KL-Automatik

Digitalisering i tavleproduktion giver gode besparelser

For installationsvirksomheden KL Automatik (nu DK EL), har digitalisering og automatisering i tavleproduktionen afgørende betydning for, at de kan gøre sig gældende på det internationale marked
EPLAN

KL Automatik anvender EPLAN konstruktionssoftware

KL Automatik (nu DK EL) anvender EPLAN konstruktionssoftware, som er komplet integreret med Siemens komponenter og løsninger. Fokus er nytænkning og effektivisering – og det bevarer danske arbejdspladser i branchen.

 

 

KL Automatik i Vejle har på få år skabt en lønsom tavleproduktion ved at tænke digitalisering og automatisering ind i produktionsprocessen. I tæt samspil med deres kunder varetager de alle faser fra projektering, konstruktion, on-site montage til idriftsættelse ude hos kunderne – som er over hele verden.

 

KL Automatik er i dag totalleverandør inden for industriel elinstallation og automation, og leverer bl.a. tavleløsninger til fødevare-, energi- og byggebranchen. Men virksomheden startede oprindeligt som en service- og installationsvirksomhed i 2011.

EPLAN og Siemens komponenter taler sammen

Virksomheden valgte for nogle år tilbage at skifte spor og opstarte produktion af styretavler til industrivirksomheder. 

 

”Vores fokus var fra start at tænke digitalisering ind i produktionsprocessen, og vi skulle være nytænkende. Med det tyske konstruktionssoftware EPLAN, kombineret med fuld integration til Siemens komponenter og løsninger, har vi valgt den mest innovative og nytænkende løsning på markedet. Vores tavleproduktion er mest mulig digitaliseret og automatiseret, og det er afgørende for at være konkurrencedygtige i såvel Danmark som i udlandet”, fortæller Lasse Larsen, Adm. Direktør og ejer af KL Automatik.

I dag ombygger virksomheden både eksisterende styretavler samt konstruerer og konfigurerer nye tavler til primært slagterier, mejerianlæg og fiskeproducenter over hele verden. KL Automatik er på få år vokset og beskæftiger i dag godt 50 teknikere og lærlinge.

Der gik mange overvejelser forud for etableringen af den nye tavleproduktion, hvor KL Automatik fra start besluttede at investere i det internationalt kendte, men i Danmark ikke så udbredte, konstruktionssoftware EPLAN.

Digital Twin i konstruktionsfasen

"Vi kunne se de mange tekniske synergier, der følger med EPLAN. Fx kan vi integrere vores dataportal ind i EPLAN, og EPLAN kommunikerer direkte med Siemens komponenter og løsninger. Vi bruger TIA-portalen ihærdigt, når vi laver hardware-konfigurationer, hvor vi nemt kan importere alle data direkte over i vores projekt i EPLAN, hvilket er praktisk og tidsbesparende”, fremhæver Lasse Larsen. 

EPLAN er et el-teknisk konstruktionsværktøj, hvor konstruktøren kan konfigurere tavlens elektriske forbindelser og komponenter samt tegne tavlens layout direkte i 3D.

 

”Man konstruerer i princippet en digital tvilling i EPLAN – en virtuel tavle, hvor man kan simulere og flytte rundt på komponenter, hvis der er behov for at tilpasse design og konstruktion”, forklarer Jesper Kristiansen, Teknologi Specialist hos Siemens og fortsætter:

 

”Alle nødvendige CAx data, som f.eks. dimensionsdata og elektriske tilslutningsdata, importeres direkte ind i EPLAN. Siemens CAx data kan bl.a. hentes enten fra TIA-portalen, som er vores engineering-platform eller fra TIA Selection Tool, som er det gratis konfigurationsværktøj”.

Investering i EPLAN tjener sig hjem på den lange bane

Førhen tegnede og konstruerede man en styretavle manuelt, men ifølge Lasse Larsen tager det ca. ½ time i projektafdelingen, og så ligger der et layout i 3D klar til kunden.

Til trods for at en EPLAN-licens er væsentlig dyrere, ca. faktor 10 sammenlignet med andre software-løsninger på markedet, giver EPLAN store besparelser og tjener sig hurtigt hjem, fordi konstruktionsfasen er mest mulig digitaliseret.

Hvis vi får et oplæg på et projekt, eller vi skal koordinere et projekt for en kunde, så kan vi lynhurtigt hente data og varenumre fra TIA Selection Tool direkte ind i EPLAN. Og så har vi grundskabelonen til en tavle på ganske kort tid
Lasse Larsen

EPLAN integrerer løsninger og optimerer konstruktionsprocesser 

Med EPLAN bindes projektet sammen med alle komponenter i en digital løsning.

”Vi konstruerer et layout i 3D, som automatisk sendes videre til vores bearbejdningsanlæg. Vi har desuden sikkerhed for, at konfiguration af tavlen med de valgte Siemens komponenter er minimeret for fejl, da alle data er autogenereret i processen” forklarer Michael Kristensen, Electrical Project Engineer hos KL-Automatik.

Michael Kristensen har været i branchen i mange år, og det har været en spændende rejse. Helt tilbage fra 1983 hvor han blev udlært, og styretavler var monterede med manuelle relæ-styringer.

 

 

Med EPLAN kan vi i dag konfigurere en tavle ca. 3-4 gange hurtigere sammenlignet med den gamle manuelle proces, så besparelserne er rigtig store
Michael Kristensen

Fuldautomatisk fræsemaskine integreret med EPLAN

For at automatisere produktionsfasen, har KL Automatik netop investeret i en fuldautomatisk fræsemaskine – et bearbejdningsanlæg fra Rittal, der er integreret med EPLAN-software. Fræsemaskinen fræser stålplader til styretavlernes kabinetter ud fra de 3D-tegninger, som projektafdelingen har konstrueret i EPLAN.

 

Projektafdelingen sender layout og data, som montøren henter ned direkte på fræsemaskinen. KL Automatik valgte at investere i deres fræsemaskine og sparer dermed både ressourcer og kostbar tid på bl.a. transport.

 

”Fra vi projekterer tavlen i EPLAN til den står færdig installeret ude hos kunden, er besparelserne så store på arbejdsløn og tid, at investeringen i den fuldautomatiske fræsemaskine er tjent relativt hurtigt hjem. Vi vil simpelthen ikke være konkurrencedygtige i længden, hvis vi ikke har fokus på digitalisering og automatisering i hele produktionsfasen”, understreger Lasse Larsen.

 

Elektriker Julie Jensen, som blev ansat hos KL-Automatik for ca. 2 år siden, er montør i tavleproduktionen. Hun blev fra start oplært i EPLAN, som hun ser store fordele ved.

 

 

”Fræsemaskinen henter data og den virtuelle tegning af tavlen ned, som er generet i EPLAN, og derefter fræser den alle huller i stålkabinetterne med ekstrem nøjagtighed i en fuldautomatisk proces. Det er meget effektivt, og jeg behøver ikke bruge en masse tid på at måle op og bore huller”, forklarer Julie Jensen. 

Digitalisering og nye kompetencer skaber danske arbejdspladser

KL-Automatik investerede fra start i en EPLAN-certificering, hvor en af virksomhedens teknikere er uddannet og certificeret i EPLAN – Electric P8. Certificeringen foregår i Tyskland med undervisningsmoduler over et halvt års tid, men så er man også uddannet i EPLAN på højt niveau.

Det har haft stor betydning for os at få certificeringen, da vi kan opgradere vores kompetencer internt i KL Automatik
Lasse Larsen

KL Automatik holder løbende interne træningsforløb, da der konstant er nye features og løsninger, som de skal være up-to-date på.

 

”KL Automatik er en interessant case. De demonstrerer nemlig, at man ved at digitalisere og automatisere processerne i projektering, produktion og montage, kan skabe en konkurrencedygtig forretning inden for tavleproduktion - og dermed fastholde og generere nye danske arbejdspladser. Det har betydning for den danske tavlebranche, som i forvejen er presset, da mange el-tavler til industrien bygges i f.eks. Litauen for at holde omkostningerne nede”, fremhæver Jesper Kristiansen.

 

KL-Automatik planlægger at få endnu en EPLAN-licens i 2020, så kompetencer og viden bredes endnu mere ud i organisationen. Tavleproduktion hos KL-Automatik beskæftiger i dag 10-12 teknikere og lærlinge.  

Lærlinge 

KL Automatik har god erfaring med at ansætte lærlinge, hvor de lægger stor vægt på, at deres lærlinge hurtigt tilegner sig viden og kompetencer for at kunne være i kontakt med kunderne. Hos KL Automatik kan de blive sendt ud på montageopgaver både i Danmark og i udlandet, og det kræver stor selvstændighed, kompetencer og ikke mindst gå-på mod.

 

”Når vi søger lærlinge, får vi normalt 30 – 40 ansøgere, hvilket vi er meget glade for og lidt stolte over. Vi gør meget ud af at uddanne og give dem viden, så de bliver selvstændige og kan fungere i vores kultur”, fortæller Lasse Larsen.

 

Stort set alle lærlinge fortsætter i faste stillinger hos KL Automatik efter afsluttet læretid.