Seminar

Vi har med stor succes, afholdt en række DS/HD60364 seminarer rundt i hele landet. Vi takker alle jer der har deltaget. 
Seminar

Opdatering på de nye regler

På seminarerne var der stor spørgelyst og vi fik flere gode spørgsmål. Vi har udvalgt de oftest stillede spørgsmål og dem vi fandt særlig interessante. Disse spørgsmål og svar vil vi gerne dele med jer.

FAQ

Q: Kan man have flere fremføringsveje på et kabel i Simaris Design?

A: Nej, det er kun muligt at have én føringsvej per kabel, så man skal vælge worst-case. Det kan måske være svært altid at gennemskue worst-case, så der vil vi normalt tegne begge eksempler og så vælge kablet manuelt ud fra det største tværsnit.

Q: Hvor meget må man udvide på en eksisterende installation uden at skulle følge DS/HD60364?

A:  Sikkerhedsstyrelsen har i december 2019 publiceret en undtagelse for mindre udvidelser op til 16A og et kabeltværsnit på maks. 4mm2. Altså kan man udvide med én gruppe uden at skulle kende belastningen på eksisterende kabler. Det nye kabel må formentlig maks. belastes med 70%
læs mere på SIK webside 

Læs mere på SIK webside

Klik her

Q: Hvor skal man placere hhv. type 1 og type 2 transientbeskyttelse?

A: Type 1 beskyttelsen skal placeres i tavler, hvor der er risiko for direkte lynnedslag eller store udæmpede koblingstransienter fra mellemspændingsnettet, så typisk i hovedtavler. Type 2 bruges i undertavler og i boliger, hvor der ikke er forsyning fra luftledninger. Læs mere omkring installationsregler af transientbeskyttelse: 

Q: Findes der en gnistdetektor i en 4-polet version?

A: Nej, i øjeblikket findes AFDD enheder kun i 2-polet versioner. DS/HD60364 standarden nævner også kun fase-nul / fase-fase installationer op til 240V som målgruppen for installering af AFDD. Der udvikles dog på at lave en 4-polet version, men der er forskellige tekniske udfordringer som skal løses først.

Q: Findes der en simpel måde at dimensionere kabler på i en bolig? Før brugte vi tabel 801a i SB6.

A: Sikkerhedsstyrelsen er kommet med en ny tabel til ”simpel dimensionering”, hvor der angives at et 1,5mm2 må forsikres med 10A og et 2,5mm2 med 13A. Man skal dog være meget opmærksom at der er rigtig mange betingelser for brug af tabellen, som i praksis vil gøre det ligeså hurtigt at dimensionere kablet med software som fx Simaris Design.

Q: Skal der være transientbeskyttelse i en bolig?

A: I DS/HD60364 §443.4 er der angivet at der i enfamilieboliger skal udføres en risikovurdering, når værdien af den elektriske installation (inkl. fast monteret brugsgenstande) er større end 5 gange omkostningen af transientbeskyttelsen. Denne omkostning kan konservativt sættes til maks. 4000-5000kr. Til en risikovurdering skal der anvendes værdier, som kan være tidskrævende og svære at få fat i, derfor vil det i mange tilfælde være hurtigere/billigere blot at montere transientbeskyttelsen.

Q: For hvor mange personer gælder Professionel licensen til Simaris Design?

A: Licensen er en firmalicens, så den gælder for alle ansatte i firmaet.

Q: Hvor meget må man udvide en eksisterende tavle, før man skal følge den nye installationsstandard DS/HD60364?

A: I bekendtgørelse 1082, er der i §68 beskrevet forhold omkring eksisterende tavler. Her er det angivet at en tavle må ændres, repareres og udvides inden for den eksisterende ydre kapsling iht. fabrikantanvisning og de regler som var gældende på installationstidspunktet.

 

Så man må altså godt bygge en eller flere grupper ind i fx en boligtavle uden at den skal opdateres til at følge DS/HD60364, så længe man kan holde sig inden for den oprindelige kapsling. Hvorimod en udvidelse uden for den ydre kapsling vil betragtes som en ny tavle, som derfor skal overholde de nugældende krav.

 

Det samme gør sig gældende hvis en eksisterende tavle flyttes, så skal den overholde de gældende krav på flytningstidspunktet. 

Programmet for dagen

Teknologispecialisterne Allan Pedersen og Casper Strandbech opdaterede deltagerne på nogle af de nye regler, som vil påvirke deres daglige arbejde med elinstallationer. 

 

På dagen kom de ind på:

  • Vurdering af risikoen for transiente overspændinger fra fx atmosfæriske forhold og dermed brug af transientbeskyttelse
  • Nye regler om opdeling af installationen på flere fejlstrømsenheder
  • Gnistdetektorteknologi (AFDD) og brugen af denne iht. DS/HD60364

Dagen var en god blanding af gennemgang af regler og komponenter, som understøtter og viser, hvordan reglerne kan opfyldes. Der var en kort introduktion til Siemens Simaris Design software, som er et dimensioneringsprogram til beregning af lavspændingsinstallationer. Dagens indhold gjorde forhåbentlig deltagerne klogere på, hvordan de let kan opfylde dokumentationskravene.