De mindre S7-1500 CPU’er bliver nu opdateret og får både mere lager og bliver væsentlig hurtigere.

S7-1511 til og med S7-1516 bliver nu opdateret.

Det er helt ny hardware, der nu kommer på banen for S7-1511 og op til S7-1516. Det betyder samtidig, at det er nye typenumre, man skal bestille.

Lagerkapaciteten for brugerprogrammet bliver for nogle af modellerne fordoblet, dvs. 100 %, og datalageret bliver forøget med 50 %. Programbearbejdningstiden bliver forbedret med op til en faktor 5!

Da enhederne nu vil have to core, kan man nu håndtere kommunikationen på den anden core, herunder fx OPC UA-kommunikationen. Det betyder også, at brugerprogrammet bliver mere ensartet. 

Highlights:

·         Der er nu to performanceklasser, altså samme instruktionstider:

                o    Lav: CPU1511 (F) samt 1513 (F) og for ET200SP CPU’erne 1510 (F) samt 1512 (F)

                o    Middel: CPU1515 (F) samt 1516 (F) samt den nye ET200SP CPU 1514 (F)

·         Performanceforbedring, afhængig af CPU samt projekt, fx er instruktionstiden for bitinstruktioner forbedret med en faktor 5

·         100 % mere programlager samt 50 % mere datalager

·         Forøget kommunikationsperformance, da den anden core benyttes til denne funktion

               o    OPC UA Client og Server forbedres med en faktor 1.6

               o    Open User Communication (OUC) forbedres med en faktor 2.3

               o    Lavere brugerprogram Jitter samt ensartet kommunikationsrespons

·         Displayet benytter også denne core til visninger og kræver ikke længere separat firmware. Den ligger nu i firmwaren for CPU’en

·         Harmonisering af den tekniske specifikation inden for den enkelte performanceklasse

·         Den fysiske tilslutning af PROFINET-interfacet er optimeret, så det er nemmere at komme til

·         Remanenslageret for 1511 og 1513 er udvidet til 256 kB

·         Antallet af de forskellige connections er væsentligt forøget

Ny CPU i ET200SP-serien

·         Svarer til en 1515 CPU, hvilket også betyder, at den har to IP-adresser med mulighed for flere PROFINET- strenge

·         Har samme instruktionstider som CPU1515/1516-enhederne

·         Kan selvfølgelig benytte alle modulerne i ET200SP-serien

·         Kan vælges som standard CPU, fail-safe samt ikke mindst som Motion-løsning med den nye S7-1514 T

S7-151x-enhederne er reservedelskompatible med de nuværende CPU’er. En udskiftning foregår ved at tage MMC-kortet ud af den ældre CPU, udskifte enheden med den nye model og sætte MMC-kortet i igen. Nu vil den automatisk arve den samme firmware, som den ældre CPU havde, uden at der skal downloades noget til enheden.

Man skal dog være opmærksom på, at den nye enhed arbejder væsentligt hurtigere end den ældre, så det kan være, at der skal laves justeringer på anlægget. 

Vil du høre mere?

Så kontakt Produkt Manager Michael Nielsen: