Opsamling af data fra flere enheder

Har du behov for central opsamling af Audit Trail fra Siemens HMI/SCADA-systemer?

Hvis I anvender SIMATIC WinCC i form af Multi eller Comfort paneler eller WinCC V7.x / WinCC Professional SCADA-systemer, er der mulighed for at få systemet til at generere et såkaldt ”Audit Trail” ved forskellige handlinger. Dette kunne fx være ved bruger-logon, ændringer af setpunkter, kvittering af en alarm eller start/stop af en motor.

 

I panelerne aktiveres Audit Trail-funktionaliteten via optionen ”GMP” (Good Manufacturing Practice) og i WinCC V7.x/Prof er funktioner til standard Audit Trail indeholdt i grundpakken. I SIMATIC-panelerne bliver selve Audit Trail-informationen lagret på filformat (csv eller rdb) i panelet, og i SCADA-systemerne lageres de i SQL-databasen sammen med alarminformation (alarmarkivet).

 

Hvis man har et blandet miljø, hvilket jo ofte er tilfældet, står man i den situation, at Audit Trail-informationen for et produktionsforløb ligger på et antal enheder – noget i form af filer og andet i et databaseformat.

 

Her kunne det være ønskeligt med en central løsning, der ”opsamler” Audit Trail-information fra alle enheder og samler det i en fælles database. Det kan faktisk realiseres ved hjælp af WinCC add-on-produktet PM-Analyze, som er et Windows-program til opsamling og analyse af data.

 

PM-Analyze anvender en infrastrukturkomponent kaldet PM-Server, der er i stand til at hente Audit Trail-filer fra SIMATIC-paneler og Audit Trail-information ud fra WinCC SCADA’s database og samle det i en central SQL-database.

 

Man bestemmer selv, hvordan arkivstrukturen skal være på den centrale station, dvs. om man ønsker et arkiv for hver maskine (panel/SCADA), et samlet arkiv for alle maskiner eller en mere sektionsopdelt tilgang.

 

WinCC add-on-produktet PM-Analyze kan ikke blot indsamle Audit Trail-information fra diverse SIMATIC HMI-systemer, men kan også indsamle normale alarmer og kurvedata eller ”trending”-information. En centralt placeret PC med en MS SQL-server/ PM-Analyze-installation kan således agere central dataopsamler, fx for en hel produktionslinje.

 

I kommende artikler gennemgår vi, hvordan man etablerer Audit Trail på hhv. SIMATIC Panel og WinCC SCADA, og hvordan man anvender SIMATIC LogOn, som er teknologien til at anvende Windows AD-brugere i et SIMATIC HMI-system.

 

Hvad er Audit Trail, og hvordan samler du dine Audit Trail-informationer?

Audit Trail dækker over registrering af forskellige operatørgerninger (data) samlet på et grafisk interface – fx en HMI-skærm.

 

Man ønsker ofte at registrere fx brugerlogin/-out, fejl i login, ændringer af setpunkter, start/stop af en motor, låsning af alarmer.

 

Alle disse informationer lagres typisk i en fil eller i et databaseformat på den aktuelle HMI-enhed.

 

Nu kan du let samle disse informationer ved brug af WinCC add-on-produktet PM-Analyze, så de kan samles i din produktionsrapport.