DS/HD60364 standard – nu er det en realitet

Den 1. juli 2019  trådte den nye DS/HD60364 standard i kraft – er du klar?

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 har i mange år været den gældende lov omkring udførelse af el-installationer, og den er nu erstattet af harmoniserede standarder. Men hvad betyder det i praksis? Her er et par punkter, der kan give dig et overblik over ændringerne i forhold til de gamle regler.

Opdeling på flere fejlstrømsenheder

De nye installationsregler, som trådte endeligt i kraft den 1. juli, betyder en del ændringer, og én af de ændringer er i kapitel 53. Her står der, at bruger du en fejlstrømsafbryder til både fejlbeskyttelse og supplerende beskyttelse, så må den ikke afbryde for alle de grupper, der forsynes af én fælles forsyningskreds.

 

Det betyder med andre ord, at i fx en bolig, hvor der traditionelt har siddet én fejlstrømsafbryder foran alle grupperne, så er den løsning ikke længere lovlig. Installationen skal opdeles på to eller flere fejlstrømsenheder. Dette krav er ikke kun gældende for boliger, men er et generelt krav for alle typer installationer.

 

Det er dog nok primært i boliger, hvor denne ændring vil få den største indflydelse, da andre installationer på skoler, kontorer, butikker m.m. allerede er delt op i flere sektioner. 

 

Opgaven kan løses ved at bruge to eller flere fejlstrømsafbrydere, ved at bruge kombiafbrydere eller en kombination af de to. Hensigten med standarden er at give optimal forsyningssikkerhed.

Øget krav til brandsikring – AFDD -teknologi

I Stærkstrømsbekendtgørelsen (som afløses af Installationsbekendtgørelsen og DS/ HD60364-standardserien), var det foreskrevet, at der som simpel brandbeskyttelse i elinstallationerne skulle monteres en fejlstrømsafbryder. Men denne form for ’brandbeskyttelse’ har igennem årene vist sig ikke at være optimal og giver på ingen måde den ønskede sikkerhed.

680.000 elektriske brande om året i Europa er et tegn på, at vores elinstallationer formentlig ikke er i den ønskelige stand, og der er derfor behov for yderligere beskyttelse, som sikrer installationerne imod dårlige forbindelser og potentiel brandfare.

 

I DS/HD60364-4-42 anbefales AFDD som en optimal brandsikring af elinstallationerne.

Automatsikringen (MCB) og fejlstrømsaf-bryderen (RCD), som overvåger installationen for kortslutninger, overbelastninger og fejlstrøm detekterer ikke gnister i form af defekte og løse forbindelser. Det er her AFDD træder til i form af en kontinuerlig overvågning og detektering af eventuelle serielle og parallelle gnister. Hvis AFDD-enheden detekterer karakteristisk støj på sinuskurven, og som den vurderer til at kunne være en gnist i installationen, udkobles installationen, inden gnisten kan udvikle sig til en reel brandfare.

 

Siemens nye serie af AFDD har indbygget MCB og fylder kun ét modul. Det er dermed en smal sag at udbygge installationerne eller at udskifte eksisterende automatsikringer og derved tilføje gnistbeskyttelse i elinstallationen.

Få styr på dokumentationen

Det overordnede krav i Elsikkerhedsloven er helt klart, at elinstallationerne skal være sikre og ikke medføre fare for personer, husdyr eller ejendom. Dette kan du opnå, hvis du følger installationsbekendtgørelsen og de harmoniserede regler i DS/ HD60364-serien, og så er installationen pr. definition sikker. Og det er også altid vigtigt, at du har komplet dokumentation på din dimensionering af installationen.

Med Simaris Design softwaren – som du frit kan hente på Siemens website – dimensionerer du bl.a.:

 

• Beskyttelseskomponenter

• Kabler og kanalskinner

• Transformere

• Motorstartere og frekvensomformere

 

Simaris Design sikrer, at dine installationer lever op til alle relevante EN-krav, og giver dig komplet dokumentation, som også viser

indstilling af maksimalafbrydere. Det er et uundværligt værktøj, når de skal indstilles korrekt, fx ud fra et ønske om total selektivitet i installationen.

Overspændingsbeskyttelse

Med hensyn til overspændingsbeskyttelse er kravene blevet skærpet en del, så det nu er angivet, at der skal anvendes beskyttelse mod transiente overspændinger, hvor konsekvenserne kan påvirke:

 

• Menneskeliv, fx nødforsyninger, faciliteter til lægebehandling

• Kommercielle eller industrielle aktiviteter, fx hoteller, banker, handel osv.

• Offentlige serviceydelser, fx museer,IT-centre, biblioteker, institutioner,       plejehjem osv.

• Et stort antal personer, fx store bygninger, kontorer, skoler osv.

 

Andre steder skal der foretages en risikovurdering, som bygger på parametre som lyntæthed, omgivelser og længder af hhv. nedgravet kabel og luftledning.

Laver du ikke denne risikovurdering, skal du anvende overspændingsbeskyttelse.

 

For en-familieboliger er reglerne lidt anderledes. Her skal der laves overspændingsbeskyttelse, hvis værdien af den elektriske 

installation inkl. tilsluttede brugsgenstande overstiger fem gange værdien for overspændingsbeskyttelsen inkl. installation af denne.

 

For langt de fleste installationer vil de regler medføre, at der skal installeres overspændingsbeskyttelse.