Simatic Technology CPU

Applikationseksempel med G-Code funktionalitet

Kinematik

Fra og med firmware 2.5 i T-CPU’erne er der integreret en række 2D-4D-kinematikker som frit kan vælges og konfigureres via TIA-portalen V15. Der vil ikke være behov for yderligere softwarepakker eller runtime-licenser. På nuværende tidspunkt er 26 forskellige kinematikker til rådighed samt mulighed for egen transformation.

Baneplanlægningen

Definitionen for, hvordan robotten skal bevæge sig i rummet, kan programmeres via en struktur af variabler i en almindelig standard PLC datablok, der indeholder information såsom position, hastighed, transition.

 

Hvis der er tale om relativ få koordinater og uden alt for komplicerede kørselsprofiler, er det en intuitiv metode, som er særdeles velegnet.

 

Hvis der modsat er tale om komplicerede og mange forskellige positionsdelstykker, kan man med stor fordel anvende G-Code programmeringssproget.

Den perfekte kombination med Sinamics-drevet

S7-1500T i kombination med PROFINET og Sinamics-drevsystemet, hvad enten det er Sinamics S120, S210 eller V90 integreret med masser af diagnosefunktioner og via en intuitiv konfigurering. Herved opnås maksimal synergi mellem Simatic og Sinamics.

G-Code Programmering

G-Code (RS-274) er et ofte anvendt programmeringssprog for Motion Control, som anvendes i stor udstrækning i forbindelse med fx CNC-bearbejdningsmaskiner.

Et eksempel på en G-Code instruktion er G90, hvilket kan betyde, at der udføres en absolut positionering til en given X,Y,Z-koordinat med en defineret hastighed osv.

Applikationseksempel

Via vores applikations eksempel åbnes der op for muligheden for at importere en række G-Code-instruktioner via PLC SD-kortet og/eller den integrerede webserver i controlleren.

Herved kan der fra et CAM/CAD eller via et Slicer softwareinterface til 1500-T controller overføres komplicerede kørselsprofiler. PLC-programmet sikrer, at kørselsprofilen afvikles sekventielt i en sikker, hurtig og ensartet afvikling.

 

Applikationseksemplet tager løbende højde for den ofte meget store datamængde, som indeholder alle instruktionerne. Det håndteres ved hjælp af en ringbuffer, som løbende læser instruktionerne fra PLC’ens SD kort.

Med den indbyggede ”Parser” oversættes G-code-kommandoen i String-format til en af systemet kendt Path-instruktion.

De fleste og mest gængse G-code-instruktioner understøttes af dette eksempel.

Se evt. afsnit 4.3.1 for yderligere detaljer.

Motion-funktioner med S7-1500T CPU

  • 4D kinematik med fri egen transformation eller valg af 26 prædefinerede systemer.
  • Avancerede synkronoperationer
  • Synkronisering via master-/slave-positioner
  • Setpunkt- eller aktuelpositions-kobling mellem master og slave
  • Cam-synkronisering
  • Output Cam disk
  • Op til fire encodere eller målesystemer for aktuel position close loop

Highlights:

Fordele med anvendelse af G-Code-applikationseksemplet:

 

• Brugervenlig motion-programmering ved anvendelse af G-Code-instruktioner

 

• G-Code-programmering med begrænset instruktionssæt

 

• Mulighed for user-defineret programmering

 

• 4D path interpolation

 

• Læse-/skrive-G-Code-programfil via SD memorykort

 

• Programfiloverførsel via webserver eller FTP tool

 

• Matematiske funktioner for programmering