Klima og miljø i tal

Siemens CO2-aftryk i tal.

Siemens har som resten af verdens virksomheder et vigtigt ansvar i arbejdet med at reducere udledningen af drivhusgasser. Derfor har Siemens fastlagt ambitiøse klimamål, som vi i Danmark arbejder på at implementere.

Her på siden kan du få et konkret indblik i, hvilke mål vi har fastlagt for Siemens A/S, og hvordan vores klima- og miljøaftryk udvikler sig.

Siemens vision på miljøområdet er at være en grøn virksomhed, der arbejder målrettet på at beskytte miljøet, og som lader miljøhensyn indgå i beslutningerne. Siemens A/S er derfor certificeret i henhold til ISO 14001 og har som led i dette en generel målsætning om at reducere miljøbelastningen. Vigtige parametre i denne sammenhæng er blandt andet forbruget af elektricitet, varme og vand, udledning af CO₂ fra firmabiler samt mængden af affald, hvor der er fastlagt specifikke mål.

Vores vandforbrug er faldet med 16 % om året de seneste to år

Det er vores mål at reducere vandforbruget med 5 % om året. Ser man på vandforbruget de seneste to år, viser grafen et årligt fald på omkring 16 %, hvilket blandt andet skyldes at færre medarbejdere er mødt på job som følge af corona-restriktionerne.

Vi bruger kun grøn strøm – og vi bruger mindre af den

Vores forbrug af både varme og strøm er væsentligt lavere end de normtal, som LEED Gold Standard har sat som benchmark.

 

Stigningen i forbruget af varme de seneste år skyldes, at vi har måttet stoppe genindvindingen af varme grundet risikoen for smitte med covid-19.

CO2 udledningen fra vores flåde er faldet med godt 27 %

CO2-udledningen fra vores flåde af firmabiler er faldet med godt 27 % siden 2018/2019 og ca. 11% siden sidste år.

 

Målet er, at udledningen af CO2 skal reduceres til 0 i 2030. For at nå i mål har vi besluttet, at firma- og servicebiler (dog ekskl. varevogne større end 2,5 tons) indkøbt efter 1. januar 2022 skal være plug-in hybride eller rene elmodeller. Og fra den 1. januar 2026 vil det kun være muligt at købe rene elbiler. Med en leasingperiode på 4 år betyder det, at vores bilflåde er 100 % elektrisk i 2030.

Andelen af affald til genbrug har været stigende de seneste år

I Siemens arbejder vi også med at reducere andelen af affald, der ikke kan genanvendes.

 

Ud af de omkring 95 tons årligt affald har vi det seneste år genbrugt hele 64 %. Det er en stigning på 2 procentpoint i forhold til året forinden, som lægger sig i forlængelse af flere års positiv trend. 

Antallet af flyrejser er faldet dramatisk under coronapandemien

Coronapandemien har medvirket til at reducere CO2-udledningen fra arbejdsrelaterede flyrejser markant.

 

Når vi er ude af coronapandemien, er det vores mål at CO2-aftrykket fra flyrejser maksimalt må udgøre 111,5 tons, svarende til 50 % af niveauet i forretningsåret 2018/2019. Dette vil vi sikre ved at fastholde brugen af online møder samt ved nøje prioritering af, hvornår det er nødvendigt at rejse.

På vej mod en bæredygtig fremtid

Bæredygtighed er en integreret del af vores forretning – det ligger i vores DNA. Vi gør det muligt for vores kunder at skabe bæredygtig vækst og transformere deres forretning. Med DEGREE-konceptet har vi fastlagt vores strategiske ambitioner til gavn for alle interessenter inden for de centrale områder: miljø, mennesker og samfund samt ansvarlig forretningspraksis.