De første erfaringer med SIMATIC PCS neo

Status
Med blot omkring et halvt år på markedet er Siemens nye innovative proceskontrol system ”SIMATIC PCS neo” fortsat et meget nyt system. Men allerede nu efter frigivelsen af Service Pack 1 og på tærsklen til frigivelse af version 3.1 kan vi gøre status over de første erfaringer.

Webadgang i en tid med rejse- og forsamlingsrestriktioner

Som et komplet webbaseret proceskontrolsystem stiller PCS neo et engineering-miljø til rådighed for alle programmører, blot vedkommende har en PC, notebook el.lign. med en Google Chrome HTML5-browser. Denne nyskabelse har på en trist baggrund pludselig vist sig at være endnu vigtigere end først antaget pga. rejse- og forsamlingsrestriktioner som følge af COVID-19. Således er flere projekter verden over blevet gennemført inden for aftalt tid til trods for en minimal bemanding på anlæggene under idriftsættelse. En anden væsentlig årsag til, at tidsfrister kan overholdes, skyldes engineering-miljøets effektive flerbrugersystem i SIMATIC PCS neo, hvor det kun tager nogle få minutter fra en beslutning om opnormering på et projekt, til de nytilkomne programmører kan påbegynde arbejdet, uanset hvor de måtte befinde sig rent fysisk. 

Den indbyggede IT-sikkerhed i SIMATIC PCS neo er helt essentiel

Med en så nem adgang til engineering-miljøet via en webbrowser, vil det være naturligt at være bekymret for IT-sikkerheden. Hensynet til IT-sikkerhed har imidlertid været tænkt ind fra den allerførste designfase, og således er al kommunikation mellem SIMATIC PCS neo-enheder krypteret via ”Certifikater” og sikret via såkaldte ”Pre Shared Keys”. IT-sikkerhed i SIMATIC PCS neo er således helt essentiel, hvilket bakkes op af, at de første erfaringer med SIMATIC PCS neo bl.a. er indkommet fra anlæg i vand- og spildevandssektoren, der er rubriceret som kritisk infrastruktur, hvor IT-sikkerhed i sagens natur er helt afgørende og i flere lande reguleret i henhold til IEC 62443.

SIMATIC PCS neo 3.0 Sp1 er frigivet tilendnu større anlæg

Det er en fornuftig strategi at gøre sine første erfaringer med et nyudviklet proceskontrolsystem på lidt mindre anlæg, og derfor har der det første år været en begrænsning på anlægsstørrelse. Imidlertid er erfaringerne så positive, at der med frigivelsen af SIMATIC PCS neo 3.0 Sp1 lettes gevaldigt på disse begrænsninger, og fx hæves antal procesobjekter (pumper, ventiler) i et projekt fra 4.000 til 6.000, hvilket er tilstrækkeligt for selv større anlæg.

MTP i SIMATIC PCS neo V3.1

Blandt flere nyheder i SIMATIC PCS neo V3.1, som forventes frigivet ultimo 2020, er den mest spændende supporteringen af MTP (Module Type Package), hvorved operatører og anlægsdesignere kan importere, vise og orkestrere forskellige ”units” blot ved nogle få klik. MTP baseret på NAMUR’s anbefaling ”NE 148” har potentialet til at ændre den måde, hvorpå et typisk procesanlæg konfigureres på. Uddybende information findes mange steder på nettet, fx ved at google ”MTP NAMUR”.

Webinar: Få et omstillingsparat procesanlæg med fokus på effektiviteten

I sensommeren 2020 afholdt vi et webinar, hvor vi introducerede MTP, og hvad MTP kommer til at betyde fremover. Webinaret er fortsat relevant, så har du ikke allerede set det, kan du finde det her.

SIMATIC PCS neo-præsentation elleryderligere information

Er du blevet mere nysgerrig på, hvad de nyeste innovationer inden for procesautomation betyder for dig og virksomheden? Undertegnede kommer meget gerne forbi og giver en mere detaljeret præsentation af SIMATIC PCS neo, ligesom jeg i sagens natur er tilgængelig for yderligere information.