RFID-løsninger og lokalisering

RFID-løsninger og lokalisering

Lad datarejsen begynde med RFID-løsninger.

SIMATIC Ident: RFID-løsninger til dataintelligens på tværs af hele virksomheden. Industrielle processer i den digitale virksomhed kræver fuld transparens og en høj grad af tilpasning. Vores løsninger lukker hullet mellem den virkelige og den digitale verden – og åbner nye muligheder for at skabe værdi i hele produktionen og værdikæden. Vi tilbyder allerede nu en unik, konsistent og gennemgående palet af systemer til fremtidens industri til identifikation og lokalisering i kundespecifikke applikationer. Forbindelsen med TIA gør det muligt at integrere produkter i automationsløsninger uden problemer. Forbindelsen til applikationer i skyen øger fleksibiliteten og sikrer, at produktionen er levedygtig i fremtiden – MindSphere giver også mulighed for at analysere og anvende store datamængder på en effektiv måde. Anlægstilgængelighed, udnyttelse af kapaciteten og mulighed for energibesparelser bliver transparent. Til glæde for en garanteret konkurrenceevne og en fleksibel fremtid.

                                                                                                                                                                                                                           

Download brochuren (EN)

Download vores white paper, og få mere at vide om konkrete cases med vores RFID-løsninger

Få white paper (EN)

HM und SPS en Shoutbox
Hybrid Event, 17 apr. - 21 apr.

Hannover Messe 2023

No time to wait, time to change.
Experience how industrial Digital Enterprises can be part of the solution for a smarter, more sustainable world. 

 

Get your free ticket now to be part of the Siemens experience at Hannover Messe, April 17th to 21st.
Onsite (Hall 9, stand D53) and online.

Intralogistics Forum
Introduktion

Industriel identifikation - filmen

Applikationer

Merværdi med vores RFID-systemer og vision-systemer

Med flere og flere produktversioner bliver både produktionen og værdikæden mere kompleks. Derfor er det vigtigt at vælge procedurer, der gør, at man kan styre både kompleksiteten og omkostningerne. Værktøjer og processer er nøglen til at strukturere de mange involverede opgaver ordentligt. Vil du gerne kontrollere fleksibiliteten i din produktion, styre dine aktiver effektivt, spore produkter og komponenter på en pålidelig måde og synkronisere din værdikæde på en intelligent måde? Se et udvalg af vores SIMATIC Ident-produkter og -løsninger.

Effektiv produktion

Optimering af produktionen og kontrol af materialeflow 

Maskinlæsbare, automatiserede og kontaktløse identifikationssystemer forbedrer hele produktionen og værdikæden: Der er færre manuelle arbejdsgange, man identificerer og undgår potentielle fejlkilder og anlæggets tilgængelighed stiger. Man kan strukturere produktionen mere fleksibelt og den kan køre hurtigere, selv med store kundetilpasninger. Fx åbner en korrekt leveringsrækkefølge af arbejdsemner op for en fleksibel planlægning af autonome produktionssteps, og det gør, at man undgår installationsfejl og behov for efterfølgende at skulle rette op på fejl. Du opnår en større fleksibilitet og en bedre økonomi. I logistikken, i materialestyringen, i produktionen og i servicen i et væld af varianter.

Garanteret kvalitet


Bedre kundetilfredshed
Med SIMATIC Ident efterlader alle produkter et digitalt spor, som kan dokumenteres i hvert trin, lige fra produktion af den enkelte komponent til den bliver sendt til genbrug. Det betyder, at man kan spore udsving i produktkvaliteten og identificere og rette fejl på et tidligt stadie. Inden for logistik kan man med systemerne identificere, analysere og rette svage punkter i processen. Lovmæssige krav, fx i medicinal- og fødevareindustrien, kan efterleves på en pålidelig måde ved at bruge industriel identifikation.

Transparens

Forudseende planlægning 

Hvilke produkter eller komponenter har vi hvornår, hvor og i hvilken tilstand? SIMATIC Ident giver hurtige og pålidelige svar på disse spørgsmål. Med RFID og optiske læsesystemer fra Siemens kan man overvåge alle produkter og dele i realtid i alle faser af transportprocessen, og man kan bedre integrere eksterne sekvenser i den aktuelle produktion. Og efterhånden som den digitale transformation skrider frem, får vi endnu mere ud af det: virtuelle dataflow og reelle produktflow skaber i kombination den bedste transparens i både produktions- og logistikprocessen. På den måde kan man ikke alene analysere og visualisere track-and-trace-informationer, men man kan også sikre, at de analyserede data er tilgængelige i hele verden. Og på den måde kommer produkterne hurtigere frem til der, hvor de skal være: hos kunderne.

Performance betaler sig

Automatisk dataindsamling – systematisk og kraftfuldt

Virksomheder inden for alle brancher baserer sig på vores løsningsekspertise inden for industriel identifikation og lokaliseringssystemer – her er et par eksempler.
SITRAIN: Digital Industry Academy

SITRAIN: Digital Industry Academy

Tid til viden og læring med erfarne, kvalificerede eksperter fra Siemens.

Detaljerede informationer

Læs vores white paper om teknologien, applikationen og fordelene ved industrielle identifikationssystemer fra Siemens.

Sikkerhedstips

 


For at beskytte anlæg, systemer, maskiner og netværk mod cybertrusler er det nødvendigt at have en industriel sikkerhedsstrategi, der er state of the art (og at den er opdateret hele tiden). Produkter og løsninger fra Siemens udgør kun en del af sådan en strategi. 

Find mere information om industriel sikkerhed her:

 

 www.siemens.com/industrialsecurity