Tre ugers programmering klaret på en halv dag med Modular Application Creator

Vi skal bruge tid og evner på kreative løsninger og nytænkning i stedet for rutineopgaver. Den mulighed giver digitaliseringen os, og som eksempel er programmering i TIA-portalen blevet markant hurtigere med Modular Application Creator. For AB Electric reducerede det programmeringstiden på en trykkerimaskine fra tre uger til en halv dag.

Digitaliseringen giver os mulighed for at bruge vores tid bedre. Mens computerne håndterer rutinearbejdet, skal vi udnytte vores kreative evner til at se nye sammenhænge og udtænke nye løsninger.

 

Med Modular Application Creator til TIA-portalen har Siemens taget digitaliseringen endnu et skridt i den retning, og det kan Mark Baumann-Lund kun tilslutte sig. Mark er software engineer med eget konsulentfirma, Baumatik, og har i mange år samarbejdet med AB Electric fra Kolding om at levere styring til trykkerimaskiner. Aldrig har det gået så hurtigt som med den løsning, AB Electric netop har leveret til maskinbyggeren TRESU.

Efter Siemens præsenterede mig for Modular Application Creator, har vi været interesserede i at skifte over til en komplet SIMATIC-løsning, hvor én controller styrer både PLC- og motion-delen.
Mark Baumann-Lund, Software Engineer i Baumatik.

”Hvis jeg havde skrevet min egen kode, ville det have taget mig mindst tre arbejdsuger. Ved at bruge Modular Application Creator har det taget mig en halv dag,” siger han.

 

AB Electric har i mange år leveret styring til trykkerimaskiner og har udviklet deres egne standarder og templates til maskinautomation og motion control. Normalt programmeres alt maskinautomation i TIA-portalen og motion control-delen i SIMOTION SCOUT. Men denne gang har de leveret et SIMATIC-projekt i TIA-portalen V17, der indeholder begge dele.

 

”Efter Siemens præsenterede mig for Modular Application Creator, har vi været interesserede i at skifte over til en komplet SIMATIC-løsning, hvor én controller styrer både PLC- og motion-delen. Her havde vi at gøre med en relativt simpel trykkerimaskine med tre trykværker og 13 akser, og så var det oplagt at prøve det af,” udtaler Mark.

Danner selv koden

Den store tidsbesparelse er opnået, fordi Modular Application Creator består af prædefinerede og gennemtestede softwaremoduler baseret på standarder fra Siemens. AB Electric har i dette projekt anvendt Print Standard Equipment Modulet. Som programmør skulle Mark blot definere akserne og give input om, hvilke dele der skulle kobles sammen. Herefter dannede Modular Application Creator selv den nødvendige kode til TIA-portalen.

 

”Hvis jeg havde skrevet det selv, havde der været forskellige bugs, som jeg skulle bruge tid på at finde og rette,” siger han.

Standarder sikrer kvaliteten

Udover programmeringsfasen hjælper Modular Application Creator også med at spare tid i de efterfølgende faser. Det skyldes standardmodulerne, som AB Electric lægger stor vægt på, fordi det understøtter hele deres forretningsfilosofi.

 

”Når vi standardiserer, får vi et meget bedre fundament for at gøre tingene rigtigt første gang. Standarderne er gennemprøvede og gennemarbejdede, og derfor har vi samme høje kvalitet på alle de løsninger, vi leverer,” siger Rune Wagnersen, adm. direktør i AB Electric.

 

Mark er begejstret for Siemens Print Standarden:

 

”Funktionerne er afprøvede både hos slutkunder og hos Siemens. Internt her i huset er det nemmere at forholde sig til, fordi hver programmør ikke skal opfinde sin egen standard. Og hvis der opstår et problem hos slutkunden, er det nemt for en Siemens tekniker at sætte sig ind i denne del af programmet, uanset hvor i verden maskinen befinder sig.

 

At andre nemt kan tage over, bidrager også til et bedre arbejdsmiljø internt.

”Når vi bygger projekterne på standarder, kan andre lynhurtigt sætte sig ind i tankegangen bag, og det betyder, at man kan sove roligt om natten, selv om man har ansvaret for et projekt. Vi har mange folk med tung specialviden hos os, og jo mere vi kan standardisere, desto nemmere bliver det at køre andre i stilling til at tage over,” siger Rune Wagnersen.

Forbedrerkonkurrenceevnen

Modular Application Creator gør brugen af standarder endnu nemmere, og det er både med til at forbedre AB Electrics konkurrenceevne og til at tiltrække unge talenter.

 

”Specielt under idriftsættelsen har vi oplevet at spare rigtig meget tid, og det betyder meget for både vores kunder og for slutkunderne. I fremtiden bliver det sværere at tiltrække arbejdskraft, og det ser ikke ud til, at de nye generationer er interesserede i at rejse ud i flere uger ad gangen. Så derfor betyder det også meget, at idriftsættelsen ikke strækker sig over fire uger, men kan klares på en uge. Det er også en væsentlig fordel ved standardiseringen,” siger Rune Wagnersen.

Efter opstart af Modular Application Creator (MAC) skal du vælge et eksisterende projekt i TIA-portalen, der udlæses, og de equipment-moduler, der er tilgængelige for projektet, vises og kan tilvælges efter behov.

 

Parametreringen af selve et equipment-modul udføres via en grafisk og intuitiv wizard. Eksempelvis kan du vælge aksenavne, parametre fra mekanisk design osv.

 

Du understøttes af en systemvalidering af dine inputs, som ikke kun tager højde for korrekt input, men også tjekker for eventuelle fejlkilder.

 

Når konfigurations-wizarden afsluttes, genereres alle nødvendige komponenter, inklusive PLC-kode og sammenkoblingen til drevene, i TIA-portal-projektet blot ved tryk på en enkelt knap.

 

Herefter kan du downloade hele projektet til en PLC eller PLC-simulator og teste funktionaliteten.

At programmeringen går hurtigere, betyder også, at specialisterne hos AB Electric kan fokusere mere på at udvikle innovative og kreative løsninger.

 

”Lønningerne er høje i Danmark, men vi er stadig konkurrencedygtige på det globale marked, fordi vi formår at konkurrere på viden og på vores evne til at tænke selv,” siger Rune Wagnersen.

 

Udnyt specialisternes tid bedre

At bruge digitaliseringen til at udnytte specialisternes tid endnu bedre slår hovedet på sømmet i forhold til, hvorfor Siemens udvikler initiativer som Modular Application Creator.

 

”Hvis vi skal være konkurrencedygtige i den her del af verden, så skal vi have styr på de timer, vi bruger på at lave software. Vores timeløn er dyr, og derfor skal vi gøre det, vi er gode til, og hvor vi skaber værdi. AB Electric er gode til trykkerimaskiner og kender alt til processerne omkring dem, og de skaber mere værdi ved at udvikle og forbedre features end ved at bruge tid på programmeringen af dem,” siger Søren Jakobsen, Technical Business Developer i Siemens.

 

Han bakkes op af sin kollega Jesper Bennebo, der som Account Manager har stået for samarbejdet og den daglige kontakt til AB Electric.

 

”At differentiere sig på priser og produkter er svært i vores marked. Derfor handler det for os om at indgå et samarbejde med vores kunder, hvor vi tager udgangspunkt i slutproduktet og fokuserer på, hvordan vi hver især kan skabe værdi. Samarbejdet med AB Electric er et godt eksempel på, hvordan vi har leveret noget software, som reducerer engineering-tiden og hurtigere får dem fra A til B for at skabe værdi for slutkunden. Det er samtidig et godt eksempel på, hvordan standardiseringen nu går fra at være hardware-drevet til at være software-drevet,” siger Jesper Bennebo.

Om AB Electric

AB Electric er en styrings- og automationsleverandør specialiseret i projektledelse fra A til Z. Virksomheden leverer styringstavler, softwareudvikling, installation, idriftsættelse og service i én samlet løsning. AB Electric har 60 ansatte og hovedkontor i Kolding i Danmark.

Kontakt

Vil du vide mere, er du velkommen til at tage kontakt til os her.