Stauning - Æstetik og automation i flaskens ånd

Stauning Whiskys nye destilleri i Vestjylland er bygget op om det mest moderne udstyr, der findes i Totally Integrated Automation (TIA) platformen fra Siemens.                                                                                                                                            Alligevel vægter håndværk og æstetik højere end oppetid og effektivitet. Den integrerede automationsløsning giver høj sikkerhed på komponentniveau – uden at skæmme udseendet i det smukke destilleri.

Stauning Whisky i Skjern har siden 2009 produceret dansk single-malt whisky. De ni venner, der få år før startede destilleriet som et fælles hobbyprojekt, formåede at producere så god whisky, at verdens største spiritusproducent, Diageo, fik øje på dem og valgte at investere i projektet. 

 

Fem år efter det første møde med Diageo er Stauning Whisky klar til at indvi et helt nybygget destilleri. Hvor destilleriet havde en årlig kapacitet på 80.000 liter god whisky, rummer de nye bygninger udstyr til en produktionskapacitet på 900.000 liter om året.  

 

Med godt og vel en tidobling af kapaciteten indebar udvidelsen også, at en stor del af processerne skulle automatiseres, og en af udfordringerne for folkene bag Stauning Whisky var at bevare de metoder og den ånd, der har gjort deres produkt attraktivt.  

Nyt for alle parter

”Vi har selvfølgelig trukket på Diageos erfaringer, men bortset fra det, så havde vi nok ikke de bedste forudsætninger for at indkøbe sådan et procesanlæg. Selvom jeg er bygningsingeniør og arbejder med bygningsteknik, var meget af det her nyt for mig, og anlægget er endt med at være mere avanceret og kompliceret, end jeg havde regnet med. Der har vi trukket meget på rådgivningen og erfaringen fra DS Triple og Flexmatic”, siger Simon Skaarup, en anden af de ni oprindelige stiftere.  

 

DS Triple har fungeret som bygherrerådgiver, mens Flexmatic har haft hovedentreprisen på anlægget. Begge virksomheder har erfaringer fra mejeri- og fødevareindustrien og er vant til de høje krav, der stilles der.

Lang levetid og nyeste platform

Opgaven med at bygge et helt nyt anlæg op fra bunden bød på en god mulighed for at kigge på de nyeste muligheder inden for automation og vælge en løsning, der sikrer integration mellem de forskellige komponenter. Den løsning blev fundet i Totally Integrated Automation (TIA)-konceptet fra Siemens. 

 

”Vi ville have produkter med lang levetid og på den nyeste platform. Efter en god dialog med Siemens om behovene valgte vi en totalløsning, hvor Siemens har leveret alt fra styring af motorer til serverniveau. At alting foregår i samme programunivers, giver en dynamisk fordel i integrationen mellem de forskellige processer og komponenter. I forhold til fejlfinding og udbygning er det en stor fordel, at tingene taler samme sprog. Med TIA er vi også sikre på, at komponenterne passer sammen, ligesom det letter dokumentationsarbejdet”, siger Frederik Franken, projektleder i Flexmatic. 

 

Hos Siemens vakte opgaven også begejstring – og ikke kun på grund af slutproduktet. 

”Vi har ikke så mange af den her type ’greenfield’ projekter i Danmark, hvor vi starter på helt bar mark. Det i sig selv gør det spændende. Samtidig talte vi meget om, hvordan vi kunne understøtte den følelse af stolthed og håndværk, som ejerne gerne ville bringe ind i det”, siger Karsten Thorsen, der er Technology Specialist og gruppeleder i Siemens.  

Fast sparringspartner fra Siemens

I Siemens tænker vi ikke blot i produkter, men vi har en mere systemmæssig tilgang til kundernes automationsbehov. Det er derfor, vi kalder det Totally Integrated Automation (TIA). 

 

Karsten Thorsens gruppe hedder ”System Architect” og gruppens opgave er at følge udvalgte projekter ekstra tæt – særligt når det drejer sig om implementering af ny teknologi i komplekse sammenhænge. 

 

System Architect er en nydannet gruppe i Siemens, hvis formål er at være kundens gennemgående sparringspartner på større projekter, og dermed både yde rådgivning og fungere som én indgang til resten af Siemens.  

TIA åbner nye forretningsmuligheder

Designet på skærmen i destilleriet er Piccas værk. Picca Automation A/S er den partner, der i projektet også har stået for programmeringen. Også her faldt valget på den mest moderne løsning, og hele interfacet er designet efter den nye ISA 101-standard, der tager udgangspunkt i begrebet ’situation awareness’. 

 

”Hele TIA-projektet har givet et gevaldigt løft til vores hus og klædt os godt på til at sælge TIA-portalen ind på eksisterende anlæg hos for eksempel mejerier og bryggerier. TIA-portalen er modulopbygget og meget skalerbart, og vi har nu bygget et bibliotek op, som vi mere eller mindre kan sælge som hyldevare. Det gør os meget konkurrencedygtige”, siger Klavs Vestergaard, partner i Picca. 

 

”Skærmen viser meget entydigt, hvis der er behov for opmærksomhed et sted i processen, og der er undersøgelser, som viser, hvor meget hurtigere fejl bliver løst i forhold til det gamle system med mange farver. Vi har designet det hele til den nye standard”, siger Henrik Grosen, projektleder i Picca.

Sikkerhed integreret i komponenterne

Afdæmpede grå farver betyder, at skærmen ikke påkalder sig opmærksomhed i destilleriet, hvor der ved nærmere eftersyn også er en forbløffende mangel på synlige trykmålere og nødstop.

 

”Her blev jeg udfordret. Jeg har aldrig været med til at designe og installere så stort et anlæg uden fysiske nødstop”, siger Frederik Franken fra Flexmatic og skynder sig at tilføje, at der dog er nødstop ved gulvmaltningen, hvor den mekaniske kornvender kører frem og tilbage. 

 

De manglende nødstop betyder dog ikke, at der er gået på kompromis med sikkerheden.  Faktisk er det et af de områder, hvor Stauning Whisky har fået mere værdi ud af anlægget, end de først havde antaget.  

 

”Vi var en lille iværksættervirksomhed, hvor vi var vant til at skære hjørner og opfinde løsninger undervejs. Det indså vi hurtigt, at vi ikke kan her i det nye destilleri. Vi har en stor gastank, vi bruger åben ild under kedlerne, og vores produkt er brandfarlig sprit.  Så vi har været nødt til at tænke alle sikkerhedsscenarier igennem”, siger Simon Skaarup fra Stauning Whisky. 

Valget af TIA-portalen gjorde det lettere at integrere de nødvendige sikkerhedsløsninger.

”En af de store fordele ved TIA-portalen er, at sikkerheden er fuldt integreret i alle komponenter. Sikkerheden ligger ikke kun i controlleren, men helt ude i alle drev. Så hvis der opstår en brist, lukker hele systemet sikkert ned i den rigtige rækkefølge”, siger Karsten Thorsen fra Siemens. 

 

Sikkerheden spiller også en rolle i valget af komponenter nede i de lukkede rum under destilleriet, hvor rør, ventiler og el-tavler kommer til syne. For også el-skabene, skinnesystemer og tavlekomponenter er fra Siemens.  

 

”Forskellen til andre fabrikater er måske ikke markant, men skinnesystemet fra Siemens er fleksibelt, så vi kan klikke komponenterne lidt hurtigere på. Og når nu alle komponenterne er fra Siemens, så medfører det den fordel i forhold til sikkerhed, at det er typetestet”, siger Flemming Egebjerg, salgschef i JE-elkas, der har leveret el-tavlerne. 

 

Foruden sikkerheden har automationsanlægget overrasket Stauning Whisky positivt på to andre områder. Det ene er hygiejne, hvor CIP-anlægget sørger for automatisk rensning af alle rør mellem hver batch. 

 

”Det er et af de områder, hvor jeg havde forestillet mig noget mere enkelt, men hvor den fuldautomatiske løsning medfører mange fordele. Vi skal nu også fordele væske fra gærtankene ud i 16 pot stills, og en del af vores skalering er at erkende, at vi ikke længere kan gøre den slags manuelt”, siger Simon Skaarup. 

 

Balancen mellem det manuelle og det automatiske har været en rød tråd igennem hele processen, og diskussionen om, hvor grænsen går, vil sikkert fortsætte langt ind i de første produktioner. 

 

”Som anlægget er sat op nu, har vi svært ved at lave fejl. Men vi skal kunne eksperimentere, så vi skal lige finde ud af, hvilke af de bindinger, systemet er sat op med, som er smarte, og hvilke der er irriterende”, siger Lasse Vesterby. 

God whisky kan gentages i det uendelige

Muligheden for at eksperimentere hænger sammen med den anden positive overraskelse i systemet. Eller det vil sige, at en overraskelse var der ikke tale om, for det var planlagt, at der skulle indbygges en stor grad af sporbarhed i anlægget, så Stauning Whisky altid kan gå tilbage og genskabe processerne, når de rammer en smag ud over det sædvanlige. 

 

”Vores største gevinst ved systemet er helt sikkert sporbarheden. Det havde vi også ovre i det gamle landbrug – der var det bare med kuglepen og papir. Nu kan vi klikke ind i WinCC Professional SCADA-systemet og spore alle detaljer i alle batch”, siger Lasse Vesterby.