Bæredygtig industri

Produkter og løsninger, der er med til at sikre energieffektivitet og klimavenlige produktioner.

En bæredygtig industri har et stort forretningspotentiale

Klimaforandringerne betyder, at myndigheder og store virksomheder verden over enten har eller får fokus på bæredygtige løsninger og kræver det samme af deres leverandører. Derfor bliver bæredygtighed et af fremtidens store konkurrenceparametre. Hos Siemens har vi fokus på at levere industrikomponenter, der er produceret bæredygtigt og som gør produktionen hos jer mere bæredygtig. Det betyder, at I både øger jeres konkurrenceevne, reducerer omkostningerne til energi, og formindsker jeres egen udledning af CO2.

SIMATIC Energy Management - omfattende, integreret energistyring hele vejen fra fabriksgulvet til topledelsen

Hvis du gerne vil reducere dine energiomkostninger, forbedre din konkurrenceevne og overholde lovkravene, så ved du, at en konsekvent energistyring fra ende til anden er afgørende i en industriel produktion.

Du er nødt til konstant at holde øje med dit energiforbrug i hele virksomheden, for at kunne træffe de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt.

 

Energieffektiv produktion

Reducer omkostninger og CO2-udslip

Spar på energien. Det råd er vi vokset op med i Danmark, og vi er gode til det.

Energieffektivitet handler også om at spare på energien. Men mere præcist handler det om at udnytte energien så effektivt som muligt, så I kan producere mest muligt ved det lavest mulige energiforbrug.

 

Fordelene ved energieffektiv produktion er åbenlyse, for energi er en af de største omkostninger i de fleste industrivirksomheder. Reducerer I energiforbruget, reducerer I også omkostningerne og tjener flere penge.

 

Med energieffektiv produktion reducerer I automatisk også CO2-udledningen, hvilket er godt for klimaet. Og det kan sagtens vise sig at være endnu mere værd for bundlinjen end besparelsen på energiregningen. For både forbrugere og investorer interesserer sig i stigende grad for virksomheders evne til at producere bæredygtigt, og derfor har energieffektivitet indflydelse på virksomhedens konkurrenceevne og overlevelse på længere sigt.

 

I Siemens tilbyder vi både energieffektive produkter, og løsninger, der hjælper jer med at optimere den samlede produktion, så I udnytter energien på den mest effektive måde.

Løft jeres energieffektivitet, og lev op til krav og standarder

Der er mange gode grunde til at implementere et energistyringssystem, der skaber transparens i energiforbruget. Resultatet er energibesparelser og reducerede omkostninger. Den verdensomfattende standard ISO 50001 beskriver alle krav for in-house energistyringssystemer.

 

Vi hjælper jer igennem hvert trin i processen fra etablering til optimering.

 

Det er også relevant at se på, hvad strømmen koster på et givent tidspunkt. Er der meget vind, bliver strømmen billigere. Og det kan være yderst relevant at tage hensyn til, når der skal produceres fx prisfølsomme produkter.

Let adgang til alle jeres energidata

Få alle de energidata, I har brug for fra jeres produktionsproces med vores SIMATIC Energy Suite energistyringsløsning, der tilbyder gennemgående transparens i alle energistrømme. Med TIA-portalen får I en ensartet platform til automatisering og energistyring på tværs af lokationer. De registrerede energidata kan udvides til et energistyringssystem til flere lokationer gennem forbindelse til SIMATIC Energy Manager PRO eller det cloudbaserede Service Energy Analytics. Vi tilbyder en omfattende ISO 50001-certificeret produkt- og løsningsportefølje.

 

Energiovervågningen kan overvåges online, og det er muligt at aflæse CO2-aftrykket helt ned på det enkelte produkt der produceres.

Udnyt det store besparelsespotentiale

Elektriske drevsystemer er ansvarlige for næsten 70 % af al energiforbrug. Oveni det udgør energiomkostningerne for et elektrisk drevsystem mindst 80 % af dets livscyklusomkostninger. Der ligger altså et enormt besparelsespotentiale i systemer for elektriske drev. Så det er ikke nok at fokusere på enkeltstående drev eller motorer. For at nå det europæiske mål om at reducere CO2-udledning med 40% inden 2030 sammenlignet med 1990, er vi nødt til at fokusere på det samlede system.

Optimer jeres drevsystem 

Med EN 50598-standarden er vi begyndt at se på systemet i sin helhed. I kan opnå energibesparelser på over 30 % med den omfattende portefølje, der gør det muligt at optimere jeres drevsystem med integrerede, højt effektive komponenter.

 

Som en komplet løsning kan Siemens Integrated Drive Systems uden problemer integreres i ethvert drevsystem og et hvilket som helst automatiseringsmiljø gennem hele levetiden. Resultatet er, at I er fuldt ud i stand til at leve op til standarderne og sikre, at jeres systemer er så effektive som muligt. 

En konkurrencemæssig faktor

Energieffektivitet handler både om miljøet og om bundlinjen. Svindende ressourcer, stigende energipriser og skrappere klimabestemmelser gør energieffektiv produktion til en konkurrencemæssig faktor.

 

Hvis I skal blive så energieffektive som muligt, har I brug for de bedste produkter, systemer og løsninger. Dæk hele energistyringsprocessen med vores unikke udvalg af energibesparende produkter – I kan finde en skræddersyet energieffektiv løsning til jeres applikationer. 

Spar penge på at øge energieffektiviteten

Når I øger energieffektiviteten, sparer I penge gennem øget effektivitet og lavere energiomkostninger. Vi tilbyder et omfattende udvalg af energieffektive løsninger fra digitaliseringsløsninger til drev- og automatiseringsteknologi til energibesparende ydelser.

Øget produktivitet

Producer flere varer med samme eller mindre forbrug af råvarer og energi

Kan vi gøre produktionen mere bæredygtig og stadig producere det samme eller et større antal varer? Ja, mener vi i Siemens.

Med digitaliseringen har vi redskaberne til at optimere produktionen i en sådan grad, at vi kan fremstille de samme mængder med færre råvarer, med et mindre energiforbrug og med reduceret behov for transport af halvfabrikata.

 

I dag kan vi koble alle vores komponenter på netværk, og vi kan opsamle og analysere alle data fra produktionen. Ud fra de analyser kan vi optimere produktionen, så vi undgår spild af materialer, udnytter kapaciteten af vores udstyr maksimalt, og sparer energi i produktionen. Monitorering af data vil også hjælpe med at opdage afvigelser, så vi kan planlægge vedligehold og undgå stop i produktionen.

 

Med Siemens teknologier er det nemt for jer at opsamle og analyse data på en standardiseret og struktureret måde. Standardiserede løsninger gør jer i stand til mere effektivt at skalere jeres produktion, så I kan producere mere på den mest bæredygtige måde.

Optimeringer kræver samlet overblik

I gennemsnit udgør energiforbruget 10 % af de samlede produktionsomkostninger, mens det i energitunge industrier kan komme op på 40 %. At producere de samme produkter med reduceret energiforbrug er dermed et oplagt sted at sætte ind for at øge produktiviteten og samtidig producere mere bæredygtigt.

Energibesparelser på op til 40 %

I nogle produktionsanlæg har vi fundet energibesparelser på helt op til 40 %. Hemmeligheden bag det er ikke kun at optimere de enkelte maskiner, men at skabe et samlet overblik over hele workflowet. SIMATIC Energy Manager PRO er markedets bedste værktøj til at give jer fuldt overblik og kontrol over energiforbruget. Samtidig hjælper det med at dokumentere, at I overholder alle krav.

Perfekt dimensioneret og stadig skalerbart

Med det fulde overblik kan I også bedre dimensionere drev, motorer og øvrigt udstyr, så det passer til jeres eller jeres kunders produktion. Med Siemens får I samtidig en partner, der sikrer skalerbare løsninger, så I eller jeres kunder kan udvide kapaciteten, mens I balancerer forbruget af energi og råvarer.

Data øger produktiviteten

I kan øge effektiviteten og produktionen, og samtidig producere mere bæredygtigt, med hjælp fra vores intelligente performance management-systemer. Det kræver systematisk dataindsamling af både status på udstyr, energi- og vareforbrug og produktivitet målt på både kvantitet og kvalitet.

 

Først skal de nødvendige data indsamles og lagres enten på en lokal server eller i en cloud-løsninger. Den løbende analyse, eventuelt i tilkobling til øvrige data, kan ske i jeres eksisterende SCADA-løsning eller gennem en applikation i skyen. 

Få besked ved afvigelser

I får løbende information om ressourceforbrug, kvalitet og produktionsmængder baseret på data i realtid. De data kan I løbende bruge til både at optimere produktionen og til at modtage notifikationer, hvis der sker afvigelser fra normalen, så utilsigtede stop i produktionen kan undgås.

 

Siemens tilbyder en række applikationer, der hjælper med at monitorere og optimere jeres performance

Mindst mulig miljøbelastning fra slutproduktet

Myndigheder og forbrugere stiller stigende strenge krav om bæredygtig produktion. Ofte er CO2-udledningen første punkt på dagsordenen, og derfor hjælper vi vores kunder verden over med at reducere deres CO2-udledning og producere de mest energieffektive produktionsanlæg og maskiner. På den måde optimerer vi hele værdikæden, så slutproduktet ender med at belaste miljøet mindst muligt.

 

Samtidig skal vores kunder hele tiden øge produktiviteten, så de kan producere flere enheder baseret på den samme eller en mindre mængde input. 

Spar energiforbrug og transport

Hvis I skal opretholde produktionen og reducere CO2-udledningen, er energiforbrug og transport de bedste steder at starte. Siemens tilbyder en række løsninger til performance management, der hjælper med at indsamle og benchmarke data om jeres energiforbrug, så I kan optimere produktionen.

 

Med digitaliseringen er vi også et stort skridt inde i Industri 4.0, hvor produktionsanlæggene bliver mere fleksible, så vi kan begynde at producere forskellige varer på samme produktionsfaciliteter. Dermed kan vi rykke mere af produktionen tættere på forbrugerne og spare transportomkostninger og CO2 fra transporten.

Klima

Siemens fører an i klimakampen

I 2015 meldte vi ud, at vi vil være CO2-neutrale i 2030. Dengang var Siemens den første af de store globale industrivirksomheder til at melde en så ambitiøs klimamålsætning ud offentligt.

At gøre industrien bæredygtig og blive CO2-neutrale kræver stærke partnerskaber, og derfor er vi glade for, at flere og flere virksomheder sætter lige så ambitiøse målsætninger som os.

 

For at nå vores målsætning har vi investeret 100 millioner euro til at energieffektivisere vores bygninger og produktionsfaciliteter. Allerede nu er 60 procent af vores elektricitetsforbrug dækket af vedvarende energi, og vi har reduceret vores CO2-udledning med 54 procent siden 2014.

 

Men bæredygtighed handler om mere end at reducere CO2-udledningen, og derfor arbejder Siemens målrettet med flere af FN’s verdensmål. Vi har blandt andet udviklet en ®Business to Society-koncept, hvor vi også måler på vores økonomiske og sociale bidrag forskellige steder i verden. 

Vi bidrager allerede

Virksomheder spiller en afgørende rolle i at begrænse den globale opvarmning. I stedet for at vente på, at verdens politiske ledere bliver enige, skal virksomheder gå forrest, både med gode eksempler og med at udvikle teknologi og metoder, der betyder, at vi kan opretholde og forbedre vores levestandard på en bæredygtig måde.

 

Allerede inden Paris-aftalen kom i stand, erklærede vi i Siemens, at vi vil være CO2-neutrale i 2030. Vi er overbeviste om, at det er det rigtige at gøre. Og vi ved, at det er en god forretning.

På vej mod målet

Siden vi begyndte i 2014, har vi reduceret vores CO2-udledning med 54 %. Og 60 % af vores eget forbrug af elektricitet kommer nu fra vedvarende energi. Samtidig kan vi se, at vores investeringer i energieffektivitet har reduceret vores energiomkostninger med 15 %.

For at nå vores mål fokuserer vi på fire fokusområder: energieffektivitet, decentrale energisystemer, intelligente e-mobility-løsninger og indkøb af vedvarende energi. 

Vi gør vores fodspor synlige

Bæredygtighed handler om meget mere end reduktion af CO2-udledningen. Bæredygtighed handler også om at finde den rette balance mellem sociale, økonomiske og miljømæssige påvirkninger, og det er en udfordring i alle industrier.

Bæredygtighed i hele produktets livscyklus

Løsningen kræver, at vi bruger jordens ressourcer optimalt. Derfor skal der tænkes bæredygtighed i hele et produkts livscyklus – fra udvinding af råvarer over energiforbrug under fremstilling og brug, til adskillelse og mest muligt genbrug, når produktets levetid udløber.

 

Den proces starter i designfasen. Vores designere benytter livscyklusanalyser, der viser et produkts klimaaftryk i hele dets levetid. På den baggrund kan vi udarbejde Environmental Product Declarations til vores kunder – erklæringer, der giver fuld transparens over de miljømæssige påvirkninger af produkter fra Siemens.

Bæredygtighed kræver partnerskaber – derfor stiller vi krav

En holistisk tilgang

At gøre den globale industri bæredygtig kræver samarbejde mellem alle industriens aktører. I Siemens stiller vi store krav til os selv. Og vi stiller store krav til vores leverandører.

 

Når vi stiller krav om bæredygtighed til vores leverandører er det baseret på en holistisk tilgang, der tager udgangspunkt i FN’s Global Compact, og som i første omgang minimerer risici for mennesker og miljø.

 

Alle vores leverandører skal leve op til vores Code of Conduct, der, ud over krav om altid at overholde gældende lovgivning, også stiller krav om beskyttelse af miljøet, om gennemsigtighed i forsyningskæden og om ansvarligt indkøb af mineraler.

Fælles overbevisning

Siemens arbejder med omkring 90.000 leverandører fordelt i ca. 150 forskellige lande. Vi udfører mange årlige audits, og vi har et program, der risikoanalyserer vores leverandører. Men mest af alt tror vi på, at den bedste måde at opnå vores mål om bæredygtig industri er, når vores leverandører og samarbejdspartnere deler vores overbevisning.

Siemens har nedbragt CO2-udledningen med 54 %

Siemens har nået sit fastsatte delmål inden for CO2-reduktion. Virksomheden har reduceret CO2-aftrykket i sin egen værdikæde med over en halvdel (54 %) siden 2014. Dermed har Siemens – med fire procentpoint – overgået sit mål om at halvere sin globale kuldioxid-(CO2) udledning i 2020. 

Bæredygtige kundehistorier

Læs og bliv inspireret. Digitalisering og bæredygtighed går hånd i hånd, og vores kunder nyder godt af, at vores medarbejdere hele tiden hæver barren for, hvordan vi kan udnytte teknologien til gavn for både miljøet og bundlinjen. Sammen finder vi løsninger, der giver dig mulighed for at skabe værdi for din virksomhed og investere i en bæredygtig fremtid.

Produktion og forbrugere rykker nærmere hinanden

Kunderne hos Siemens efterspørger i højere grad ny teknologi til at ændre produktionen, og det bliver accelereret af bæredygtighedsdagsordenen og pandemien, vurderer Bjarne Lykke Sørensen Managing Director, Siemens Digital Industries.

 

"Vi har lige erfaret, at der kan opstå en pandemi, hvor transport bliver et problem, og så er der jo ikke mindst hele bæredygtighedstankegangen, som gør op med at producere noget på den ene side af Jorden for så at sende det tilbage igen."

Relateret indhold