Forbind dine SINAMICS frekvensomformere til MindSphere

SINAMICS Connect 300

Et af de spørgsmål, som ofte stilles, når vi taler om IoT og cloud-based operating er, hvordan vi får data fra vores udstyr i maskinerne frem til MindSphere, og hvordan man kan analysere disse. SINAMICS Connect 300 i kombination med Analyze My Drives er et bud på at besvare og konkretisere dette spørgsmål.

Den digitaliserede værdikæde

SINAMICS Connect 300 skaber værdi både for produktionsvirksomheder og for maskinbyggere i det sidste punkt i værdikæden, som omhandler services. En overvågning af parametrene i frekvensomformeren kan give et indblik i motorens og i det mekaniske systems tilstand, som for produktionsvirksomheden kan give data til vedvarende optimering, reduceret vedligehold og begrænsning af nedetid. Maskinbyggeren kan analysere forbrugsmønstre og herved videreudvikle og øge maskinens performance.

SINAMICS Connect 300 – det tekniske

Den nye SINAMICS Connect 300 er en simpel plug and play-løsning for SINAMICS-frekvens-omformere. Det er en IoT-gateway, som kræver seriel kommunikation (USS-protokol) til frekvensomformeren via RS232-kabel samt netværksforbindelse. Der er ingen modifikationer og firmware-opgraderinger ved anvendelse af denne IoT-gateway.

 

SINAMICS Connect 300 kan tilslutte op til otte frekvensomformere, hvor det på nuværende tidspunkt er muligt at udlæse (fra hver frekvensomformer) 20 prædefinerede parametre, som fx ’Aktuel strøm’, ’Spænding’, ’Moment’, ’Temperatur’, ’Fejlhistorik’ m.m. ’Sampling time’ er nede til ét sekund og kan bestemmes for hver parameter.

 

Ved idriftsættelse tilsluttes de ønskede frekvensomformere til modulet, som selv identificerer de tilsluttede frekvensomformere. De udlæste frekvensomformere kan nu tilgås i SINAMICS Connect 300’s webserver, hvor opsætningsguiden findes.

 

Hvilke frekvensomformere kan tilsluttes? SINAMICS Connect 300 kan forbindes til frekvensomformerne SINAMICS G120 serie, SINAMICS V20 samt MICROMASTER 440. 

MindSphere app: Analyze My Drives 

Analyze My Drives er en applikation i MindSphere. Den giver producenten mulighed for at overvåge alle de frekvensomformere, som er på nettet. Der kan udvælges specifikke grafer for hver parameter, der som funktion af tiden, vil blive vist i et grafisk view.

 

Ydermere kan et scatter-diagram med fx strømmen som funktionen af omdrejningerne defineres med referencepunkter for motorens normale drift. Hvis reference-punkterne set i forhold til omdrejningerne overskrides, kan der genereres en mail, som sendes til de ansvarlige for maskinen med information om, at der er et unormalt strømforbrug på den angivne motor.