Webinar om Safety

Kom med i Safety-trucken

Fra maj 2022

Hvis du tidligere har arbejdet med Simaris Design, vil du opleve, at opbygningen af version 10 stort set ligner de tidligere versioner. Men under ”motorhjelmen” er der sket nye og store forandringer, som gør, at man nu kan dimensionere og dokumentere endnu mere komplekse elinstallationer. 

 

En af det helt store nyheder er, at man fremover også kan dimensionere ring- og maskenet på samme måde som det traditionelle radialnet. Det vil sige, at Simaris nu kan dimensionere komplekse elinstallationer, hvor der forsynes fra flere retninger og fra flere forsyningskilder, som kan være individuelt placeret i installationerne. Nu er det også muligt at beregne installationen som balanceret eller ubalanceret net. Derved kan man se belastningen for den enkelte fase – og lige så vigtigt for nul-lederen.  

 

I version 10 er der også tilføjet en helt ny funktion i form af fejlsekvensanalyse. Med denne nye unikke funktion kan du simulere en kortslutning på et hvilket som helst sted i installationen. Det betyder at du nu – sikkert bag skærmen – kan følge kortslutningens vej til forsyningspunktet, og i hvilken rækkefølge de enkelte beskyttelseskomponenter udkobler. Derudover får du information som kortslutningsstrøm og udkoblingstid for den enkelte komponent. Har du specificeret flere driftsscenarier for installationen, viser Simaris kortslutningsforløbet for hver enkelt af de metoder, man ønsker at drifte installationen på. Disse nye funktioner kræver dog en professionel licens. 

 

Som noget nyt kan du i standardversionen også tilføje forsyning fra vedvarende energikilder, fx vindmøller og solcelleanlæg, ligesom du nu frit kan placere forsyningskilder på alle niveauer i installationen. 

 

En anden hjælpsom funktion er muligheden for at ændre flere værdier på samme tid. Det kan fx være, hvis man generelt ønsker, at alle kabler i hele installationen skal lægges op i en kabelbakke, eller hvis man ønsker at alle effektfaktorer rettes på alle belastninger. Rettelserne sker for alle de valgte enheder, og hvis det medfører fejl i installationen, vil hver enkelt fejlmeddelelse blive specificeret til yderligere evaluering. 

 

Nogle af de efterspurgte funktioner er fx muligheden for krydsreference, hvis en kabel- eller kanalskinneforbindelse spænder over flere sider. Og muligheden for manuelt at tilpasse tavlernes længde på tegningerne. Begge funktioner er nu integreret i version 10. 

 

Da vi oplever øget fokus på gnistbeskyttelse (AFDD) i installationerne, kan du nu også vælge denne form for person- og brandbeskyttelse i Simaris Design. AFDD anbefales i DS/HD 60364-4.42 som optimal beskyttelse under særlige forhold og i specielle områder. Læs eventuelt mere på www.siemens.dk/afdd. 

 

Udover komplet tegningsdokumentation fra mellemspændingens forsyningspunkt til den sidste stikkontakt giver programmet også en bred vifte af supplerende dokumentation. Det er fx udløsekarakteristika og indstillingsværdier for beskyttelsesudstyr, selektivitetsevaluering, spændingsfaldsberegninger, kabel- og kanalskinnelister, komponentlister for enkelttavler og meget mere.  

Webinar om Safety

Vær med, når vi giver en produktgennemgang af Safety-komponenter krydret med applikationseksempler. Vi kommer ind på både basis-komponenter samt State of the art-løsninger.
Gense webinar

Er du tidligere tilmeldt dette webinar?