MTP

Module Type Package – når standardisering skal være dynamisk

MTP - et nyt begreb inden for procesautomation
MTP - et nyt begreb inden for procesautomation

Module Type Package

På både Hannover Messen og SPS Messen har Siemens og GEA vist en MTP-integration af en centrifuge i PCS 7/Neo. På Innovation Tour med PCS neo i efteråret blev MTP præsenteret for første gang her i Danmark.

MTP er en ny standardisering inden for procesautomation

MTP er forkortelsen af Module Type Package, og dækker over et standardiseringsarbejde, der foregår under NAMUR-organisationen. Arbejdet er oprindeligt startet af ZWIE tilbage i 2012 med udspring i et ønske om en mere dynamisk produktionsomstilling i den kemiske procesindustri.

Ideelt sammen med S88-standarden

Alle, der arbejder med proceskontrolsystemer inden for farmaceutisk og kemisk industri, fødevareproduktion og andre industrier, hvor processtyringerne er opbygget efter principperne i S88/NE148, vil opnå store fordele ved at anvende MTP.

Grundtanken er at skabe et nemt tilgængeligt interface mellem proces-units og orkestreringslaget, der gør det langt hurtigere at tilføje eller fjerne procesudstyr.

 

Målet er at forkorte stilstandstiden i forbindelse med et produktionsskift.

Det har ført til udarbejdelse af en række guidelines, der til slut skal dække alle facetter omkring integration og kommunikation mellem units, equipments og orkestreringslaget.

 

I efteråret 2019 er de to første guidelines udkommet, og de dækker:

  • VDI/VDE/NAMUR 2658 Part 1; General concept and interfaces
  • VDI/VDE/NAMUR 2658 Part 2; Modelling of operator displays

Derudover er der planlagt følgende guidelines, og flere forventes frigivet i 2020:

  • VDI/VDE/NAMUR 2658 Part 3; Library of data objects
  • VDI/VDE/NAMUR 2658 Part 4; Modelling of module services
  • VDI/VDE/NAMUR 2658 Part 5; Aspects of duration and communicationsVDI/VDE/
  • NAMUR 2658 Part 6; Alarm handling

Forskellige interessenter vil opleve fordelene ved anvendelse af MTP på forskellig måde, og her er nogle eksempler:

  • Slutbrugere/anlægsejere: Nemmere integration af nyt udstyr. Nye og klare grænseflader mellem leverandørerne af automation og udstyr nedsætter risikoen for mangler eller konflikter. Softwaren er en del af en unit, og derfor skal units ikke programmeres i anlægsdelen. Fleksibiliteten betyder hurtigere anlægstilpasninger, fx i forbindelse med produktionsændringer.
  • OEM-unit: Standard-interface giver færre kundetilpasninger. Der vil være færre overflytninger af funktioner til fremmede styresystemer. Skarpe grænseflader betyder mindre usikkerhed under projektering.
  • OEM-anlæg: Nemmere at modulopbygge anlæg ved at anvende færdige units. Nemmere at efterkomme slutkundens ønske om valg af orkestreringslag.
  • Automationsleverandører: Mindre projektrisiko ved brug af færdigprogrammerede units. Entydige grænseflader giver mindre afhængighed af proceseksperter.

Til slut er det vigtigt at understrege, at standardiseringsarbejdet omkring MTP er meget dynamisk, men endnu ikke så langt fremme, at det kan tages i brug.

 

Siemens deltager i de forskellige arbejdsgrupper under NAMUR, og parallelt hermed testes MTP i pilotprojekter, fx som på centrifugen fra GEA.

Læs en artikel om GEA-centrifugen

GEA-centrifuge