SIMATIC PCS neo

Morgendagens proces-kontrolsystem sætter nye standarder

Siemens sætter nye standarder med lanceringen af SIMATIC PCS neo – et innovativt webbaseret proceskontrolsystem rettet mod alle brancher inden for procesindustrien. SIMATIC PCS neo er en splinterny systemsoftware, der tilbyder virksomheder i procesindustrien unikke muligheder i den nuværende og fremtidige digitale tidsalder. Hovedfunktioner inkluderer globalt, webbaseret samarbejde inden for teknik, drift og intuitiv håndtering, hvor al relevant information repræsenteres i et og samme grafiske layout (kaldet workbench).

Intuitiv brugerflade og objektbaseret datamodel

Brugerne drager fordel af en intuitiv grafisk brugergrænseflade (GUI), hvor alle applikationer kan nås med nogle få klik. Det gennemgående grafiske layout i SIMATIC PCS neo gør det til enhver tid nemt at skifte mellem fx Engineering og Monitorering & Kontrolvisning. SIMATIC PCS neo baseres på en gennemgribende objektorienteret datamodel, hvilket øger effektiviteten og kvaliteten gennem hele anlæggets livscyklus.

Ubegrænset tilgængelighed

I vores globaliserede verden er det absolut påkrævet at kunne understøtte verdensomspændende samarbejde, og derfor er SIMATIC PCS neo blevet udviklet med det klare mål at sætte nye standarder inden for globalt samarbejde for alle interessenter i et projekt. Således kan enhver med de påkrævede brugerrettigheder få adgang til alle oplysninger når som helst og hvor som helst, let og direkte ved hjælp af en sikker internetforbindelse. Webbaseret parallel-arbejde for flere brugere kræver ingen lokal softwareinstallation. Den ubesværede adgang til systemet skal i sagens naturbeskyttes mod utilsigtet adgang, hvilket sikres gennem en klar rettigheds- og rolleadministration. Konsekvent og valid information sikres til enhver tid gennem den objektorienterede datahåndtering og et entydigt sessionskoncept.

Imponerende åben og fleksibel arkitektur

SIMATIC PCS neo imponerer med en åben og fleksibel arkitektur, hvor modulopbygning med understøttelse af den åbne standard ”Module Type Packages” allerede er integreret. Maksimal skalerbarhed muliggør anvendelse af styreteknologi fra små procesmoduler op til de største anlæg i verden. Dette er muligt gennem en maksimal genanvendelighed af tekniske koder til let opskalering og tilpasning til forskellige anlægsstørrelser.

Industriel IT-sikkerhed

Industriel IT-sikkerhed er desværre en til stadighed voksende global udfordring, og derfor er det helt naturligt, at SIMATIC PCS neo opfylder relevante afsnit i sikkerhedsstandarden IEC 62443, som fx anbefalingerne til sikkerhedskonceptet Defense-in-depth. Ligeledes opfylder SIMATIC PCS neo konsekvent de specifikationer, der er defineret i “Charter of Trust”, et internationalt charter, som Siemens har været med til at drive og forpligte sig på.

Når skiftet sker

Den nye SIMATIC PCS neo-systemsoftware anvender den nyligt innoverede hardwareportefølje og applikationsarkitektur i SIMATIC PCS 7 version 9.0. Den fælles hardwareplatform betyder, at investeringer og knowhow i SIMATIC PCS 7 v9.0 fortsat kan udnyttes sammen med fordelene ved det nye system SIMATIC PCS neo, og det betyder samtidig, at en overgang fra PCS7 v9.0 til SIMATIC PCS neo kan anskues som en opgradering fremfor en overgang til et nyt system.