Hvad er Grid Edge?

Virtuelle kraftværker er en del af Grid Edge-teknologien

Måden hvorpå vi producerer, lagrer, forbruger og distribuerer energi på skal tilpasses, hvis vi samfundsøkonomisk skal indfri Danmarks ambition om 100 % grøn strøm i 2030. Men det kræver en gentænkning af forholdet mellem forsyning og forbrug, så vi ikke – som historisk set – styrer vores produktion efter, hvor meget energi, vi bruger. 

Grid Edge er en ny måde at tænke energiforsyning på, som skal sikre en mere stabil forsyning og et mere fleksibelt forbrug, der er baseret på vedvarende energi. Grid Edge er det felt, hvor intelligente elnet møder intelligente bygninger og infrastruktur. For Siemens dækker Grid Edge over de decentraliserede løsninger, der udnytter spillerummet mellem elnettet og forbrugeren – både software, hardware og nye forretningsmodeller. Ved hjælp af digitale løsninger og ny teknologi får forbrugerne mulighed for at blive prosumers – altså en, der forbruger energi, men samtidig producerer og bidrager til balanceringen af elnettet, fx ved at tilbyde fleksibilitetsydelser. 

Virtuelle kraftværker er også en del af Grid Edge. Det giver de bygninger, der i dag står for 40 % af Danmarks energiforbrug, mulighed for at koble sig på elnettet og blive en del af rejsen mod en forsyning, der udelukkende er baseret på vedvarende energi. 

Siemens rolle i Grid Edge

Mange virksomheder opererer i dag i Grid Edge feltet – enten på energisiden, bygnings- eller forbrugersiden. Men kun få har erfaring på begge sider, og endnu færre opererer i krydsfeltet. Siemens har den erfaring og dækker hele spektret. Vi tilbyder hardware til at levere, lagre og forbruge energi, og også den software, der skal gøre det datadrevet og intelligent. Denne knowhow gør, at vi forstår behovene fra de forskellige kunder og teknologier, og derfor tilbyder vi desuden nye forretningsmodeller og serviceløsninger i krydsfeltet på flere niveauer:

  • Til den kritiske infrastruktur for netselskaber
  • Til elektrisk ladeinfrastruktur til transportoperatører
  • Til virksomheder og bygningsområder

Tilsammen er det dét, der adskiller Siemens. Uanset niveau eller fokus er vores mål det samme: At skabe effektive, bæredygtige og fremtidssikre løsninger. 

White Paper - Markedsbehov for Grid Edge løsninger

Der er ingen tvivl om, at Grid Edge er essentiel i arbejdet med at transformere den globale energi. Alligevel er der forskel på, hvorvidt forskellige markeder er klar til den nye teknologi. I dette White Paper kan du blandt andet finde ud af størrelsen på det relative behov i det marked, hvor du befinder dig. Samtidigt bliver barrierer og muligheder identificeret, således at udbredelsen af Grid Edge teknologien kan accellereres.

Mere om Grid Edge

Vil du lære mere om Grid Edge teknologien og de mange løsninger? På vores globale side får du et nærmere indblik i de mange facetter, Grid Edge tilbyder.

Grid Edge historier

Udover de mange aspekter Grid Edge tilbyder, er løsningerne centrale i den fremtidige teknologiske udvikling og forandring. Det kan du læse mere om lige her. Nedenfor finder du også direkte links til nogle af de relevante historier inden for Grid Edge feltet.