Softwaren SIMIT til realisering af den digitale tvilling er nået til version 11

I en tid med fokus på digitalisering – og herunder specielt opbygning af virtuelle anlægsmodeller – spiller softwaren SIMIT en hovedrolle. Virtuelle anlægsmodeller inden for automation er fortsat forholdsvis nyt, men interessen er eksponentielt stigende – og det med god grund. Med SIMIT kan man opbygge både enkle og komplekse anlægsmodeller, hvorefter modellen kan anvendes i salgsarbejdet til kodevalidering i forbindelse med nyanlæg eller ændringer (virtuel idriftsættelse), til operatørtræning m.m.

Den nye SIMIT version 11 indeholder flere interessante nyskabelser, hvoraf nogle få bliver omtalt i denne artikel.

 

Player Version

Den største nyhed er formentlig, at der med SIMIT V11 introduceres en ”Player version” beregnet til operatørtræning. Med denne version kan fx systemintegratorer levere en digital anlægsmodel til anlægsejeren, som herefter kan anvende modellen til operatørtræning. Med ”SIMIT Player” kan der ikke tilføjes eller fjernes anlægskomponenter, men man kan starte og stoppe projekter og tilrette IP-adresser. I sagens natur er snapshot-funktionen også tilgængelig.

 

Forbedrede koblinger 

Anvendelsen af SIMIT sammen med PLCSIM Advance i TIA-portalen er i hastig vækst, og således er det meget passende, at der netop her er en velkommen forbedring i SIMIT V11. Med den nye SIMIT-version bliver det tjekket, hvilken version af PLCSIM Advance der er installeret, og SIMIT anvender på den baggrund et dedikeret interface til hhv. PLCSIM Advance V4.0 SP1 eller V3.0 Upd2. Med SIMIT V11 bliver det også muligt at koble op på en allerede kørende PLCSIM Advance-instans, og det letter tilretningen af anlægsmodellen under test.

 

Bibliotek med fokus på vandbehandling

Sammen med SIMIT V11 eller kort efter frigivelsen introduceres et nyt ”SIMIT Solution Water Library addOn”, der, som navnet indikerer, har fokus på vandbehandlingsanlæg. Biblioteket kan ses som en udviddelse af det eksisterende ”Flownet” og indeholder typiske komponenter i vandbehandlingsanlæg som fx filtre. Til forskel fra ”Flownet” indeholder det nye bibliotek højdeprofiler, så tyngdekraftens indflydelse i et åbent tanksystem kan inkorporeres i anlægsmodellen.

SIMIT Prove of Concept (PoC)

Det kan være vanskeligt på forkant at danne sig et billede af, om opbygningen af virtuelle anlæg giver tilstrækkelig værdi. I disse situationer vil et forstudie eller PoC-studie være formålstjenligt. Her tilbyder Siemens en SIMIT PoC-pakke til en meget lav pris. SIMIT PoC-pakken indeholder de fleste biblioteker og værktøjer, og licensen er gældende i tre måneder startende fra første anvendelsesdato. SIMIT PoC-pakken blev indtroduceret allerede i SIMIT V10.3, men da introduktionen dengang nærmest blev forbigået i stilhed, giver det mening også at nævne PoC-muligheden i forbindelse med den nye SIMIT V11.

Kontakt

Har du brug for at høre mere om SIMIT version 11, skal du være velkommen til at kontakte os her.