High-level cybersecurity

TIA-portalen V17 og SIMATIC S7-controllere får endnu flere integrerede security-funktioner

Cybertrusler mod OT og automationssystemer er i dag en uafviselig realitet. TIA-portalen og SIMATIC S7-controllere har derfor fået tilføjet endnu flere security-funktioner, og eksisterende funktioner blevet videreudviklet i version V17. Der er nu introduceret flere ’security by default’ funktioner, som også nedbringer securityrisici. Det gælder fx PLC-beskyttelsesniveauerne, hvor tildeling af passwords bliver aktiveret automatisk, så brugeren på betryggende vis bliver guidet gennem konfigurationen ved hjælp af en wizard. Det begrænser risikoen for fejl, give transparens og letter håndteringen på den mest brugervenlige måde. 

 

Alle brugere skal kun kunne tilgå specifikke enheder og funktioner – afhængig af deres rolle og rettigheder. Dette håndteres nu i TIA-portalens brugerstyring. I version V17 får brugerne yderligere funktionsrettigheder, som åbner op for en mere detaljeret tildeling af rettigheder, fx til at tilgå security-funktioner. UMC-komponenten (User Management Component) giver mulighed for, at indarbejde brugerstyringen i en central brugerstyring, fx Active Directory. Selv ældre enheder, som understøtter autorisationer med brug af SIMATIC Logon, kan tilsluttes til UMC i version V17.

 

TLS-baseret beskyttelse af SIMATIC S7-kommunikation mellem controllere, TIA-portalen og HMI-stationer er en anden ny feature. Dermed opnår man et højere security-niveau, takket være de seneste standarder (TLS 1.3). Og så kan brugere også kryptere deres kommunikation og tilføje deres egne certifikater. 

 

Med disse security-funktioner, der er integreret i TIA-portalen og S7-controlleren, forhindrer man effektivt uautoriseret adgang til automationssystemet og til dataoverførslen mellem dem, og dermed forhindrer man nedetid på anlæggene, produktionsfejl eller tab af immateriel ejendom. 

Læs mere om vores løsninger inden for Industrial Security

Er der nok fokus på cybersecurity i din industri? I tilfælde af fremmed indtrængen i dine produktionssystemer, så er det alfa og omega at have styr på virksomhedens security. 

 

Cyberangreb på virksomheder er ikke længere usædvanlige, og det er derfor vigtigt med stort fokus på cybersecurity. Den ideelle security-strategi til industrielle systemer er bygget på omhyggelig planlægning og effektiv beskyttelse, og vigtigt inden man aktivt kan sætte en digital transformation i gang.    

Highlights

Brugerstyring og adgangskontrol med single sign-on til TIA-portalen og HMI

Forbedret styring af certifikater til OPC UA på S7-1500-CPU’er

Større kommunikationssikkerhed inden for PG/PC controller-kommunikation

Security som standard med SIMATIC S7-beskyttelsesniveauer