Skab forandringer i hverdagen og skab en ny fremtid

Bæredygtighed er en integreret del af vores forretning – det ligger i vores DNA. Vi gør det muligt for vores kunder at skabe bæredygtig vækst og transformere deres forretning. Med DEGREE-konceptet har vi fastlagt vores strategiske ambitioner til gavn for alle interessenter inden for de centrale områder: miljø, mennesker og samfund samt ansvarlig forretningspraksis. 

Teknologi til en bæredygtig fremtid

Innovativ teknologi har været Siemens kernekompetence siden starten i 1847, og det bliver det ved med at være i den fremtid, vi bygger op. Siemens teknologi og innovation åbner muligheder og er med til at understøtte vores kunder i deres bestræbelser på at nå deres mål med hensyn til bæredygtighed og dermed sikre en bedre fremtid.

 

Her er et par eksempler, der viser, hvad vi mener, når vi siger, at bæredygtighed er lig med forretning.

Ansvarlig forretningspraksis

Ansvarlig forretningspraksis

Hos Siemens er det vores ambition at være rollemodel og handle til fordel både for vores virksomhed og for vores interessenter. Ansvarlig forretningspraksis spiller en afgørende rolle i Siemens mål om at tage etiske og ansvarlige beslutninger til gavn for alle vores interessenter. Det drejer sig om vores høje standarder inden for miljø, respekten for menneskerettigheder gennem hele værdikæden samt vores ambition om at fremme tillid, retfærdighed og integritet i alle henseender.

Læs mere om vores tiltag inden for bæredygtighed i Danmark

Er du interesseret i at få mere at vide om vores lokale initiativer inden for bæredygtighed og hvordan vi skaber teknologi med et bæredygtigt formål? Læs mere om hvordan vi bidrager i Danmark.

FN Agenda 2030

Siemens bidrager til verdensmålene

I 1987 definerede FN’s Brundtland-kommission bæredygtig udvikling som ”en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.” Det danner stadig grundlag for vores forståelse af bæredygtighed. I 2015 anerkendte FN’s generalforsamling FN’s Agenda 2030, som består af 17 bæredygtighedsmål, de såkaldte verdensmål (SDG).
UN Agenda 2030 for Sustainable Development
Siemens is committed to contributing to the SDGs through its products and solutions, its responsible business practices in ~200 countries, through strategic partnerships and targeted community activities.
Find out more.
Learn more
Learn more