsyningssituationen generelt er kritisk 

  • Hvis anlæg selv udfordrer spændingskvaliteten og dermed påvirker andre dele af forsyningssystemet.  

Konsekvenser ved ringe spændingskvalitet

Sådanne fejl er afgørende at være opmærksom på og hurtigst muligt handle på. De udgør nemlig en række risici, som i sidste ende kan påvirke bundlinjen. Du kan fx miste kostbar produktionstid eller tab af dyrebare råmaterialer, hvis en produktionsserie skal gå om. Der kan også ske skade på produktions- eller IT-udstyr. 

 

Er der fx tale om voldsomme variationer i spændingskvaliteten, kan det i sidste ende betyde et længerevarende produktionsstop, imens fejlramt udstyr udbedres.

 

Se videoen og få yderligere indblik i, hvordan fejl i spændingskvalitet kan opdages og rettes.

Overvågning er virksomhedens sikkerhed

For at sikre dig bedst muligt er det afgørende, at du løbende måler og analyserer spændingskvaliteten. Det giver dig en indsigt, så du kan opdage uventede fejl tidligt og hurtigt sætte ind. Ved at få konkret viden om placering og kilde, forebygger du, at det samme problem opstår igen. 

 

I nogle tilfælde kan det også være en afgørende faktor, at du kan dokumentere, at en fejl i spændingskvaliteten ikke stammer fra dine anlæg, men fra elforsyningen. Løbende målinger giver dig dokumentation, så du er bedre forsikret mod økonomiske tab, hvis uheldet skulle være ude.

Portefølje

Enheder til måling og analyse af spændingskvalitet

Siemens tilbyder hardware og software til virksomheder, der vil minimere deres risici og holde sig løbende opdateret på kvaliteten af deres elforsyning i produktionen.

Siemens har to enheder, der begge er skabt til at monitorere virksomhedens spændingskvalitet: SICAM Q100 og SICAM Q200. Forskellen mellem SICAM Q100 og Q200 består primært i målenøjagtigheden og måleområdet. Til begge enheder kan du tilkøbe et værktøj, PQ Advisor Compact, der analyserer og giver brugervenlige statusrapporter. 

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Dårlig spændingskvalitet anslås ifølge J. Manson, R. Targosz: European Power Quality Survey Report, Leonardo Energy at koste den europæiske økonomi op mod €150 milliarder årligt. Problemet med spændingskvalitet kan variere alt efter forsyningsområde samt den aktuelle driftssituation i området. 

 

Selvom problemet er variabelt, kan konsekvenserne være mange og i sidste ende af økonomiske årsager true virksomheden på dens eksistens: 

 

  • Produktionen kan gå i stå

  • Tab af råmaterialer pga. produktionsfejl 

  • Tab af produktionsserie pga. produktionsfejl

  • Skade på anlæg eller IT-udstyr. 

Det anslås, at for 80 % af alle forstyrrelser i spændingskvaliteten, så opstår årsagen til forstyrrelsen inden for anlægget selv eller i det område, der bliver fejlramt. Årsagen kan typisk relateres til en specifik situation i det pågældende anlæg eller område. Resten anslås at komme udefra.

 

Det positive er, at en løsning på de fleste problemer med spændingskvaliteten kan findes internt. Det er med andre ord inden for din egen kontrol at identificere og løse problemet. Her er det vigtigt, at du monitorer spændingskvaliteten løbende.  

For at løse problemer med spændingskvalitet skal du som det første afdække den præcise placering af kilden til problemet samt årsagen til, at problemet opstår. Det kan enheder som Siemens SICAM Q100 eller Q200 hjælpe med. Afhængigt af problemet, skal du efterfølgende fx indsætte filtre, tilrette produktionstider eller for fx indstille frekvensomformere korrekt.

 

Ved at få konkret viden om placering og kilde, forebygger du, at det samme problem fra samme kilde opstår igen. Det skaber indsigt, fremfor at du producerer med lukkede øjne.

For at gøre processen og arbejdet med håndtering af ringe spændingskvalitet lettere findes flere avancerede software-løsninger til at indsamle, analysere og rapportere de opsamlede data fra de enkelte enheder. 

 

Siemens tilbyder softwareværktøjet Power Quality Advisor Compact, der visuelt og brugervenligt sørger for en nem, hurtig og overskuelig rapportering. Alle relevante måledata visualiseres, kategoriseres og analyseres automatisk. Den integrerede trafiklysfunktion sørger for, at kritiske hændelser fremhæves og formidles på en intuitiv og overskuelig måde.

Kontakt

Har du spørgsmål til spændingskvalitet?

Hvis du har spørgsmål til spændingskvalitet, skal du være velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular.