Digital Enterprise til den diskrete industri 

Begynd din digitale transformation nu  
Tag udfordringen op

Få mest muligt ud af den digitale transformation

Med de nye muligheder ved digitalisering kan du tage hånd om udfordringerne i dag og i morgen. 

Udfordringerne i den diskrete industri vokser – at fremstille produkter og leve op til kundernes krav bliver sværere og sværere. Takket være digitalisering åbner der sig dog nye muligheder, som hjælper med at klare disse udfordringer.

 

Digitalisering kan korte leveringstiden, forbedre fleksibiliteten og produkternes kvalitet og gøre produktionen mere effektiv.  Den er også med til at udvikle nye forretningsmodeller og forbedrer sikkerheden i virksomhederne.

 

Holistisk tilgang

Holistisk tilgang til at optimere hele værdikæden

Producerende virksomheder og maskinbyggere kan starte deres digitaliseringsproces et hvilket som helst sted i værdikæden.

Med The Digital Enterprise Suite kan produktionsvirksomheder integrere og digitalisere deres forretningsprocesser – og også deres leverandører. Man kan begynde hvor som helst i værdikæden, fra produktdesign til produktionsplanlægning over produktionsudvikling til selve produktion samt services – og udvide den digitale proces step by step.

 

Det gør sig også gældende inden for maskinbyggeri: fra maskindesign til udvikling over fremstilling til efterfølgende håndtering og services. MindSphere, det cloud-baserede, åbne IoT-operativsystem, skaber et link til Internet of Things. Det betyder, at producenterne kan analysere deres produktionsfaciliteter og produkter i reel drift og give erfaringerne tilbage til hele værdikæden og optimere denne løbende. Maskinbyggere kan analysere maskinernes performance, løbende optimere dem og endda åbne op for nye koncepter.

Digitale tvillinger

Den digitale tvilling i detaljer

Vores holistiske tilgang med at skabe digitale tvillinger har konkrete fordele. Du kan reducere antallet af prototyper væsentligt, forudsige performance på produktionsenheden og produkterne samt sikre, at du producerer det, dine kunder forventer.

Den digitale tvilling i produktionsvirksomheder 

Den digitale tvilling er den præcise, virtuelle model af et produkt eller et produktionsanlæg. Den viser udviklingen igennem hele livscyklussen og giver operatøren mulighed for at forudsige adfærd, optimere performance og implementere erfaringer fra tidligere design- og produktionsforløb.

Vores omfattende koncept inden for den digitale tvilling består af tre dele: den digitale tvilling af produktet, den digitale tvilling af produktionen og den digitale tvilling af performance på produkt og produktion tilsammen. Siemens er den eneste virksomhed, der kan tilbyde denne holistiske tilgang.

 

Der er enorm værdi at hente, når man gennemfører ‘hvad nu hvis‘-scenarier og forudsiger den fremtidige performance med den digitale tvilling. Det ultimative mål med den digitale tvilling ligger i den lukkede loop-forbindelse mellem den virtuelle produktudvikling og produktionsplanlægning samt den fysiske verden af produktionssystem og produkt performance.  Ved hjælp af denne forbindelse drager vi erfaringer fra den fysiske verden, der kan handles på, så der kan træffes velovervejede beslutninger igennem produktets og produktionsaktiviteternes livscyklus.

Digitale tvillinger bringer produktiviteten inden for flykonstruktion til nye grænser

Digitalisering ændrer allerede eksisterende forretningsmodeller. Det giver industrien mulighed for at omdanne produktideer ved at trække på teknologiske tendenser som generativ design og intelligente modeller. Additiv produktion og avanceret robotik sætter produktionen på et innovativt grundlag, og brugen af cloud-løsninger og videnautomation lader maskinbyggerne udvikle nye servicemodeller.

Fokus: Digital Enterprise Suite til produktionsvirksomheder

Download PDF

Den digitale tvilling til maskinbyggere

Den digitale tvilling er den præcise, virtuelle model af et produkt eller et produktionsanlæg. Den viser udviklingen igennem hele livscyklussen og giver operatøren mulighed for at forudsige adfærd, optimere performance og implementere erfaringer fra tidligere design- og produktionsforløb.

Vores omfattende koncept inden for den digitale tvilling består af tre dele: den digitale tvilling af produktet, den digitale tvilling af produktionen og den digitale tvilling af performance på produkt og produktion tilsammen. Siemens er den eneste virksomhed, der kan tilbyde denne holistiske tilgang.

 

Der er enorm værdi at hente, når man gennemfører ‘hvad nu hvis‘-scenarier og forudsiger den fremtidige performance med den digitale tvilling. Det ultimative mål med den digitale tvilling ligger i den lukkede loop-forbindelse mellem den virtuelle produktudvikling og produktionsplanlægning samt den fysiske verden af produktionssystem og produkt performance.  Ved hjælp af denne forbindelse drager vi erfaringer fra den fysiske verden, der kan handles på, så der kan træffes velovervejede beslutninger igennem produktets og produktionsaktiviteternes livscyklus.

Den digitale tvilling åbner nye muligheder for produktionsvirksomheder og maskinbyggere

Nye produktions- og maskinkoncepter giver industrien mulighed for at forøge fleksibiliteten til et punkt, hvor individuel masseproduktion bliver mulig. Det er en forudsætning, at virksomheder og maskinbyggere integrerer og digitaliserer hele deres værdikæde. Dermed får de en digital tvilling af deres maskine, deres produktion og performance i produktionen og den virkelige maskine i drift. Få mere at vide om den digitale tvilling inden for maskinbyggeri og udvikling af produktionsanlæg.

Fokus: Digital Enterprise Suite til maskinbyggere

Download PDF

Løsningsportefølje

Digital Enterprise Suite – vores unikke tilbud til den digitale transformation

Digital Enterprise Suite er en integreret portefølje af industrielt software og automation til den diskrete industri. Det gør det muligt for produktionsvirksomheder samt maskin- og produktionslinjebyggere at integrere og digitalisere hele deres værdikæde – inklusive deres leverandører.

Product Lifecycle Management

Strømlinet integration af data om livscyklus

Siemens Digital Industries software hjælper virksomheder – små som store – over hele verden med at transformere deres forretning og udvikle innovative produkter og services. Vores kunder er bedre klædt på til at få det bedste ud af udfordringerne med digitalisering. Vores løsninger optimerer processerne fra planlægning og udvikling, over produktion og support gennem hele livscyklussen og frem til at de realiseres.

Teamcenter

Samarbejdsplatform i Digital Enterprise

Temacenter er et moderne, tilpasningsvenligt Product Lifecycle Management (PLM)-system, som forbinder mennesker og processer på tværs af funktionelle siloer, med en digital rød tråd. Den uovertrufne bredde og dybde i Teamcenter-porteføljen betyder, at du kan løse flere af de helt store udfordringer, der er nødvendige for at udvikle meget succesfulde produkter. Med udgangspunkt i det lette og intuitive Teamcenter-brugerinterface kan medarbejdere på tværs af organisationen tage del i produktudviklingsprocessen meget enklere end hidtil.

Mentor Graphics

Optimalt elektronisk design

Med Mentor Graphics kan virksomheder udvikle bedre elektroniske produkter hurtigere og mere omkostningseffektivt. Innovative produkter og løsninger hjælper udviklerne med at løse designudfordringer i en stadig mere kompleks verden.

Siemens Opcenter

Total digitalisering af produktionen

Siemens Opcenter (tidligere kendt som Manufacturing Operations Center) er en holistisk Manufacturing Operations Management (MOM)-løsning, som gør det muligt at implementere jeres strategi for den samlede digitalisering af produktionen. 

Totally Integrated Automation (TIA)

Omfattende, konsekvent og unik

Automationsteknologi har altid været en måde, man kan forbedre den industrielle produktion på, og det ændrer sig ikke. Det er derfor, at TIA dækker hele værdikæden, både for industrielle og for mekaniske udviklere og fabriksproducenter. Resultatet af denne unikke end-to-end sammenhæng er ren merværdi.

TIA Portal

Din dør ind til automation i Digital Enterprise

Totally Integrated Automation (TIA) giver dig ubegrænset adgang til vores komplette palet af digitaliserede automation services, fra digital planlægning og integreret udvikling til transparent drift. Den nye version forkorter leveringstiden, fx i forhold til simuleringsværktøjer, forbedrer fabrikkens produktivitet ved hjælp af ekstra diagnostik- og energistyringsfunktioner og giver dig en større fleksibilitet ved at være koblet på ledelsesniveauet.

CNC Shopfloor Management Software

Vejen til forbedret produktivitet med CNC Shopfloor Management Software

Digitalisering forandrer produktionsprocesserne på en bæredygtig måde. Således kan både maskinproducenter og maskinoperatører reagere fleksibelt på markedskravene og forbedre deres produktivitet. Med Digital Enterprise Suiten kan Siemens tilbyde en integreret hardware- og software-portefølje til digitale virksomheder. Da den er specifikt skræddersyet til kravene i branchen, tillader CNC Shopfloor Management Software styring, analyse og optimering af værktøjsmaskiner - uafhængigt af controllerproducenten.

SINUMERIK ONE

Omsætter ideer til virkelighed

SINUMERIK ONE, det digitale, egentlige CNC, omsætter ideer til virkelighed. SINUMERIK ONE er det fremtidsorienterede CNC-system til højproduktive maskinværktøjer. SINUMERIK ONE er meget mere end bare en kraftfuld hardwareinnovation. Dens digitale tvilling gør den til et nøgleelement i den digital transformation og hjælper dig med at simulere og teste arbejdsprocesser helt og holdent i et virtuelt miljø.

Digital Connectivity for Industry

Få styr på digitaliseringen

Takket være Digital Connectivity for Industry bliver produktionsanlægget intelligent, tingene bliver til Industrial Internet of Things (IIoT) og ideerne bliver til virkelighed. Vores tilbud kombinerer essentielle elementer i den digitale infrastruktur, som f.eks. industrielle identifikations- og lokaliseringssystemer, kommunikationsløsninger, industriel sikkerhed og fremtidens nøgleteknologier så som 5G, TSN og CloudConnect.

Services for the Digital Enterprise

Support i din digitale transformation

Vores eksperter understøtter dig på rejsen mod at blive en digital virksomhed, baseret på deres brede ekspertise inden for digitalisering med omfattende branchekendskab. 

Industrial Security

Beskyt produktiviteten

Med Industrial Security er løbende, overvåget og integreret sikkerhed mulig, og det er et vigtigt og afgørende grundlag inden for industriel automation.

Digitalization of drive technology

Start i en produktiv fremtid med digitale drevdata

Brug dine motorers og konverters data til at øge din konkurrenceevne

Banebrydende teknologier til fremtidens industri

MindSphere, det cloud-baserede, åbne IoT-operativsystem

Med MindSphere kan industrivirksomheder – små som store – over hele verden linke deres maskiner og fysiske infrastruktur til cloud’en og Internet of Things.  MindSphere forenkler mange branchers udfordringer på en unik måde med f.eks. realtidsinformationer, dataanalyse, forudsigelser og udvikling af egne applikationer og nye forretningsmodeller. Derfor understøtter det alle virksomheder på deres digitale transformationsrejse.

Få mere at vide
Fokusområder

Digital Enterprise Suiten i detaljer

Digitalisering kan starte et hvilket som helst sted i værdikæden. Det er dér, hvor vi fokuserer på specifikke løsninger så du kan nå dine mål hurtigere og mere fleksibelt

Services til den digitale virksomhed

Med omfattende ekspertise inden for digitalisering kombineret med en meget stor brancheviden kan vores eksperter støtte dig på din rejse mod at blive en digital virksomhed. Vi gør fremtidssikker produkt- og produktionsudvikling mulig – hurtigt, effektivt og holistisk. Høst fordelene af den viden, vores eksperter har bygget op, og kom i gang med at digitalisere din virksomhed - skridt for skridt.

Virtuel idriftsættelse

At sætte en ny produktionsmaskine, -gruppe eller -linje i drift er et kritisk stadie i projektets levetid: Det er kun her, kort tid efter godkendelsen, at du finder ud af, om hele dit system, med sine mekaniske, elektriske og automationskomponenter arbejder sammen som planlagt. Uventet adfærd kan hurtigt føre til forsinkelser og øgede omkostninger. Virtuel idriftsættelse reducerer denne risiko betragteligt.

Slå dørene op til din digitale fremtid med Digital Enterprise Finance

Digitaliseringens indtog i produktionen accelererer, fordi de digitale spillere viser betydelig effektivitet og anskueliggør de konkurrencefordele, som ligger i den digitale forandring. Digital Enterprise Finance fra Siemens hjælper dig med at realisere din digitale fremtid med specialiserede finansieringsløsninger.

Specifikke løsninger til din branche

Enhver virksomhed har specifikke behov og ønsker, der skal opfyldes – derfor er Digital Enterprise skræddersyet specifikt til de forskellige branchers individuelle behov.
Kundehistorier

Digital Enterprise Suiten i aktion

Opdag, hvordan Digital Enterprise Suiten hjælper virksomheder i produktionsindustrien med at forbedre deres konkurrenceevne på den lange bane.

Praktiske eksempler

Gør din digitale transformation til virkelighed nu!

Tiden er kommet for virksomheder i produktionsindustrien til at udvikle deres potentiale med digitalisering. Med Digital Enterprise Suiten tilbyder vi de tekniske forudsætninger, der gør det muligt for virksomheder – små som store – og fra alle brancher med at begynde deres digitale transformation lige nu. 

Bonus ved den digitale produktivitet: Find ud af, hvordan digitalisering kan forbedre produktiviteten i din virksomhed.

Download white paper

Kontakt os

Vi er klar til en uforpligtende dialog både via telefon og email.

Find den rette kontaktperson her

Kontakt os