På vej mod en bæredygtig fremtid

Bæredygtighed er en integreret del af vores forretning – det ligger i vores DNA. Vi gør det muligt for vores kunder at skabe bæredygtig vækst og transformere deres forretning. Med DEGREE-konceptet har vi fastlagt vores strategiske ambitioner til gavn for alle interessenter inden for de centrale områder: miljø, mennesker og samfund samt ansvarlig forretningspraksis. 
Vi har som virksomhed et stort ansvar for at balancere hensynet til miljø og mennersker med hensynet til at drive en profitabel forretning. Og når jeg ser tilbage på de snart 130 vi har drevet forretning i det danske samfund, synes jeg vi godt kan være vores indsats bekendt.
Bjarne Lykke Sørensen, Administrerende direktør, Siemens A/S

Innovative, Excellent og Responsible.

Ansvarlighed i forhold til kunder og leverandører, medarbejdere og miljø og i bred forstand det omgivende samfund er en af Siemens tre grundlæggende værdier. På grundlag af koncernens bæredygtighedsstrategi har Siemens A/S fastlagt en politik for bæredygtighed og samfundsansvar (CSR), som har til formål at realisere koncernstrategien og styrke Siemens virke som en ansvarlig virksomhed i det danske samfund.

De primære indsatsområder for at skabe en bæredygtig virksomhed ligger i forlængelse af koncernens fokus på miljø, sociale forhold og ledelse.

Teknologi til en bæredygtig fremtid

Innovativ teknologi har været Siemens kernekompetence siden starten i 1847, og det bliver det ved med at være i den fremtid, vi bygger op. Siemens teknologi og innovation åbner muligheder og er med til at understøtte vores kunder i deres bestræbelser på at nå deres mål med hensyn til bæredygtighed og dermed sikre en bedre fremtid.

 

Her er et par eksempler, der viser, hvad vi mener, når vi siger, at bæredygtighed er lig med forretning.

 

Læs mere om, hvordan Siemens teknologier og produkter har gjort det muligt for vores kunder at etablere en mere bæredygtig forretning her.

Samfundsansvar

En aktiv virksomhed i det danske samfund

Vi tager vores samfundsmæssige ansvar alvorligt, både når det drejer sig om at efterleve love og regler for vores virksomhedsdrift og når det drejer sig om at bidrage til samfundet, hvor vi støtter udvalgte aktiviteter i samfundet som er relevante for vores virksomhed.
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Siemens bidrager til de 17 verdensmål

I filmen viser vi et udvalg af de opgaver og aktiviteter, hvor vi omsætter verdensmålene (SDG) til praksis og bidrager i større skala. Det sker gennem vores produkter og løsninger og vores ansvarlige forretningspraksis i de ca. 200 lande, hvor vi er repræsenteret samt via strategiske partnerskaber og målrettede samfundsaktiviteter.