Fokus på energioptimering stiller øgede krav til indsamling og adgang til måledata

Med Powercenter 3000 imødekommer du disse krav på en nem og simpel måde. Enheden indsamler og lagrer relevante forbrugsdata, som kan bruges til energioptimering og opfylder kravene i ISO 50001.

Powercenter 3000

Specielt indsamling og tilgængelighed er et punkt, som ofte kræver dyr hardware og software, hvilket kan være en udfordring specielt for små og mellemstore virksomheder. Med det nye Powercenter 3000, er der ikke længere behov for servere til lagring af data og software til analysering af målingerne.

Powercenter 3000 er en enhed til opsamling af målinger fra en række forskellige måleinstrumenter som fx PAC3200-multiinstrumenter. Enheden opfylder kravene i ISO 50001 til registrering af energimålinger. Energimålingerne bliver gemt hver 15. minut og lagret i enheden, så der er ikke behov for eksterne lagringsenheder. Powercenter 3000 har en indbygget webserver, som du kan tilgå enten lokalt eller via internettet. Og naturligvis kan enheden også kobles op til Siemens cloud-løsning, MindSphere.

 

Du kan altså med Powercenter 3000-enheden på en nem måde få overblik over energiforbruget og overholde kravene til energiledelse i ISO 50001.