Digital Enterprise

Vi understøtter den digitale transformation ved at integrere hardware og software med banebrydende teknologier.
Digitalisering forandrer industrien

Fremtidens industri

Mere fleksibel produktion, større produktivitet og udvikling af nye forretningsmodeller. Det er alt sammen muligt i dag takket være digitale løsninger. Men fremtiden for industrien rummer et meget større potentiale: De banebrydende teknologier åbner nye muligheder for at både den diskrete produktionsindustri og procesindustrien kan opfylde kundernes individuelle krav.

 

Digital Enterprise løsningsporteføljen gør det muligt for alle størrelser af industrivirksomheder at implementere nuværende og fremtidige teknologier inden for automatisering og digitalisering. På den måde kan du udnytte det fulde potentiale i Industry 4.0 og blive klar til det næste niveau på din digitale transformationsrejse.

Det består en Digital Enterprise af

For at hjælpe vores kunder med at udnytte potentialerne i Industry 4.0 tilbyder Siemens allerede i dag en række løsninger, der omfatter de centrale elementer i Digital Enterprise. Med de skalerbare løsninger kan produktionsvirksomheder arbejde med Industry 4.0 og dermed blive fuldstændig og gennemgribende digitaliseret gennem hele værdikæden.
Procesindustrien

Digital Enterprise i procesindustrien

Den digitale tvilling kan vise sig meget nyttig i procesindustrien, især når de kontinuerlige processer skal optimeres og fleksibiliteten samt effektiviteten skal øges. Det er den integrerede datamodel, der dækker hele fabrikkens livscyklus, herunder ved renoveringer og opgraderinger af eksisterende procesanlæg.

Det er vigtigt, at produktionsanlæggene kører stabilt og er i drift uden afbrydelse i årtier, samtidig med at de opretholder maksimal energieffektivitet. Produktkvaliteten skal ligeledes holdes stabilt og på et højt niveau i hele levetiden. Simulering, test og optimering af delprocesser og det samlede produktionsanlæg før de idriftsættes, er også med til at øge konkurrenceevnen betydeligt.

 

Indsamling og evaluering af data under driften gør det muligt konstant at overvåge og fintune processerne. Du kan indarbejde tilbagemeldinger fra din egen produktionsproces og dine kunder for at opnå yderligere forbedringer. Og du kan også undgå unødvendigt vedligeholdelsesarbejde og nedetid takket være forebyggende vedligeholdelse.

 

Digital Enterprise til procesindustrien (EN) >

Produktionsindustrien

Digital Enterprise til produktionsvirksomheder

Digital Enterprise er en integreret portefølje af Industrial Software og Automation til produktionsvirksomheder. Det gør det muligt for produktionsvirksomheder samt maskin- og produktionsliniebyggere at integrere og digitalisere hele deres værdikæde – herunder sikre større sammenhæng med deres leverandører.

Du kan starte et vilkårligt sted i din værdikæde: fra produktdesign til produktionsplanlægning, produktionsteknik, produktionsdrift og services – og udvide digitaliseringsprocessen trin for trin. Det samme gælder for maskinbyggere: fra maskinens design til teknik, idriftsættelse, maskindrift og service.

 

MindSphere, det cloud-baserede åbne IoT-operativsystem, skaber et link til Internet of Things (IoT). Det betyder, at du som producerende virksomhed kan analysere dine produktionsfaciliteter og produkter under drift og sende de opsamlede erfaringer tilbage til hele værdikæden for at optimere denne løbende. Maskinbyggere kan analysere maskinens ydeevne og optimere denne løbende, og det giver mulighed for nye maskinkoncepter.


Digital Enterprise til produktionsvirksomheder (EN) >

Hvorfor blive en digital virksomhed?

Hurtigere, mere fleksibel, mere effektiv og forberedt på det næste skridt i den digitale transformation: Se, hvordan det at blive en digital virksomhed hjælper industrivirksomheder med at klare udfordringerne i dag og i morgen.

Banebrydende teknologier til fremtidens industri

MindSphere, det cloud-baserede, åbne IoT-operativsystem

Med MindSphere kan industrivirksomheder – små som store – over hele verden linke deres maskiner og fysiske infrastruktur til cloud’en og Internet of Things.  MindSphere forenkler mange branchers udfordringer på en unik måde med f.eks. realtidsinformationer, dataanalyse, forudsigelser og udvikling af egne applikationer og nye forretningsmodeller. Derfor understøtter det alle virksomheder på deres digitale transformationsrejse.

Få mere at vide (EN)

Vores holistiske digitaliseringsløsning sikrer dig totalt overblik

Digital Enterprise til din virksomhed

Enhver virksomhed har specifikke behov og ønsker, der skal opfyldes – derfor er Digital Enterprise skræddersyet specifikt til de forskellige branchers individuelle behov.
Kundehistorier

Innovationer som hjælper vores kunder

Læs og bliv inspireret. Sammen kan vi finde tilpassede løsninger, der sikrer, at du får maximalt udbytte af din produktion, skaber værdi for din virksomhed og investerer i den digitale fremtid.

Kontakt

Vil du vide mere om Digital Enterprise?